Linie odjeżdżające z przystanku
TORUŃSKA / ZAJ.TRAMWAJOWA