Linie odjeżdżające z przystanku
WYSOKA / KOSZAROWA