65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WI¦LANA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
403£  21£  32  58  415£  59£  442£  442£  
505£  25  32£  48  58£  526£  58  537£  58  519  31£  
606£  26£  44£  59  627£  57  627£  57  602  27£  54  
714£  29  44£  59  727£  49  727£  49  724£  54  
814  29£  48  802  30£  53  802  30£  53  824£  55  
906  23£  44  912  33£  53  912  33£  53  925£  55  
1004  25£  44  1012  33£  53  1012  33£  53  1025£  55  
1104  25£  44  1112  32£  52  1112  32£  52  1127£  58  
1204  25£  44  1212  32£  52  1212  32£  52  1225£  55  
1302£  05  16  30£  43  1312  33£  50  1312  33£  50  1327£  58  
1400  03£  15£  31  44£  58  1403  24£  44  1403  24£  44  1428£  57  
1514£  29  45£  1506  28£  48  1506  28£  48  1528£  58  
1600  14£  31  46£  1611  32£  52  1611  32£  52  1628£  56  
1700  14£  30  46£  1712  32£  52  1712  32£  52  1728£  57  
1804  25£  45  1812  32£  54  1812  32£  54  1825£  55  
1903  23£  45  1922£  32  55  1922£  32  55  1922£  54  
2002  21£  54  2024£  54  2024£  54  2024£  54  
2124£  54  2124£  54  2124£  54  2124£  54  
2224£  54£  2224£  54£  2224£  54£  2224£  54£  
2323  2323  2323  2323  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-25Dworzec Le¶ne
-25Le¶ne
-25Su³kowskiego / Czerkaska
-25Su³kowskiego / Kamienna
-25UKW
-25Powstańców Wlkp. / Lelewela
-25Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-25Rondo Skrzetuskie
-25Rondo Fordońskie
-25Fordońska / Ba³tycka
-25Most Kazimierza Wielkiego
-25Fordońska / Fabryczna
-25Fordońska / Wy¶cigowa
-25Dworzec Wschód
-25Fordońska / Kapliczna
-25Fordońska / Sochaczewska
00Fordońska / Wi¶lana
22Fordońska / £owicka
44Fordońska / Traktorzystów
66Dworzec Akademia
77Fordońska / Wyszogrodzka
88Dworzec Fordon
1010Fordońska / Wiadukt
1212Fordon Rynek
1313Wyzwolenia / Styki
1414Wyzwolenia / Swobodna
1616Niepodleg³o¶ci
1818Pi³sudskiego / Swobodna
19 Nad Wis³±
 19Nad Wis³±
 21Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 22Bora-Komorow. / Gieryna
 23Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 24£oskoń