65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / FABRYCZNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
357£        
415£  25  51  58£  409£  53£  436£  436£  
518  25£  41  51£  58£  520£  52  531£  52  513  25£  56  
618£  36£  51  621£  51  621£  51  621£  48  
706£  21  36£  51  721£  43  56  721£  43  56  718£  48  
806  21£  40  58  824£  46  824£  46  818£  48  
915£  36  56  905  26£  46  905  26£  46  918£  48  
1017£  36  56  1005  26£  46  1005  26£  46  1018£  48  
1117£  36  56  1105  25£  45  1105  25£  45  1120£  51  
1217£  36  54£  57  1205  25£  45  1205  25£  45  1218£  48  
1308  22£  35  52  55£  1305  26£  43  56  1305  26£  43  56  1320£  51  
1407£  23  36£  50  1417£  37  59  1417£  37  59  1421£  50  
1506£  21  37£  52  1521£  41  1521£  41  1521£  51  
1606£  23  38£  52  1604  25£  45  1604  25£  45  1621£  49  
1706£  22  38£  56  1705  25£  45  1705  25£  45  1721£  50  
1817£  37  56  1805  25£  47  1805  25£  47  1818£  48  
1917£  39  56  1916£  26  49  1916£  26  49  1916£  48  
2015£  48  2018£  48  2018£  48  2018£  48  
2118£  48  2118£  48  2118£  48  2118£  48  
2218£  48£  2218£  48£  2218£  48£  2218£  48£  
2317  2317  2317  2317  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-33Dworzec Le¶ne
-33Le¶ne
-33Su³kowskiego / Czerkaska
-33Su³kowskiego / Kamienna
-33UKW
-33Powstańców Wlkp. / Lelewela
-33Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-33Rondo Skrzetuskie
-33Rondo Fordońskie
-33Fordońska / Ba³tycka
-33Most Kazimierza Wielkiego
00Fordońska / Fabryczna
22Fordońska / Wy¶cigowa
44Dworzec Wschód
66Fordońska / Kapliczna
77Fordońska / Sochaczewska
88Fordońska / Wi¶lana
1010Fordońska / £owicka
1212Fordońska / Traktorzystów
1414Dworzec Akademia
1515Fordońska / Wyszogrodzka
1616Dworzec Fordon
1818Fordońska / Wiadukt
2020Fordon Rynek
2121Wyzwolenia / Styki
2222Wyzwolenia / Swobodna
2424Niepodleg³o¶ci
2626Pi³sudskiego / Swobodna
27 Nad Wis³±
 27Nad Wis³±
 29Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 30Bora-Komorow. / Gieryna
 31Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 32£oskoń