65
WAÆNY OD / valid from 01.08.2023.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / SOCHACZEWSKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
402£  20£  31  57  402£  20£  31  57  414£  58£  441£  441£  
504£  39  504£  39  525£  57  536£  57  518  30£  
601  23£  43  601  23£  43  626£  56  626£  56  601  26£  53  
703  23£  43  703  23£  43  726£  56  726£  56  723£  53  
803  23£  43  803  23£  43  816£  39  816£  39  823£  54  
903  22£  43  903  32£  59  903  30£  57  903  30£  57  924£  54  
1003  24£  43  1027  52£  1023  50£  1023  50£  1024£  54  
1103  24£  43  1117  42  1115  40  1115  40  1126£  57  
1203  24£  43  1207£  32  57  1205£  32  57  1205£  32  57  1224£  54  
1303  14  23£  44  1312£  37  1320£  45  1320£  45  1326£  57  
1407  30£  45  1405  25£  45  1410  35£  1410  35£  1427£  56  
1505  25£  45  1505  25£  45  1500  26  50£  1500  26  50£  1527£  57  
1605  25£  45  1605  25£  45  1615  40  1615  40  1627£  55  
1705  20£  40  56£  1705  28£  53  1705£  30  55  1705£  30  55  1727£  56  
1805  24£  44  1818£  43  1818£  53  1818£  53  1824£  54  
1902  22£  44  1902  22£  44  1921£  54  1921£  54  1921£  53  
2001  20£  53  2001  20£  53  2023£  53  2023£  53  2023£  53  
2123£  53  2123£  53  2123£  53  2123£  53  2123£  53  
2223£  53£  2223£  53£  2223£  53£  2223£  53£  2223£  53£  
2322  2322  2322  2322  2322  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-26Dworzec Le¶ne
-26Le¶ne
-26Su³kowskiego / Czerkaska
-26Su³kowskiego / Kamienna
-26UKW
-26Powstańców Wlkp. / Lelewela
-26Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-26Rondo Skrzetuskie
-26Rondo Fordońskie
-26Fordońska / Ba³tycka
-26Most Kazimierza Wielkiego
-26Fordońska / Fabryczna
-26Fordońska / Wy¶cigowa
-26Dworzec Wschód
-26Fordońska / Kapliczna
00Fordońska / Sochaczewska
11Fordońska / Wi¶lana
33Fordońska / £owicka
55Fordońska / Traktorzystów
77Dworzec Politechnika
88Fordońska / Wyszogrodzka
99Dworzec Fordon
1111Fordońska / Wiadukt
1313Fordon Rynek
1414Wyzwolenia / Styki
1515Wyzwolenia / Swobodna
1717Niepodleg³o¶ci
1919Pi³sudskiego / Swobodna
20 Nad Wis³±
 20Nad Wis³±
 22Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 23Bora-Komorow. / Gieryna
 24Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 25£oskoń