65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC FORDON
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
408£  27£  38  420£  448£  448£  
504  11£  31  39£  55  505£  32£  544£  525  38£  
606£  14£  34£  52£  605  34£  605  34£  609  34£  
707  22£  37  52£  704  34£  56  704  34£  56  701  31£  
807  22  37£  56  809  38£  809  38£  801  31£  
914  31£  52  901  20  41£  901  20  41£  903  33£  
1012  33£  52  1001  20  41£  1001  20  41£  1003  33£  
1112  33£  52  1101  20  40£  1101  20  40£  1103  35£  
1212  33£  52  1200  20  40£  1200  20  40£  1206  33£  
1310£  13  24  38£  51  1300  20  41£  58  1300  20  41£  58  1303  35£  
1408  11£  23£  39  52£  1411  32£  52  1411  32£  52  1406  36£  
1506  22£  37  53£  1514  36£  56  1514  36£  56  1505  36£  
1608  22£  39  54£  1619  40£  1619  40£  1606  36£  
1708  22£  38  54£  1700  20  40£  1700  20  40£  1704  36£  
1812  33£  53  1800  20  40£  1800  20  40£  1805  33£  
1910  30£  52  1902  29£  39  1902  29£  39  1903  29£  
2009  28£  2002  31£  2002  31£  2001  31£  
2101  31£  2101  31£  2101  31£  2101  31£  
2201  31£  2201  31£  2201  31£  2201  31£  
2301£  29  2301£  29  2301£  29  2301£  29  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-17Dworzec Le¶ne
-17Le¶ne
-17Su³kowskiego / Czerkaska
-17Su³kowskiego / Kamienna
-17UKW
-17Powstańców Wlkp. / Lelewela
-17Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-17Rondo Skrzetuskie
-17Rondo Fordońskie
-17Fordońska / Ba³tycka
-17Most Kazimierza Wielkiego
-17Fordońska / Fabryczna
-17Fordońska / Wy¶cigowa
-17Dworzec Wschód
-17Fordońska / Kapliczna
-17Fordońska / Sochaczewska
-17Fordońska / Wi¶lana
-17Fordońska / £owicka
-17Fordońska / Traktorzystów
-17Dworzec Akademia
-17Fordońska / Wyszogrodzka
00Dworzec Fordon
22Fordońska / Wiadukt
44Fordon Rynek
55Wyzwolenia / Styki
66Wyzwolenia / Swobodna
88Niepodleg³o¶ci
1010Pi³sudskiego / Swobodna
11 Nad Wis³±
 11Nad Wis³±
 13Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 14Bora-Komorow. / Gieryna
 15Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 16£oskoń