65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : RONDO FORDOŃSKIE
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
354£        
412£  22  48  55£  406£  50£  433£  433£  
515  22£  37  47£  54£  517£  48  528£  48  510  22£  52  
614£  32£  47  617£  47  617£  47  617£  44  
702£  17  32£  47  717£  39  52  717£  39  52  714£  44  
802  17£  36  54  820£  42  820£  42  814£  44  
911£  32  52  901  22£  42  901  22£  42  914£  44  
1013£  32  52  1001  22£  42  1001  22£  42  1014£  44  
1113£  32  52  1101  21£  41  1101  21£  41  1116£  47  
1213£  32  50£  53  1201  21£  41  1201  21£  41  1214£  44  
1304  18£  31  48  51£  1301  22£  39  52  1301  22£  39  52  1316£  47  
1403£  19  32£  46  1413£  33  55  1413£  33  55  1417£  46  
1502£  17  33£  48  1517£  37  1517£  37  1517£  47  
1602£  19  34£  48  1600  21£  41  1600  21£  41  1617£  45  
1702£  18  34£  52  1701  21£  41  1701  21£  41  1717£  46  
1813£  33  52  1801  21£  43  1801  21£  43  1814£  44  
1913£  35  52  1912£  22  45  1912£  22  45  1912£  44  
2011£  44  2014£  44  2014£  44  2014£  44  
2114£  44  2114£  44  2114£  44  2114£  44  
2214£  44£  2214£  44£  2214£  44£  2214£  44£  
2314  2314  2314  2314  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-37Dworzec Le¶ne
-37Le¶ne
-37Su³kowskiego / Czerkaska
-37Su³kowskiego / Kamienna
-37UKW
-37Powstańców Wlkp. / Lelewela
-37Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-37Rondo Skrzetuskie
00Rondo Fordońskie
11Fordońska / Ba³tycka
33Most Kazimierza Wielkiego
44Fordońska / Fabryczna
66Fordońska / Wy¶cigowa
88Dworzec Wschód
1010Fordońska / Kapliczna
1111Fordońska / Sochaczewska
1212Fordońska / Wi¶lana
1414Fordońska / £owicka
1616Fordońska / Traktorzystów
1818Dworzec Akademia
1919Fordońska / Wyszogrodzka
2020Dworzec Fordon
2222Fordońska / Wiadukt
2424Fordon Rynek
2525Wyzwolenia / Styki
2626Wyzwolenia / Swobodna
2828Niepodleg³o¶ci
3030Pi³sudskiego / Swobodna
31 Nad Wis³±
 31Nad Wis³±
 33Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 34Bora-Komorow. / Gieryna
 35Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 36£oskoń