Linie odjeżdżające z przystanku
WITEBSKA / WSCHODNIA