65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / KAPLICZNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
401£  19£  30  56  413£  57£  440£  440£  
503£  23  30£  46  56£  524£  56  535£  56  517  29£  
604£  24£  42£  57  625£  55  625£  55  600  25£  52  
712£  27  42£  57  725£  47  725£  47  722£  52  
812  27£  46  800  28£  51  800  28£  51  822£  53  
904  21£  42  910  31£  51  910  31£  51  923£  53  
1002  23£  42  1010  31£  51  1010  31£  51  1023£  53  
1102  23£  42  1110  30£  50  1110  30£  50  1125£  56  
1202  23£  42  1210  30£  50  1210  30£  50  1223£  53  
1300£  03  14  28£  41  58  1310  31£  48  1310  31£  48  1325£  56  
1401£  13£  29  42£  56  1401  22£  42  1401  22£  42  1426£  55  
1512£  27  43£  58  1504  26£  46  1504  26£  46  1526£  56  
1612£  29  44£  58  1609  30£  50  1609  30£  50  1626£  54  
1712£  28  44£  1710  30£  50  1710  30£  50  1726£  55  
1802  23£  43  1810  30£  52  1810  30£  52  1823£  53  
1901  21£  43  1920£  30  53  1920£  30  53  1920£  52  
2000  19£  52  2022£  52  2022£  52  2022£  52  
2122£  52  2122£  52  2122£  52  2122£  52  
2222£  52£  2222£  52£  2222£  52£  2222£  52£  
2321  2321  2321  2321  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-27Dworzec Le¶ne
-27Le¶ne
-27Su³kowskiego / Czerkaska
-27Su³kowskiego / Kamienna
-27UKW
-27Powstańców Wlkp. / Lelewela
-27Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-27Rondo Skrzetuskie
-27Rondo Fordońskie
-27Fordońska / Ba³tycka
-27Most Kazimierza Wielkiego
-27Fordońska / Fabryczna
-27Fordońska / Wy¶cigowa
-27Dworzec Wschód
00Fordońska / Kapliczna
11Fordońska / Sochaczewska
22Fordońska / Wi¶lana
44Fordońska / £owicka
66Fordońska / Traktorzystów
88Dworzec Akademia
99Fordońska / Wyszogrodzka
1010Dworzec Fordon
1212Fordońska / Wiadukt
1414Fordon Rynek
1515Wyzwolenia / Styki
1616Wyzwolenia / Swobodna
1818Niepodleg³o¶ci
2020Pi³sudskiego / Swobodna
21 Nad Wis³±
 21Nad Wis³±
 23Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 24Bora-Komorow. / Gieryna
 25Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 26£oskoń