Linie odjeżdżające z przystanku
WYSZYŃSKIEGO / POWST.WLKP.