65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : RONDO SKRZETUSKIE
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
453£        
520£  35  52£  515£  46  526£  46  520£  50  
612£  30£  45  615£  45  615£  45  615£  42  
700£  15  30£  45  715£  50  715£  50  712£  42  
800  15£  30z  34  52  818£  40  59  818£  40  59  812£  42  
909£  30  50  920£  40  59  920£  40  59  912£  42  
1011£  30  50  1020£  40  59  1020£  40  59  1012£  42  
1111£  30  50  1119£  39  59  1119£  39  59  1114£  45  
1211£  30  48£  1219£  39  59  1219£  39  59  1212£  42  
1302  16£  29  45  1320£  37  50  1320£  37  50  1314£  45  
1400£  16  29£  43  59£  1411£  31  53  1411£  31  53  1415£  44  
1514  30£  45  59£  1515£  35  58  1515£  35  58  1515£  45  
1616  31£  45  59£  1619£  39  59  1619£  39  59  1615£  43  
1716  26z  32£  50  54z  1719£  39  59  1719£  39  59  1715£  44  
1811£  31  50  1819£  41  1819£  41  1812£  42  
1911£  33  50  1910£  20  43  1910£  20  43  1910£  42  
2009£  42  2012£  42  2012£  42  2012£  42  
2112£  42  2112£  42  2112£  42  2112£  42  
2212£  42£  2212£  42£  2212£  42£  2212£  42£  
2312  2312  2312  2312  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-39-Dworzec Le¶ne
-39-Le¶ne
-39-Su³kowskiego / Czerkaska
-39-Su³kowskiego / Kamienna
-39-UKW
-39-Powstańców Wlkp. / Lelewela
-39-Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
000Rondo Skrzetuskie
22-Rondo Fordońskie
33-Fordońska / Ba³tycka
55-Most Kazimierza Wielkiego
66-Fordońska / Fabryczna
88-Fordońska / Wy¶cigowa
1010-Dworzec Wschód
1212-Fordońska / Kapliczna
1313-Fordońska / Sochaczewska
1414-Fordońska / Wi¶lana
1616-Fordońska / £owicka
1818-Fordońska / Traktorzystów
2020-Dworzec Akademia
2121-Fordońska / Wyszogrodzka
2222-Dworzec Fordon
2424-Fordońska / Wiadukt
2626-Fordon Rynek
2727-Wyzwolenia / Styki
2828-Wyzwolenia / Swobodna
3030-Niepodleg³o¶ci
3232-Pi³sudskiego / Swobodna
33 -Nad Wis³±
 33-Nad Wis³±
 35-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 36-Bora-Komorow. / Gieryna
 37-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 38-£oskoń
  1Rondo Fordońskie