65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC AKADEMIA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
406£  25£  36  418£  446£  446£  
502  09£  29  37£  53  503£  30£  542£  523  36£  
604£  12£  32£  50£  603  32£  603  32£  607  32£  59  
705  20£  35  50£  702  32£  54  702  32£  54  729£  59  
805  20  35£  54  807  36£  59  807  36£  59  829£  
912  29£  50  918  39£  59  918  39£  59  901  31£  
1010  31£  50  1018  39£  59  1018  39£  59  1001  31£  
1110  31£  50  1118  38£  58  1118  38£  58  1101  33£  
1210  31£  50  1218  38£  58  1218  38£  58  1204  31£  
1308£  11  22  36£  49  1318  39£  56  1318  39£  56  1301  33£  
1406  09£  21£  37  50£  1409  30£  50  1409  30£  50  1404  34£  
1504  20£  35  51£  1512  34£  54  1512  34£  54  1503  34£  
1606  20£  37  52£  1617  38£  58  1617  38£  58  1604  34£  
1706  20£  36  52£  1718  38£  58  1718  38£  58  1702  34£  
1810  31£  51  1818  38£  1818  38£  1803  31£  
1908  28£  50  1900  27£  37  1900  27£  37  1901  27£  59  
2007  26£  59  2000  29£  59  2000  29£  59  2029£  59  
2129£  59  2129£  59  2129£  59  2129£  59  
2229£  59£  2229£  59£  2229£  59£  2229£  59£  
2327  2327  2327  2327  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-19Dworzec Le¶ne
-19Le¶ne
-19Su³kowskiego / Czerkaska
-19Su³kowskiego / Kamienna
-19UKW
-19Powstańców Wlkp. / Lelewela
-19Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-19Rondo Skrzetuskie
-19Rondo Fordońskie
-19Fordońska / Ba³tycka
-19Most Kazimierza Wielkiego
-19Fordońska / Fabryczna
-19Fordońska / Wy¶cigowa
-19Dworzec Wschód
-19Fordońska / Kapliczna
-19Fordońska / Sochaczewska
-19Fordońska / Wi¶lana
-19Fordońska / £owicka
-19Fordońska / Traktorzystów
00Dworzec Akademia
11Fordońska / Wyszogrodzka
22Dworzec Fordon
44Fordońska / Wiadukt
66Fordon Rynek
77Wyzwolenia / Styki
88Wyzwolenia / Swobodna
1010Niepodleg³o¶ci
1212Pi³sudskiego / Swobodna
13 Nad Wis³±
 13Nad Wis³±
 15Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 16Bora-Komorow. / Gieryna
 17Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 18£oskoń