65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / KAPLICZNA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
401£  19£  30  56  401£  19£  30  56  413£  57£  440£  440£  
503£  38  503£  38  524£  56  535£  56  517  29£  
600  22£  42  600  22£  42  625£  55  625£  55  600  25£  52  
702  22£  42  702  22£  42  725£  55  725£  55  722£  52  
802  22£  42  802  22£  42  815£  38  815£  38  822£  53  
902  21£  42  902  31£  58  902  29£  56  902  29£  56  923£  53  
1002  23£  42  1026  51£  1022  49£  1022  49£  1023£  53  
1102  23£  42  1116  41  1114  39  1114  39  1125£  56  
1202  23£  42  1206£  31  56  1204£  31  56  1204£  31  56  1223£  53  
1302  13  22£  43  1311£  36  1319£  44  1319£  44  1325£  56  
1406  29£  44  1404  24£  44  1409  34£  59  1409  34£  59  1426£  55  
1504  24£  44  1504  24£  44  1525  49£  1525  49£  1526£  56  
1604  24£  44  1604  24£  44  1614  39  1614  39  1626£  54  
1704  19£  39  55£  1704  27£  52  1704£  29  54  1704£  29  54  1726£  55  
1804  23£  43  1817£  42  1817£  52  1817£  52  1823£  53  
1901  21£  43  1901  21£  43  1920£  53  1920£  53  1920£  52  
2000  19£  52  2000  19£  52  2022£  52  2022£  52  2022£  52  
2122£  52  2122£  52  2122£  52  2122£  52  2122£  52  
2222£  52£  2222£  52£  2222£  52£  2222£  52£  2222£  52£  
2321  2321  2321  2321  2321  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-27Dworzec Le¶ne
-27Le¶ne
-27Su³kowskiego / Czerkaska
-27Su³kowskiego / Kamienna
-27UKW
-27Powstańców Wlkp. / Lelewela
-27Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-27Rondo Skrzetuskie
-27Rondo Fordońskie
-27Fordońska / Ba³tycka
-27Most Kazimierza Wielkiego
-27Fordońska / Fabryczna
-27Fordońska / Wy¶cigowa
-27Dworzec Wschód
00Fordońska / Kapliczna
11Fordońska / Sochaczewska
22Fordońska / Wi¶lana
44Fordońska / £owicka
66Fordońska / Traktorzystów
88Dworzec Politechnika
99Fordońska / Wyszogrodzka
1010Dworzec Fordon
1212Fordońska / Wiadukt
1414Fordon Rynek
1515Wyzwolenia / Styki
1616Wyzwolenia / Swobodna
1818Niepodleg³o¶ci
2020Pi³sudskiego / Swobodna
21 Nad Wis³±
 21Nad Wis³±
 23Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 24Bora-Komorow. / Gieryna
 25Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 26£oskoń