65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : SU£KOWSKIEGO / CZERKASKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
446£  446£        
520  40  520  40  508£  38  519£  38  513£  42  
600£  20  40  600£  20  40  607£  37  607£  37  607£  34  
700£  20  40  700£  20  40  707£  37  57£  707£  37  57£  704£  34  
800£  20  40  59£  800£  20  34z  40  819  42  819  42  804£  33  
920  40  909£  36  909£  36  909£  36  903£  33  
1001£  20  40  1004  29£  54  1002  29£  54  1002  29£  54  1003£  33  
1101£  20  40  1119  44£  1119  44£  1119  44£  1105£  36  
1201£  20  40  1209  34  49£  1211  36  59£  1211  36  59£  1203£  33  
1300£  20  42  1314  40  1324  49  1324  49  1305£  36  
1405£  20  40  1400£  20  40  1414£  39  1414£  39  1406£  35  
1500£  20  40  1500£  20  40  1505  29£  54  1505  29£  54  1506£  36  
1600£  20  40  57£  1600£  20  40  1619  44£  1619  44£  1606£  34  
1717  33£  42  1705£  30  38z  55£  1709  34  57£  1709  34  57£  1706£  35  
1801£  21  40  1820  40  1832  1832  1803£  33  
1903£  25  42  1903£  25  42  1902£  35  1902£  35  1902£  34  
2001£  20z  34  2001£  34  2004£  34  2004£  34  2004£  34  
2104£  34  2104£  34  2104£  34  2104£  34  2104£  34  
2204£  34£  2204£  34£  2204£  34£  2204£  34£  2204£  34£  
2305  2305  2305  2305  2305  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-49-Dworzec Le¶ne
-49-Le¶ne
000Su³kowskiego / Czerkaska
222Su³kowskiego / Kamienna
444UKW
777Powstańców Wlkp. / Lelewela
999Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
101010Rondo Skrzetuskie
1212-Rondo Fordońskie
1313-Fordońska / Ba³tycka
1515-Most Kazimierza Wielkiego
1616-Fordońska / Fabryczna
1818-Fordońska / Wy¶cigowa
2020-Dworzec Wschód
2222-Fordońska / Kapliczna
2323-Fordońska / Sochaczewska
2424-Fordońska / Wi¶lana
2626-Fordońska / £owicka
2828-Fordońska / Traktorzystów
3030-Dworzec Politechnika
3131-Fordońska / Wyszogrodzka
3232-Dworzec Fordon
3434-Fordońska / Wiadukt
3636-Fordon Rynek
3737-Wyzwolenia / Styki
3838-Wyzwolenia / Swobodna
4040-Niepodleg³o¶ci
4242-Pi³sudskiego / Swobodna
43 -Nad Wis³±
 43-Nad Wis³±
 45-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 46-Bora-Komorow. / Gieryna
 47-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 48-£oskoń
  11Rondo Fordońskie