65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC FORDON
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
408£  27£  38  408£  27£  38  420£  448£  448£  
504  11£  47  504  11£  47  505£  32£  544£  525  38£  
610  32£  52  610  32£  52  605  34£  605  34£  609  34£  
712  32£  52  712  32£  52  704  34£  704  34£  701  31£  
812  32£  52  812  32£  52  804  24£  48  804  24£  48  801  31£  
912  31£  52  912  41£  912  39£  912  39£  903  33£  
1012  33£  52  1008  36  1006  32  59£  1006  32  59£  1003  33£  
1112  33£  52  1101£  26  51  1124  49  1124  49  1103  35£  
1212  33£  52  1216£  41  1214£  41  1214£  41  1206  33£  
1312  23  32£  53  1306  21£  46  1306  29£  54  1306  29£  54  1303  35£  
1416  39£  54  1414  34£  54  1419  44£  1419  44£  1406  36£  
1514  34£  54  1514  34£  54  1509  35  59£  1509  35  59£  1505  36£  
1614  34£  54  1614  34£  54  1624  49  1624  49  1606  36£  
1714  29£  49  1714  37£  1714£  39  1714£  39  1704  36£  
1805£  14  33£  53  1802  27£  52  1804  27£  1804  27£  1805  33£  
1910  30£  52  1910  30£  52  1902  29£  1902  29£  1903  29£  
2009  28£  2009  28£  2002  31£  2002  31£  2001  31£  
2101  31£  2101  31£  2101  31£  2101  31£  2101  31£  
2201  31£  2201  31£  2201  31£  2201  31£  2201  31£  
2301£  29  2301£  29  2301£  29  2301£  29  2301£  29  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-17Dworzec Le¶ne
-17Le¶ne
-17Su³kowskiego / Czerkaska
-17Su³kowskiego / Kamienna
-17UKW
-17Powstańców Wlkp. / Lelewela
-17Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-17Rondo Skrzetuskie
-17Rondo Fordońskie
-17Fordońska / Ba³tycka
-17Most Kazimierza Wielkiego
-17Fordońska / Fabryczna
-17Fordońska / Wy¶cigowa
-17Dworzec Wschód
-17Fordońska / Kapliczna
-17Fordońska / Sochaczewska
-17Fordońska / Wi¶lana
-17Fordońska / £owicka
-17Fordońska / Traktorzystów
-17Dworzec Politechnika
-17Fordońska / Wyszogrodzka
00Dworzec Fordon
22Fordońska / Wiadukt
44Fordon Rynek
55Wyzwolenia / Styki
66Wyzwolenia / Swobodna
88Niepodleg³o¶ci
1010Pi³sudskiego / Swobodna
11 Nad Wis³±
 11Nad Wis³±
 13Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 14Bora-Komorow. / Gieryna
 15Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 16£oskoń