65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WIADUKT
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
409£  28£  39  409£  28£  39  421£  449£  449£  
505  12£  49  505  12£  49  506£  34£  546£  526  40£  
612  34£  54  612  34£  54  607  36£  607  36£  611  36£  
714  34£  54  714  34£  54  706  36£  706  36£  703  33£  
814  34£  54  814  34£  54  806  26£  50  806  26£  50  803  33£  
914  33£  54  914  43£  914  41£  914  41£  905  35£  
1014  35£  54  1010  38  1008  34  1008  34  1005  35£  
1114  35£  54  1103£  28  53  1101£  26  51  1101£  26  51  1105  37£  
1214  35£  54  1218£  43  1216£  43  1216£  43  1208  35£  
1314  25  34£  55  1308  23£  48  1308  31£  56  1308  31£  56  1305  37£  
1418  41£  56  1416  36£  56  1421  46£  1421  46£  1408  38£  
1516  36£  56  1516  36£  56  1511  37  1511  37  1507  38£  
1616  36£  56  1616  36£  56  1601£  26  51  1601£  26  51  1608  38£  
1716  31£  51  1716  39£  1716£  41  1716£  41  1706  38£  
1807£  16  35£  55  1804  29£  54  1806  29£  1806  29£  1807  35£  
1912  32£  54  1912  32£  54  1904  31£  1904  31£  1905  31£  
2011  30£  2011  30£  2004  33£  2004  33£  2003  33£  
2103  33£  2103  33£  2103  33£  2103  33£  2103  33£  
2203  33£  2203  33£  2203  33£  2203  33£  2203  33£  
2302£  30  2302£  30  2302£  30  2302£  30  2302£  30  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-15Dworzec Le¶ne
-15Le¶ne
-15Su³kowskiego / Czerkaska
-15Su³kowskiego / Kamienna
-15UKW
-15Powstańców Wlkp. / Lelewela
-15Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-15Rondo Skrzetuskie
-15Rondo Fordońskie
-15Fordońska / Ba³tycka
-15Most Kazimierza Wielkiego
-15Fordońska / Fabryczna
-15Fordońska / Wy¶cigowa
-15Dworzec Wschód
-15Fordońska / Kapliczna
-15Fordońska / Sochaczewska
-15Fordońska / Wi¶lana
-15Fordońska / £owicka
-15Fordońska / Traktorzystów
-15Dworzec Politechnika
-15Fordońska / Wyszogrodzka
-15Dworzec Fordon
00Fordońska / Wiadukt
22Fordon Rynek
33Wyzwolenia / Styki
44Wyzwolenia / Swobodna
66Niepodleg³o¶ci
88Pi³sudskiego / Swobodna
9 Nad Wis³±
 9Nad Wis³±
 11Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 12Bora-Komorow. / Gieryna
 13Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 14£oskoń