65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : FORDOŃSKA / TRAKTORZYSTÓW
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
405£  24£  35  417£  445£  445£  
501  08£  28  35£  51  502£  29£  540£  522  34£  
602£  10£  30£  48£  601  30£  601  30£  605  30£  57  
703  18£  33  48£  700  30£  52  700  30£  52  727£  57  
803  18  33£  52  805  34£  57  805  34£  57  827£  59  
910  27£  48  916  37£  57  916  37£  57  929£  59  
1008  29£  48  1016  37£  57  1016  37£  57  1029£  59  
1108  29£  48  1116  36£  56  1116  36£  56  1131£  
1208  29£  48  1216  36£  56  1216  36£  56  1202  29£  59  
1306£  09  20  34£  47  1316  37£  54  1316  37£  54  1331£  
1404  07£  19£  35  48£  1407  28£  48  1407  28£  48  1402  32£  
1502  18£  33  49£  1510  32£  52  1510  32£  52  1501  32£  
1604  18£  35  50£  1615  36£  56  1615  36£  56  1602  32£  
1704  18£  34  50£  1716  36£  56  1716  36£  56  1700  32£  
1808  29£  49  1816  36£  58  1816  36£  58  1801  29£  59  
1906  26£  48  1925£  35  58  1925£  35  58  1925£  57  
2005  24£  57  2027£  57  2027£  57  2027£  57  
2127£  57  2127£  57  2127£  57  2127£  57  
2227£  57£  2227£  57£  2227£  57£  2227£  57£  
2326  2326  2326  2326  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £WARIANT TRASY
-21Dworzec Le¶ne
-21Le¶ne
-21Su³kowskiego / Czerkaska
-21Su³kowskiego / Kamienna
-21UKW
-21Powstańców Wlkp. / Lelewela
-21Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
-21Rondo Skrzetuskie
-21Rondo Fordońskie
-21Fordońska / Ba³tycka
-21Most Kazimierza Wielkiego
-21Fordońska / Fabryczna
-21Fordońska / Wy¶cigowa
-21Dworzec Wschód
-21Fordońska / Kapliczna
-21Fordońska / Sochaczewska
-21Fordońska / Wi¶lana
-21Fordońska / £owicka
00Fordońska / Traktorzystów
22Dworzec Akademia
33Fordońska / Wyszogrodzka
44Dworzec Fordon
66Fordońska / Wiadukt
88Fordon Rynek
99Wyzwolenia / Styki
1010Wyzwolenia / Swobodna
1212Niepodleg³o¶ci
1414Pi³sudskiego / Swobodna
15 Nad Wis³±
 15Nad Wis³±
 17Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 18Bora-Komorow. / Gieryna
 19Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 20£oskoń