Linie odjeżdżające z przystanku
SAPERÓW / CZOŁGISTÓW