65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC WSCHÓD
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
359£        
417£  28  54  411£  56£  439£  439£  
501£  21  28£  44  54£  523£  55  534£  55  516  28£  59  
602£  22£  40£  55  624£  54  624£  54  624£  51  
710£  25  40£  55  724£  46  59  724£  46  59  721£  51  
810  25£  44  827£  49  827£  49  821£  51  
902  19£  40  908  29£  49  908  29£  49  921£  51  
1000  21£  40  1008  29£  49  1008  29£  49  1021£  51  
1100  21£  40  1108  28£  48  1108  28£  48  1123£  54  
1200  21£  40  58£  1208  28£  48  1208  28£  48  1221£  51  
1301  12  26£  39  56  59£  1308  29£  46  59  1308  29£  46  59  1323£  54  
1411£  27  40£  54  1420£  40  1420£  40  1424£  53  
1510£  25  41£  56  1502  24£  44  1502  24£  44  1524£  54  
1610£  27  42£  56  1607  28£  48  1607  28£  48  1624£  52  
1710£  26  42£  1708  28£  48  1708  28£  48  1724£  53  
1800  21£  41  1808  28£  50  1808  28£  50  1821£  51  
1900  20£  42  59  1919£  29  52  1919£  29  52  1919£  51  
2018£  51  2021£  51  2021£  51  2021£  51  
2121£  51  2121£  51  2121£  51  2121£  51  
2221£  51£  2221£  51£  2221£  51£  2221£  51£  
2320  2320  2320  2320  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-29Dworzec Le¶ne
-29Le¶ne
-29Su³kowskiego / Czerkaska
-29Su³kowskiego / Kamienna
-29UKW
-29Powstańców Wlkp. / Lelewela
-29Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-29Rondo Skrzetuskie
-29Rondo Fordońskie
-29Fordońska / Ba³tycka
-29Most Kazimierza Wielkiego
-29Fordońska / Fabryczna
-29Fordońska / Wy¶cigowa
00Dworzec Wschód
22Fordońska / Kapliczna
33Fordońska / Sochaczewska
44Fordońska / Wi¶lana
66Fordońska / £owicka
88Fordońska / Traktorzystów
1010Dworzec Akademia
1111Fordońska / Wyszogrodzka
1212Dworzec Fordon
1414Fordońska / Wiadukt
1616Fordon Rynek
1717Wyzwolenia / Styki
1818Wyzwolenia / Swobodna
2020Niepodleg³o¶ci
2222Pi³sudskiego / Swobodna
23 Nad Wis³±
 23Nad Wis³±
 25Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 26Bora-Komorow. / Gieryna
 27Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 28£oskoń