65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WIADUKT
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
409£  28£  39  421£  449£  449£  
505  12£  33  41£  57  506£  34£  546£  526  40£  
608£  16£  36£  54£  607  36£  607  36£  611  36£  
709  24£  39  54£  706  36£  58  706  36£  58  703  33£  
809  24  39£  58  811  40£  811  40£  803  33£  
916  33£  54  903  22  43£  903  22  43£  905  35£  
1014  35£  54  1003  22  43£  1003  22  43£  1005  35£  
1114  35£  54  1103  22  42£  1103  22  42£  1105  37£  
1214  35£  54  1202  22  42£  1202  22  42£  1208  35£  
1312£  15  26  40£  53  1302  22  43£  1302  22  43£  1305  37£  
1410  13£  25£  41  54£  1400  13  34£  54  1400  13  34£  54  1408  38£  
1508  24£  39  55£  1516  38£  58  1516  38£  58  1507  38£  
1610  24£  41  56£  1621  42£  1621  42£  1608  38£  
1710  24£  40  56£  1702  22  42£  1702  22  42£  1706  38£  
1814  35£  55  1802  22  42£  1802  22  42£  1807  35£  
1912  32£  54  1904  31£  41  1904  31£  41  1905  31£  
2011  30£  2004  33£  2004  33£  2003  33£  
2103  33£  2103  33£  2103  33£  2103  33£  
2203  33£  2203  33£  2203  33£  2203  33£  
2302£  30  2302£  30  2302£  30  2302£  30  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-15Dworzec Le¶ne
-15Le¶ne
-15Su³kowskiego / Czerkaska
-15Su³kowskiego / Kamienna
-15UKW
-15Powstańców Wlkp. / Lelewela
-15Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-15Rondo Skrzetuskie
-15Rondo Fordońskie
-15Fordońska / Ba³tycka
-15Most Kazimierza Wielkiego
-15Fordońska / Fabryczna
-15Fordońska / Wy¶cigowa
-15Dworzec Wschód
-15Fordońska / Kapliczna
-15Fordońska / Sochaczewska
-15Fordońska / Wi¶lana
-15Fordońska / £owicka
-15Fordońska / Traktorzystów
-15Dworzec Akademia
-15Fordońska / Wyszogrodzka
-15Dworzec Fordon
00Fordońska / Wiadukt
22Fordon Rynek
33Wyzwolenia / Styki
44Wyzwolenia / Swobodna
66Niepodleg³o¶ci
88Pi³sudskiego / Swobodna
9 Nad Wis³±
 9Nad Wis³±
 11Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 12Bora-Komorow. / Gieryna
 13Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 14£oskoń