65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC WSCHÓD
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
359£  359£        
417£  28  54  417£  28  54  411£  56£  439£  439£  
501£  36  58  501£  36  58  523£  55  534£  55  516  28£  59  
620£  40  620£  40  624£  54  624£  54  624£  51  
700  20£  40  700  20£  40  724£  54  724£  54  721£  51  
800  20£  40  800  20£  40  814£  36  814£  36  821£  51  
900  19£  40  900  29£  56  900  27£  54  900  27£  54  921£  51  
1000  21£  40  1024  49£  1020  47£  1020  47£  1021£  51  
1100  21£  40  1114  39  1112  37  1112  37  1123£  54  
1200  21£  40  1204£  29  54  1202£  29  54  1202£  29  54  1221£  51  
1300  11  20£  41  1309£  34  1317£  42  1317£  42  1323£  54  
1404  27£  42  1402  22£  42  1407  32£  57  1407  32£  57  1424£  53  
1502  22£  42  1502  22£  42  1523  47£  1523  47£  1524£  54  
1602  22£  42  1602  22£  42  1612  37  1612  37  1624£  52  
1702  17£  37  53£  1702  25£  50  1702£  27  52  1702£  27  52  1724£  53  
1802  21£  41  1815£  40  1815£  50  1815£  50  1821£  51  
1900  20£  42  59  1900  20£  42  59  1919£  52  1919£  52  1919£  51  
2018£  51  2018£  51  2021£  51  2021£  51  2021£  51  
2121£  51  2121£  51  2121£  51  2121£  51  2121£  51  
2221£  51£  2221£  51£  2221£  51£  2221£  51£  2221£  51£  
2320  2320  2320  2320  2320  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-29Dworzec Le¶ne
-29Le¶ne
-29Su³kowskiego / Czerkaska
-29Su³kowskiego / Kamienna
-29UKW
-29Powstańców Wlkp. / Lelewela
-29Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-29Rondo Skrzetuskie
-29Rondo Fordońskie
-29Fordońska / Ba³tycka
-29Most Kazimierza Wielkiego
-29Fordońska / Fabryczna
-29Fordońska / Wy¶cigowa
00Dworzec Wschód
22Fordońska / Kapliczna
33Fordońska / Sochaczewska
44Fordońska / Wi¶lana
66Fordońska / £owicka
88Fordońska / Traktorzystów
1010Dworzec Politechnika
1111Fordońska / Wyszogrodzka
1212Dworzec Fordon
1414Fordońska / Wiadukt
1616Fordon Rynek
1717Wyzwolenia / Styki
1818Wyzwolenia / Swobodna
2020Niepodleg³o¶ci
2222Pi³sudskiego / Swobodna
23 Nad Wis³±
 23Nad Wis³±
 25Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 26Bora-Komorow. / Gieryna
 27Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 28£oskoń