65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / WY¦CIGOWA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
358£        
416£  27  53  410£  55£  438£  438£  
500£  20  27£  43  53£  522£  54  533£  54  515  27£  58  
600£  20£  38£  53  623£  53  623£  53  623£  50  
708£  23  38£  53  723£  45  58  723£  45  58  720£  50  
808  23£  42  826£  48  826£  48  820£  50  
900  17£  38  58  907  28£  48  907  28£  48  920£  50  
1019£  38  58  1007  28£  48  1007  28£  48  1020£  50  
1119£  38  58  1107  27£  47  1107  27£  47  1122£  53  
1219£  38  56£  59  1207  27£  47  1207  27£  47  1220£  50  
1310  24£  37  54  57£  1307  28£  45  58  1307  28£  45  58  1322£  53  
1409£  25  38£  52  1419£  39  1419£  39  1423£  52  
1508£  23  39£  54  1501  23£  43  1501  23£  43  1523£  53  
1608£  25  40£  54  1606  27£  47  1606  27£  47  1623£  51  
1708£  24  40£  58  1707  27£  47  1707  27£  47  1723£  52  
1819£  39  58  1807  27£  49  1807  27£  49  1820£  50  
1919£  41  58  1918£  28  51  1918£  28  51  1918£  50  
2017£  50  2020£  50  2020£  50  2020£  50  
2120£  50  2120£  50  2120£  50  2120£  50  
2220£  50£  2220£  50£  2220£  50£  2220£  50£  
2319  2319  2319  2319  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-31Dworzec Le¶ne
-31Le¶ne
-31Su³kowskiego / Czerkaska
-31Su³kowskiego / Kamienna
-31UKW
-31Powstańców Wlkp. / Lelewela
-31Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-31Rondo Skrzetuskie
-31Rondo Fordońskie
-31Fordońska / Ba³tycka
-31Most Kazimierza Wielkiego
-31Fordońska / Fabryczna
00Fordońska / Wy¶cigowa
22Dworzec Wschód
44Fordońska / Kapliczna
55Fordońska / Sochaczewska
66Fordońska / Wi¶lana
88Fordońska / £owicka
1010Fordońska / Traktorzystów
1212Dworzec Akademia
1313Fordońska / Wyszogrodzka
1414Dworzec Fordon
1616Fordońska / Wiadukt
1818Fordon Rynek
1919Wyzwolenia / Styki
2020Wyzwolenia / Swobodna
2222Niepodleg³o¶ci
2424Pi³sudskiego / Swobodna
25 Nad Wis³±
 25Nad Wis³±
 27Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 28Bora-Komorow. / Gieryna
 29Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 30£oskoń