65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC LE¦NE
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
444£  444£        
518  38  58£  518  38  58£  506£  36  517£  36  511£  40  
618  38  58£  618  38  58£  605£  35  605£  35  605£  32  
718  38  58£  718  38  58£  705£  35  55£  705£  35  55£  702£  32  
818  38  57£  818  32z  38  817  40  817  40  802£  31  
918  38  59£  907£  34  907£  34  907£  34  901£  31  
1018  38  59£  1002  27£  52  1000  27£  52  1000  27£  52  1001£  31  
1118  38  59£  1117  42£  1117  42£  1117  42£  1103£  34  
1218  38  58£  1207  32  47£  1209  34  57£  1209  34  57£  1201£  31  
1318  40  1312  38  58£  1322  47  1322  47  1303£  34  
1403£  18  38  58£  1418  38  58£  1412£  37  1412£  37  1404£  33  
1518  38  58£  1518  38  58£  1503  27£  52  1503  27£  52  1504£  34  
1618  38  55£  1618  38  1617  42£  1617  42£  1604£  32  
1715  31£  40  59£  1703£  28  36z  53£  1707  32  55£  1707  32  55£  1704£  33  
1819  38  1818  38  1830  1830  1801£  31  
1901£  23  40  59£  1901£  23  40  59£  1900£  33  1900£  33  1900£  32  
2018z  32  2032  2002£  32  2002£  32  2002£  32  
2102£  32  2102£  32  2102£  32  2102£  32  2102£  32  
2202£  32£  2202£  32£  2202£  32£  2202£  32£  2202£  32£  
2303  2303  2303  2303  2303  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
000Dworzec Le¶ne
111Le¶ne
222Su³kowskiego / Czerkaska
444Su³kowskiego / Kamienna
666UKW
999Powstańców Wlkp. / Lelewela
111111Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
121212Rondo Skrzetuskie
1414-Rondo Fordońskie
1515-Fordońska / Ba³tycka
1717-Most Kazimierza Wielkiego
1818-Fordońska / Fabryczna
2020-Fordońska / Wy¶cigowa
2222-Dworzec Wschód
2424-Fordońska / Kapliczna
2525-Fordońska / Sochaczewska
2626-Fordońska / Wi¶lana
2828-Fordońska / £owicka
3030-Fordońska / Traktorzystów
3232-Dworzec Politechnika
3333-Fordońska / Wyszogrodzka
3434-Dworzec Fordon
3636-Fordońska / Wiadukt
3838-Fordon Rynek
3939-Wyzwolenia / Styki
4040-Wyzwolenia / Swobodna
4242-Niepodleg³o¶ci
4444-Pi³sudskiego / Swobodna
45 -Nad Wis³±
 45-Nad Wis³±
 47-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 48-Bora-Komorow. / Gieryna
 49-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 50-£oskoń
  13Rondo Fordońskie