65
WAÆNY OD / valid from 01.08.2023.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : WYZWOLENIA / SWOBODNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
413£  32£  43  413£  32£  43  425£  453£  453£  
509  16£  53  509  16£  53  510£  38£  550£  530  44£  
616  38£  58  616  38£  58  611  40£  611  40£  615  40£  
718  38£  58  718  38£  58  710  40£  710  40£  707  37£  
818  38£  58  818  38£  58  810  30£  54  810  30£  54  807  37£  
918  37£  58  918  47£  918  45£  918  45£  909  39£  
1018  39£  58  1014  42  1012  38  1012  38  1009  39£  
1118  39£  58  1107£  32  57  1105£  30  55  1105£  30  55  1109  41£  
1218  39£  58  1222£  47  1220£  47  1220£  47  1212  39£  
1318  29  38£  59  1312  27£  52  1312  35£  1312  35£  1309  41£  
1422  45£  1420  40£  1400  25  50£  1400  25  50£  1412  42£  
1500  20  40£  1500  20  40£  1515  41  1515  41  1511  42£  
1600  20  40£  1600  20  40£  1605£  30  55  1605£  30  55  1612  42£  
1700  20  35£  55  1700  20  43£  1720£  45  1720£  45  1710  42£  
1811£  20  39£  59  1808  33£  58  1810  33£  1810  33£  1811  39£  
1916  36£  58  1916  36£  58  1908  35£  1908  35£  1909  35£  
2015  34£  2015  34£  2008  37£  2008  37£  2007  37£  
2107  37£  2107  37£  2107  37£  2107  37£  2107  37£  
2207  37£  2207  37£  2207  37£  2207  37£  2207  37£  
2306£  34  2306£  34  2306£  34  2306£  34  2306£  34  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-11Dworzec Le¶ne
-11Le¶ne
-11Su³kowskiego / Czerkaska
-11Su³kowskiego / Kamienna
-11UKW
-11Powstańców Wlkp. / Lelewela
-11Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-11Rondo Skrzetuskie
-11Rondo Fordońskie
-11Fordońska / Ba³tycka
-11Most Kazimierza Wielkiego
-11Fordońska / Fabryczna
-11Fordońska / Wy¶cigowa
-11Dworzec Wschód
-11Fordońska / Kapliczna
-11Fordońska / Sochaczewska
-11Fordońska / Wi¶lana
-11Fordońska / £owicka
-11Fordońska / Traktorzystów
-11Dworzec Politechnika
-11Fordońska / Wyszogrodzka
-11Dworzec Fordon
-11Fordońska / Wiadukt
-11Fordon Rynek
-11Wyzwolenia / Styki
00Wyzwolenia / Swobodna
22Niepodleg³o¶ci
44Pi³sudskiego / Swobodna
5 Nad Wis³±
 5Nad Wis³±
 7Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 8Bora-Komorow. / Gieryna
 9Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 10£oskoń