65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : WYSZYŃSKIEGO / POWST.WLKP.
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
452£        
519£  34  51£  514£  45  525£  45  519£  49  
611£  29£  44  59£  614£  44  614£  44  614£  41  
714  29£  44  59  714£  49  714£  49  711£  41  
814£  29z  33  51  817£  39  58  817£  39  58  811£  41  
908£  29  49  919£  39  58  919£  39  58  911£  41  
1010£  29  49  1019£  39  58  1019£  39  58  1011£  41  
1110£  29  49  1118£  38  58  1118£  38  58  1113£  44  
1210£  29  47£  1218£  38  58  1218£  38  58  1211£  41  
1301  15£  28  44  59£  1319£  36  49  1319£  36  49  1313£  44  
1415  28£  42  58£  1410£  30  52  1410£  30  52  1414£  43  
1513  29£  44  58£  1514£  34  57  1514£  34  57  1514£  44  
1615  30£  44  58£  1618£  38  58  1618£  38  58  1614£  42  
1715  25z  31£  49  53z  1718£  38  58  1718£  38  58  1714£  43  
1810£  30  49  1818£  40  1818£  40  1811£  41  
1910£  32  49  1909£  19  42  1909£  19  42  1909£  41  
2008£  41  2011£  41  2011£  41  2011£  41  
2111£  41  2111£  41  2111£  41  2111£  41  
2211£  41£  2211£  41£  2211£  41£  2211£  41£  
2311  2311  2311  2311  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-40-Dworzec Le¶ne
-40-Le¶ne
-40-Su³kowskiego / Czerkaska
-40-Su³kowskiego / Kamienna
-40-UKW
-40-Powstańców Wlkp. / Lelewela
000Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
111Rondo Skrzetuskie
33-Rondo Fordońskie
44-Fordońska / Ba³tycka
66-Most Kazimierza Wielkiego
77-Fordońska / Fabryczna
99-Fordońska / Wy¶cigowa
1111-Dworzec Wschód
1313-Fordońska / Kapliczna
1414-Fordońska / Sochaczewska
1515-Fordońska / Wi¶lana
1717-Fordońska / £owicka
1919-Fordońska / Traktorzystów
2121-Dworzec Akademia
2222-Fordońska / Wyszogrodzka
2323-Dworzec Fordon
2525-Fordońska / Wiadukt
2727-Fordon Rynek
2828-Wyzwolenia / Styki
2929-Wyzwolenia / Swobodna
3131-Niepodleg³o¶ci
3333-Pi³sudskiego / Swobodna
34 -Nad Wis³±
 34-Nad Wis³±
 36-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 37-Bora-Komorow. / Gieryna
 38-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 39-£oskoń
  2Rondo Fordońskie