65
WAÆNY OD / valid from 15.05.2024.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : DWORZEC POLITECHNIKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Pow.szkolny
School day
Pow.wakacje
Holidays
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
406£  25£  36  406£  25£  36  418£  446£  446£  
502  09£  45  502  09£  45  503£  30£  542£  523  36£  
608  30£  50  608  30£  50  603  32£  603  32£  607  32£  59  
710  30£  50  710  30£  50  702  32£  702  32£  729£  59  
810  30£  50  810  30£  50  802  22£  46  802  22£  46  829£  
910  29£  50  910  39£  910  37£  910  37£  901  31£  
1010  31£  50  1006  34  59£  1004  30  57£  1004  30  57£  1001  31£  
1110  31£  50  1124  49  1122  47  1122  47  1101  33£  
1210  31£  50  1214£  39  1212£  39  1212£  39  1204  31£  
1310  21  30£  51  1304  19£  44  1304  27£  52  1304  27£  52  1301  33£  
1414  37£  52  1412  32£  52  1417  42£  1417  42£  1404  34£  
1512  32£  52  1512  32£  52  1507  33  57£  1507  33  57£  1503  34£  
1612  32£  52  1612  32£  52  1622  47  1622  47  1604  34£  
1712  27£  47  1712  35£  1712£  37  1712£  37  1702  34£  
1803£  12  31£  51  1800  25£  50  1802  25£  1802  25£  1803  31£  
1908  28£  50  1908  28£  50  1900  27£  1900  27£  1901  27£  59  
2007  26£  59  2007  26£  59  2000  29£  59  2000  29£  59  2029£  59  
2129£  59  2129£  59  2129£  59  2129£  59  2129£  59  
2229£  59£  2229£  59£  2229£  59£  2229£  59£  2229£  59£  
2327  2327  2327  2327  2327  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-19Dworzec Le¶ne
-19Le¶ne
-19Su³kowskiego / Czerkaska
-19Su³kowskiego / Kamienna
-19UKW
-19Powstańców Wlkp. / Lelewela
-19Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-19Rondo Skrzetuskie
-19Rondo Fordońskie
-19Fordońska / Ba³tycka
-19Most Kazimierza Wielkiego
-19Fordońska / Fabryczna
-19Fordońska / Wy¶cigowa
-19Dworzec Wschód
-19Fordońska / Kapliczna
-19Fordońska / Sochaczewska
-19Fordońska / Wi¶lana
-19Fordońska / £owicka
-19Fordońska / Traktorzystów
00Dworzec Politechnika
11Fordońska / Wyszogrodzka
22Dworzec Fordon
44Fordońska / Wiadukt
66Fordon Rynek
77Wyzwolenia / Styki
88Wyzwolenia / Swobodna
1010Niepodleg³o¶ci
1212Pi³sudskiego / Swobodna
13 Nad Wis³±
 13Nad Wis³±
 15Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 16Bora-Komorow. / Gieryna
 17Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 18£oskoń