Linie odjeżdżające z przystanku
TORUŃSKA / TOR AWARYJNY