65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : NIEPODLEG£O¦CI
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
414£  33£  44  426£  454£  454£  
510  17£  38  46£  511£  39£  551£  531  45£  
603  14£  22£  42£  612  41£  612  41£  616  41£  
700£  15  30£  45  711  41£  711  41£  708  38£  
800£  15  30  45£  803  16  45£  803  16  45£  808  38£  
904  22  39£  908  27  48£  908  27  48£  910  40£  
1000  20  41£  1008  27  48£  1008  27  48£  1010  40£  
1100  20  41£  1108  27  47£  1108  27  47£  1110  42£  
1200  20  41£  1207  27  47£  1207  27  47£  1213  40£  
1300  18£  21  32  46£  59  1307  27  48£  1307  27  48£  1310  42£  
1416  19£  31£  47  1405  18  39£  59  1405  18  39£  59  1413  43£  
1500£  14  30£  45  1521  43£  1521  43£  1512  43£  
1601£  16  30£  47  1603  26  47£  1603  26  47£  1613  43£  
1702£  16  30£  46  1707  27  47£  1707  27  47£  1711  43£  
1802£  20  41£  1807  27  47£  1807  27  47£  1812  40£  
1901  17  37£  59  1909  36£  46  1909  36£  46  1910  36£  
2016  35£  2009  38£  2009  38£  2008  38£  
2108  38£  2108  38£  2108  38£  2108  38£  
2208  38£  2208  38£  2208  38£  2208  38£  
2307£  35  2307£  35  2307£  35  2307£  35  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-9Dworzec Le¶ne
-9Le¶ne
-9Su³kowskiego / Czerkaska
-9Su³kowskiego / Kamienna
-9UKW
-9Powstańców Wlkp. / Lelewela
-9Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-9Rondo Skrzetuskie
-9Rondo Fordońskie
-9Fordońska / Ba³tycka
-9Most Kazimierza Wielkiego
-9Fordońska / Fabryczna
-9Fordońska / Wy¶cigowa
-9Dworzec Wschód
-9Fordońska / Kapliczna
-9Fordońska / Sochaczewska
-9Fordońska / Wi¶lana
-9Fordońska / £owicka
-9Fordońska / Traktorzystów
-9Dworzec Akademia
-9Fordońska / Wyszogrodzka
-9Dworzec Fordon
-9Fordońska / Wiadukt
-9Fordon Rynek
-9Wyzwolenia / Styki
-9Wyzwolenia / Swobodna
00Niepodleg³o¶ci
22Pi³sudskiego / Swobodna
3 Nad Wis³±
 3Nad Wis³±
 5Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 6Bora-Komorow. / Gieryna
 7Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 8£oskoń