65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : WYZWOLENIA / SWOBODNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
413£  32£  43  425£  453£  453£  
509  16£  37  45£  510£  38£  550£  530  44£  
601  12£  20£  40£  58£  611  40£  611  40£  615  40£  
713  28£  43  58£  710  40£  710  40£  707  37£  
813  28  43£  802  15  44£  802  15  44£  807  37£  
902  20  37£  58  907  26  47£  907  26  47£  909  39£  
1018  39£  58  1007  26  47£  1007  26  47£  1009  39£  
1118  39£  58  1107  26  46£  1107  26  46£  1109  41£  
1218  39£  58  1206  26  46£  1206  26  46£  1212  39£  
1316£  19  30  44£  57  1306  26  47£  1306  26  47£  1309  41£  
1414  17£  29£  45  58£  1404  17  38£  58  1404  17  38£  58  1412  42£  
1512  28£  43  59£  1520  42£  1520  42£  1511  42£  
1614  28£  45  1602  25  46£  1602  25  46£  1612  42£  
1700£  14  28£  44  1706  26  46£  1706  26  46£  1710  42£  
1800£  18  39£  59  1806  26  46£  1806  26  46£  1811  39£  
1916  36£  58  1908  35£  45  1908  35£  45  1909  35£  
2015  34£  2008  37£  2008  37£  2007  37£  
2107  37£  2107  37£  2107  37£  2107  37£  
2207  37£  2207  37£  2207  37£  2207  37£  
2306£  34  2306£  34  2306£  34  2306£  34  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-11Dworzec Le¶ne
-11Le¶ne
-11Su³kowskiego / Czerkaska
-11Su³kowskiego / Kamienna
-11UKW
-11Powstańców Wlkp. / Lelewela
-11Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-11Rondo Skrzetuskie
-11Rondo Fordońskie
-11Fordońska / Ba³tycka
-11Most Kazimierza Wielkiego
-11Fordońska / Fabryczna
-11Fordońska / Wy¶cigowa
-11Dworzec Wschód
-11Fordońska / Kapliczna
-11Fordońska / Sochaczewska
-11Fordońska / Wi¶lana
-11Fordońska / £owicka
-11Fordońska / Traktorzystów
-11Dworzec Akademia
-11Fordońska / Wyszogrodzka
-11Dworzec Fordon
-11Fordońska / Wiadukt
-11Fordon Rynek
-11Wyzwolenia / Styki
00Wyzwolenia / Swobodna
22Niepodleg³o¶ci
44Pi³sudskiego / Swobodna
5 Nad Wis³±
 5Nad Wis³±
 7Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 8Bora-Komorow. / Gieryna
 9Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 10£oskoń