65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : POWSTAŃCÓW WLKP. / LELEWELA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
450£  450£        
524  46  524  46  512£  43  523£  43  517£  47  
607£  27  47  607£  27  47  612£  42  612£  42  612£  39  
707£  27  47  707£  27  47  712£  42  712£  42  709£  39  
807£  27  47  807£  27  41z  47  802£  24  48  802£  24  48  809£  39  
906£  27  47  916£  43  915£  42  915£  42  909£  39  
1008£  27  47  1011  36£  1008  35£  1008  35£  1009£  39  
1108£  27  47  1101  26  51£  1100  25  50£  1100  25  50£  1111£  42  
1208£  27  47  1216  41  56£  1217  42  1217  42  1209£  39  
1307£  27  50  1321  48  1305£  30  55  1305£  30  55  1311£  42  
1413£  28  48  1408£  28  48  1420£  45  1420£  45  1412£  41  
1508£  28  48  1508£  28  48  1511  35£  1511  35£  1512£  42  
1608£  28  48  1608£  28  48  1600  25  50£  1600  25  50£  1612£  40  
1704£  24  40£  49  1712£  37  45z  1715  40  1715  40  1712£  41  
1808£  28  47  1802£  27  47  1803£  38  1803£  38  1809£  39  
1908£  30  47  1908£  30  47  1907£  40  1907£  40  1907£  39  
2006£  25z  39  2006£  39  2009£  39  2009£  39  2009£  39  
2109£  39  2109£  39  2109£  39  2109£  39  2109£  39  
2209£  39£  2209£  39£  2209£  39£  2209£  39£  2209£  39£  
2309  2309  2309  2309  2309  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-42-Dworzec Le¶ne
-42-Le¶ne
-42-Su³kowskiego / Czerkaska
-42-Su³kowskiego / Kamienna
-42-UKW
000Powstańców Wlkp. / Lelewela
222Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
333Rondo Skrzetuskie
55-Rondo Fordońskie
66-Fordońska / Ba³tycka
88-Most Kazimierza Wielkiego
99-Fordońska / Fabryczna
1111-Fordońska / Wy¶cigowa
1313-Dworzec Wschód
1515-Fordońska / Kapliczna
1616-Fordońska / Sochaczewska
1717-Fordońska / Wi¶lana
1919-Fordońska / £owicka
2121-Fordońska / Traktorzystów
2323-Dworzec Politechnika
2424-Fordońska / Wyszogrodzka
2525-Dworzec Fordon
2727-Fordońska / Wiadukt
2929-Fordon Rynek
3030-Wyzwolenia / Styki
3131-Wyzwolenia / Swobodna
3333-Niepodleg³o¶ci
3535-Pi³sudskiego / Swobodna
36 -Nad Wis³±
 36-Nad Wis³±
 38-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 39-Bora-Komorow. / Gieryna
 40-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 41-£oskoń
  4Rondo Fordońskie