Linie odjeżdżające z przystanku
SZPITALNA / ŁOMŻYŃSKA