65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : WYZWOLENIA / STYKI
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
412£  31£  42  412£  31£  42  424£  452£  452£  
508  15£  52  508  15£  52  509£  37£  549£  529  43£  
615  37£  57  615  37£  57  610  39£  610  39£  614  39£  
717  37£  57  717  37£  57  709  39£  709  39£  706  36£  
817  37£  57  817  37£  57  809  29£  53  809  29£  53  806  36£  
917  36£  57  917  46£  917  44£  917  44£  908  38£  
1017  38£  57  1013  41  1011  37  1011  37  1008  38£  
1117  38£  57  1106£  31  56  1104£  29  54  1104£  29  54  1108  40£  
1217  38£  57  1221£  46  1219£  46  1219£  46  1211  38£  
1317  28  37£  58  1311  26£  51  1311  34£  59  1311  34£  59  1308  40£  
1421  44£  59  1419  39£  59  1424  49£  1424  49£  1411  41£  
1519  39£  59  1519  39£  59  1514  40  1514  40  1510  41£  
1619  39£  59  1619  39£  59  1604£  29  54  1604£  29  54  1611  41£  
1719  34£  54  1719  42£  1719£  44  1719£  44  1709  41£  
1810£  19  38£  58  1807  32£  57  1809  32£  1809  32£  1810  38£  
1915  35£  57  1915  35£  57  1907  34£  1907  34£  1908  34£  
2014  33£  2014  33£  2007  36£  2007  36£  2006  36£  
2106  36£  2106  36£  2106  36£  2106  36£  2106  36£  
2206  36£  2206  36£  2206  36£  2206  36£  2206  36£  
2305£  33  2305£  33  2305£  33  2305£  33  2305£  33  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-12Dworzec Le¶ne
-12Le¶ne
-12Su³kowskiego / Czerkaska
-12Su³kowskiego / Kamienna
-12UKW
-12Powstańców Wlkp. / Lelewela
-12Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-12Rondo Skrzetuskie
-12Rondo Fordońskie
-12Fordońska / Ba³tycka
-12Most Kazimierza Wielkiego
-12Fordońska / Fabryczna
-12Fordońska / Wy¶cigowa
-12Dworzec Wschód
-12Fordońska / Kapliczna
-12Fordońska / Sochaczewska
-12Fordońska / Wi¶lana
-12Fordońska / £owicka
-12Fordońska / Traktorzystów
-12Dworzec Politechnika
-12Fordońska / Wyszogrodzka
-12Dworzec Fordon
-12Fordońska / Wiadukt
-12Fordon Rynek
00Wyzwolenia / Styki
11Wyzwolenia / Swobodna
33Niepodleg³o¶ci
55Pi³sudskiego / Swobodna
6 Nad Wis³±
 6Nad Wis³±
 8Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 9Bora-Komorow. / Gieryna
 10Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 11£oskoń