65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : RONDO SKRZETUSKIE
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
453£  453£        
527  49  527  49  515£  46  526£  46  520£  50  
610£  30  50  610£  30  50  615£  45  615£  45  615£  42  
710£  30  50  710£  30  50  715£  45  715£  45  712£  42  
810£  30  50  810£  30  44z  50  805£  27  51  805£  27  51  812£  42  
909£  30  50  919£  46  918£  45  918£  45  912£  42  
1011£  30  50  1014  39£  1011  38£  1011  38£  1012£  42  
1111£  30  50  1104  29  54£  1103  28  53£  1103  28  53£  1114£  45  
1211£  30  50  1219  44  59£  1220  45  1220  45  1212£  42  
1310£  30  53  1324  51  1308£  33  58  1308£  33  58  1314£  45  
1416£  31  51  1411£  31  51  1423£  48  1423£  48  1415£  44  
1511£  31  51  1511£  31  51  1514  38£  1514  38£  1515£  45  
1611£  31  51  1611£  31  51  1603  28  53£  1603  28  53£  1615£  43  
1707£  27  43£  52  1715£  40  48z  1718  43  1718  43  1715£  44  
1811£  31  50  1805£  30  50  1806£  41  1806£  41  1812£  42  
1911£  33  50  1911£  33  50  1910£  43  1910£  43  1910£  42  
2009£  28z  42  2009£  42  2012£  42  2012£  42  2012£  42  
2112£  42  2112£  42  2112£  42  2112£  42  2112£  42  
2212£  42£  2212£  42£  2212£  42£  2212£  42£  2212£  42£  
2312  2312  2312  2312  2312  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-39-Dworzec Le¶ne
-39-Le¶ne
-39-Su³kowskiego / Czerkaska
-39-Su³kowskiego / Kamienna
-39-UKW
-39-Powstańców Wlkp. / Lelewela
-39-Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
000Rondo Skrzetuskie
22-Rondo Fordońskie
33-Fordońska / Ba³tycka
55-Most Kazimierza Wielkiego
66-Fordońska / Fabryczna
88-Fordońska / Wy¶cigowa
1010-Dworzec Wschód
1212-Fordońska / Kapliczna
1313-Fordońska / Sochaczewska
1414-Fordońska / Wi¶lana
1616-Fordońska / £owicka
1818-Fordońska / Traktorzystów
2020-Dworzec Politechnika
2121-Fordońska / Wyszogrodzka
2222-Dworzec Fordon
2424-Fordońska / Wiadukt
2626-Fordon Rynek
2727-Wyzwolenia / Styki
2828-Wyzwolenia / Swobodna
3030-Niepodleg³o¶ci
3232-Pi³sudskiego / Swobodna
33 -Nad Wis³±
 33-Nad Wis³±
 35-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 36-Bora-Komorow. / Gieryna
 37-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 38-£oskoń
  1Rondo Fordońskie