65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : WYZWOLENIA / STYKI
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
412£  31£  42  424£  452£  452£  
508  15£  36  44£  509£  37£  549£  529  43£  
600  11£  19£  39£  57£  610  39£  610  39£  614  39£  
712  27£  42  57£  709  39£  709  39£  706  36£  
812  27  42£  801  14  43£  801  14  43£  806  36£  
901  19  36£  57  906  25  46£  906  25  46£  908  38£  
1017  38£  57  1006  25  46£  1006  25  46£  1008  38£  
1117  38£  57  1106  25  45£  1106  25  45£  1108  40£  
1217  38£  57  1205  25  45£  1205  25  45£  1211  38£  
1315£  18  29  43£  56  1305  25  46£  1305  25  46£  1308  40£  
1413  16£  28£  44  57£  1403  16  37£  57  1403  16  37£  57  1411  41£  
1511  27£  42  58£  1519  41£  1519  41£  1510  41£  
1613  27£  44  59£  1601  24  45£  1601  24  45£  1611  41£  
1713  27£  43  59£  1705  25  45£  1705  25  45£  1709  41£  
1817  38£  58  1805  25  45£  1805  25  45£  1810  38£  
1915  35£  57  1907  34£  44  1907  34£  44  1908  34£  
2014  33£  2007  36£  2007  36£  2006  36£  
2106  36£  2106  36£  2106  36£  2106  36£  
2206  36£  2206  36£  2206  36£  2206  36£  
2305£  33  2305£  33  2305£  33  2305£  33  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-12Dworzec Le¶ne
-12Le¶ne
-12Su³kowskiego / Czerkaska
-12Su³kowskiego / Kamienna
-12UKW
-12Powstańców Wlkp. / Lelewela
-12Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-12Rondo Skrzetuskie
-12Rondo Fordońskie
-12Fordońska / Ba³tycka
-12Most Kazimierza Wielkiego
-12Fordońska / Fabryczna
-12Fordońska / Wy¶cigowa
-12Dworzec Wschód
-12Fordońska / Kapliczna
-12Fordońska / Sochaczewska
-12Fordońska / Wi¶lana
-12Fordońska / £owicka
-12Fordońska / Traktorzystów
-12Dworzec Akademia
-12Fordońska / Wyszogrodzka
-12Dworzec Fordon
-12Fordońska / Wiadukt
-12Fordon Rynek
00Wyzwolenia / Styki
11Wyzwolenia / Swobodna
33Niepodleg³o¶ci
55Pi³sudskiego / Swobodna
6 Nad Wis³±
 6Nad Wis³±
 8Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 9Bora-Komorow. / Gieryna
 10Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 11£oskoń