65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : PI£SUDSKIEGO / SWOBODNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
416£  35£  46  428£  456£  456£  
512  19£  40  48£  513£  41£  553£  533  47£  
605  16£  24£  44£  614  43£  614  43£  618  43£  
702£  17  32£  47  713  43£  713  43£  710  40£  
802£  17  32  47£  805  18  47£  805  18  47£  810  40£  
906  24  41£  910  29  50£  910  29  50£  912  42£  
1002  22  43£  1010  29  50£  1010  29  50£  1012  42£  
1102  22  43£  1110  29  49£  1110  29  49£  1112  44£  
1202  22  43£  1209  29  49£  1209  29  49£  1215  42£  
1302  20£  23  34  48£  1309  29  50£  1309  29  50£  1312  44£  
1401  18  21£  33£  49  1407  20  41£  1407  20  41£  1415  45£  
1502£  16  32£  47  1501  23  45£  1501  23  45£  1514  45£  
1603£  18  32£  49  1605  28  49£  1605  28  49£  1615  45£  
1704£  18  32£  48  1709  29  49£  1709  29  49£  1713  45£  
1804£  22  43£  1809  29  49£  1809  29  49£  1814  42£  
1903  19  39£  1911  38£  48  1911  38£  48  1912  38£  
2001  18  37£  2011  40£  2011  40£  2010  40£  
2110  40£  2110  40£  2110  40£  2110  40£  
2210  40£  2210  40£  2210  40£  2210  40£  
2309£  37  2309£  37  2309£  37  2309£  37  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-7Dworzec Le¶ne
-7Le¶ne
-7Su³kowskiego / Czerkaska
-7Su³kowskiego / Kamienna
-7UKW
-7Powstańców Wlkp. / Lelewela
-7Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-7Rondo Skrzetuskie
-7Rondo Fordońskie
-7Fordońska / Ba³tycka
-7Most Kazimierza Wielkiego
-7Fordońska / Fabryczna
-7Fordońska / Wy¶cigowa
-7Dworzec Wschód
-7Fordońska / Kapliczna
-7Fordońska / Sochaczewska
-7Fordońska / Wi¶lana
-7Fordońska / £owicka
-7Fordońska / Traktorzystów
-7Dworzec Akademia
-7Fordońska / Wyszogrodzka
-7Dworzec Fordon
-7Fordońska / Wiadukt
-7Fordon Rynek
-7Wyzwolenia / Styki
-7Wyzwolenia / Swobodna
-7Niepodleg³o¶ci
00Pi³sudskiego / Swobodna
1 Nad Wis³±
 1Nad Wis³±
 3Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 4Bora-Komorow. / Gieryna
 5Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 6£oskoń