65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDON RYNEK
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
411£  30£  41  423£  451£  451£  
507  14£  35  43£  59  508£  36£  548£  528  42£  
610£  18£  38£  56£  609  38£  609  38£  613  38£  
711  26£  41  56£  708  38£  708  38£  705  35£  
811  26  41£  800  13  42£  800  13  42£  805  35£  
900  18  35£  56  905  24  45£  905  24  45£  907  37£  
1016  37£  56  1005  24  45£  1005  24  45£  1007  37£  
1116  37£  56  1105  24  44£  1105  24  44£  1107  39£  
1216  37£  56  1204  24  44£  1204  24  44£  1210  37£  
1314£  17  28  42£  55  1304  24  45£  1304  24  45£  1307  39£  
1412  15£  27£  43  56£  1402  15  36£  56  1402  15  36£  56  1410  40£  
1510  26£  41  57£  1518  40£  1518  40£  1509  40£  
1612  26£  43  58£  1600  23  44£  1600  23  44£  1610  40£  
1712  26£  42  58£  1704  24  44£  1704  24  44£  1708  40£  
1816  37£  57  1804  24  44£  1804  24  44£  1809  37£  
1914  34£  56  1906  33£  43  1906  33£  43  1907  33£  
2013  32£  2006  35£  2006  35£  2005  35£  
2105  35£  2105  35£  2105  35£  2105  35£  
2205  35£  2205  35£  2205  35£  2205  35£  
2304£  32  2304£  32  2304£  32  2304£  32  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-13Dworzec Le¶ne
-13Le¶ne
-13Su³kowskiego / Czerkaska
-13Su³kowskiego / Kamienna
-13UKW
-13Powstańców Wlkp. / Lelewela
-13Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-13Rondo Skrzetuskie
-13Rondo Fordońskie
-13Fordońska / Ba³tycka
-13Most Kazimierza Wielkiego
-13Fordońska / Fabryczna
-13Fordońska / Wy¶cigowa
-13Dworzec Wschód
-13Fordońska / Kapliczna
-13Fordońska / Sochaczewska
-13Fordońska / Wi¶lana
-13Fordońska / £owicka
-13Fordońska / Traktorzystów
-13Dworzec Akademia
-13Fordońska / Wyszogrodzka
-13Dworzec Fordon
-13Fordońska / Wiadukt
00Fordon Rynek
11Wyzwolenia / Styki
22Wyzwolenia / Swobodna
44Niepodleg³o¶ci
66Pi³sudskiego / Swobodna
7 Nad Wis³±
 7Nad Wis³±
 9Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 10Bora-Komorow. / Gieryna
 11Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 12£oskoń