65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / SOCHACZEWSKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
402£  20£  31  57  414£  58£  441£  441£  
504£  24  31£  47  57£  525£  57  536£  57  518  30£  
605£  25£  43£  58  626£  56  626£  56  601  26£  53  
713£  28  43£  58  726£  48  726£  48  723£  53  
813  28£  47  801  29£  52  801  29£  52  823£  54  
905  22£  43  911  32£  52  911  32£  52  924£  54  
1003  24£  43  1011  32£  52  1011  32£  52  1024£  54  
1103  24£  43  1111  31£  51  1111  31£  51  1126£  57  
1203  24£  43  1211  31£  51  1211  31£  51  1224£  54  
1301£  04  15  29£  42  59  1311  32£  49  1311  32£  49  1326£  57  
1402£  14£  30  43£  57  1402  23£  43  1402  23£  43  1427£  56  
1513£  28  44£  59  1505  27£  47  1505  27£  47  1527£  57  
1613£  30  45£  59  1610  31£  51  1610  31£  51  1627£  55  
1713£  29  45£  1711  31£  51  1711  31£  51  1727£  56  
1803  24£  44  1811  31£  53  1811  31£  53  1824£  54  
1902  22£  44  1921£  31  54  1921£  31  54  1921£  53  
2001  20£  53  2023£  53  2023£  53  2023£  53  
2123£  53  2123£  53  2123£  53  2123£  53  
2223£  53£  2223£  53£  2223£  53£  2223£  53£  
2322  2322  2322  2322  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-26Dworzec Le¶ne
-26Le¶ne
-26Su³kowskiego / Czerkaska
-26Su³kowskiego / Kamienna
-26UKW
-26Powstańców Wlkp. / Lelewela
-26Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-26Rondo Skrzetuskie
-26Rondo Fordońskie
-26Fordońska / Ba³tycka
-26Most Kazimierza Wielkiego
-26Fordońska / Fabryczna
-26Fordońska / Wy¶cigowa
-26Dworzec Wschód
-26Fordońska / Kapliczna
00Fordońska / Sochaczewska
11Fordońska / Wi¶lana
33Fordońska / £owicka
55Fordońska / Traktorzystów
77Dworzec Akademia
88Fordońska / Wyszogrodzka
99Dworzec Fordon
1111Fordońska / Wiadukt
1313Fordon Rynek
1414Wyzwolenia / Styki
1515Wyzwolenia / Swobodna
1717Niepodleg³o¶ci
1919Pi³sudskiego / Swobodna
20 Nad Wis³±
 20Nad Wis³±
 22Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 23Bora-Komorow. / Gieryna
 24Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 25£oskoń