65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / BA£TYCKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
355£        
413£  23  49  56£  407£  51£  434£  434£  
516  23£  38  48£  55£  518£  49  529£  49  511  23£  53  
615£  33£  48  618£  48  618£  48  618£  45  
703£  18  33£  48  718£  40  53  718£  40  53  715£  45  
803  18£  37  55  821£  43  821£  43  815£  45  
912£  33  53  902  23£  43  902  23£  43  915£  45  
1014£  33  53  1002  23£  43  1002  23£  43  1015£  45  
1114£  33  53  1102  22£  42  1102  22£  42  1117£  48  
1214£  33  51£  54  1202  22£  42  1202  22£  42  1215£  45  
1305  19£  32  49  52£  1302  23£  40  53  1302  23£  40  53  1317£  48  
1404£  20  33£  47  1414£  34  56  1414£  34  56  1418£  47  
1503£  18  34£  49  1518£  38  1518£  38  1518£  48  
1603£  20  35£  49  1601  22£  42  1601  22£  42  1618£  46  
1703£  19  35£  53  1702  22£  42  1702  22£  42  1718£  47  
1814£  34  53  1802  22£  44  1802  22£  44  1815£  45  
1914£  36  53  1913£  23  46  1913£  23  46  1913£  45  
2012£  45  2015£  45  2015£  45  2015£  45  
2115£  45  2115£  45  2115£  45  2115£  45  
2215£  45£  2215£  45£  2215£  45£  2215£  45£  
2315  2315  2315  2315  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-36Dworzec Le¶ne
-36Le¶ne
-36Su³kowskiego / Czerkaska
-36Su³kowskiego / Kamienna
-36UKW
-36Powstańców Wlkp. / Lelewela
-36Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-36Rondo Skrzetuskie
-36Rondo Fordońskie
00Fordońska / Ba³tycka
22Most Kazimierza Wielkiego
33Fordońska / Fabryczna
55Fordońska / Wy¶cigowa
77Dworzec Wschód
99Fordońska / Kapliczna
1010Fordońska / Sochaczewska
1111Fordońska / Wi¶lana
1313Fordońska / £owicka
1515Fordońska / Traktorzystów
1717Dworzec Akademia
1818Fordońska / Wyszogrodzka
1919Dworzec Fordon
2121Fordońska / Wiadukt
2323Fordon Rynek
2424Wyzwolenia / Styki
2525Wyzwolenia / Swobodna
2727Niepodleg³o¶ci
2929Pi³sudskiego / Swobodna
30 Nad Wis³±
 30Nad Wis³±
 32Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 33Bora-Komorow. / Gieryna
 34Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 35£oskoń