Linie odjeżdżające z przystanku
TORUŃSKA / WIEŻA CIŚNIEŃ