65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WYSZOGRODZKA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
407£  26£  37  419£  447£  447£  
503  10£  30  38£  54  504£  31£  543£  524  37£  
605£  13£  33£  51£  604  33£  604  33£  608  33£  
706  21£  36  51£  703  33£  55  703  33£  55  700  30£  
806  21  36£  55  808  37£  808  37£  800  30£  
913  30£  51  900  19  40£  900  19  40£  902  32£  
1011  32£  51  1000  19  40£  1000  19  40£  1002  32£  
1111  32£  51  1100  19  39£  59  1100  19  39£  59  1102  34£  
1211  32£  51  1219  39£  59  1219  39£  59  1205  32£  
1309£  12  23  37£  50  1319  40£  57  1319  40£  57  1302  34£  
1407  10£  22£  38  51£  1410  31£  51  1410  31£  51  1405  35£  
1505  21£  36  52£  1513  35£  55  1513  35£  55  1504  35£  
1607  21£  38  53£  1618  39£  59  1618  39£  59  1605  35£  
1707  21£  37  53£  1719  39£  59  1719  39£  59  1703  35£  
1811  32£  52  1819  39£  1819  39£  1804  32£  
1909  29£  51  1901  28£  38  1901  28£  38  1902  28£  
2008  27£  2001  30£  2001  30£  2000  30£  
2100  30£  2100  30£  2100  30£  2100  30£  
2200  30£  2200  30£  2200  30£  2200  30£  
2300£  28  2300£  28  2300£  28  2300£  28  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-18Dworzec Le¶ne
-18Le¶ne
-18Su³kowskiego / Czerkaska
-18Su³kowskiego / Kamienna
-18UKW
-18Powstańców Wlkp. / Lelewela
-18Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-18Rondo Skrzetuskie
-18Rondo Fordońskie
-18Fordońska / Ba³tycka
-18Most Kazimierza Wielkiego
-18Fordońska / Fabryczna
-18Fordońska / Wy¶cigowa
-18Dworzec Wschód
-18Fordońska / Kapliczna
-18Fordońska / Sochaczewska
-18Fordońska / Wi¶lana
-18Fordońska / £owicka
-18Fordońska / Traktorzystów
-18Dworzec Akademia
00Fordońska / Wyszogrodzka
11Dworzec Fordon
33Fordońska / Wiadukt
55Fordon Rynek
66Wyzwolenia / Styki
77Wyzwolenia / Swobodna
99Niepodleg³o¶ci
1111Pi³sudskiego / Swobodna
12 Nad Wis³±
 12Nad Wis³±
 14Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 15Bora-Komorow. / Gieryna
 16Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 17£oskoń