65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WYSZOGRODZKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
407£  26£  37  407£  26£  37  419£  447£  447£  
503  10£  46  503  10£  46  504£  31£  543£  524  37£  
609  31£  51  609  31£  51  604  33£  604  33£  608  33£  
711  31£  51  711  31£  51  703  33£  703  33£  700  30£  
811  31£  51  811  31£  51  803  23£  47  803  23£  47  800  30£  
911  30£  51  911  40£  911  38£  911  38£  902  32£  
1011  32£  51  1007  35  1005  31  58£  1005  31  58£  1002  32£  
1111  32£  51  1100£  25  50  1123  48  1123  48  1102  34£  
1211  32£  51  1215£  40  1213£  40  1213£  40  1205  32£  
1311  22  31£  52  1305  20£  45  1305  28£  53  1305  28£  53  1302  34£  
1415  38£  53  1413  33£  53  1418  43£  1418  43£  1405  35£  
1513  33£  53  1513  33£  53  1508  34  58£  1508  34  58£  1504  35£  
1613  33£  53  1613  33£  53  1623  48  1623  48  1605  35£  
1713  28£  48  1713  36£  1713£  38  1713£  38  1703  35£  
1804£  13  32£  52  1801  26£  51  1803  26£  1803  26£  1804  32£  
1909  29£  51  1909  29£  51  1901  28£  1901  28£  1902  28£  
2008  27£  2008  27£  2001  30£  2001  30£  2000  30£  
2100  30£  2100  30£  2100  30£  2100  30£  2100  30£  
2200  30£  2200  30£  2200  30£  2200  30£  2200  30£  
2300£  28  2300£  28  2300£  28  2300£  28  2300£  28  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-18Dworzec Le¶ne
-18Le¶ne
-18Su³kowskiego / Czerkaska
-18Su³kowskiego / Kamienna
-18UKW
-18Powstańców Wlkp. / Lelewela
-18Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-18Rondo Skrzetuskie
-18Rondo Fordońskie
-18Fordońska / Ba³tycka
-18Most Kazimierza Wielkiego
-18Fordońska / Fabryczna
-18Fordońska / Wy¶cigowa
-18Dworzec Wschód
-18Fordońska / Kapliczna
-18Fordońska / Sochaczewska
-18Fordońska / Wi¶lana
-18Fordońska / £owicka
-18Fordońska / Traktorzystów
-18Dworzec Politechnika
00Fordońska / Wyszogrodzka
11Dworzec Fordon
33Fordońska / Wiadukt
55Fordon Rynek
66Wyzwolenia / Styki
77Wyzwolenia / Swobodna
99Niepodleg³o¶ci
1111Pi³sudskiego / Swobodna
12 Nad Wis³±
 12Nad Wis³±
 14Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 15Bora-Komorow. / Gieryna
 16Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 17£oskoń