65
WAÆNY OD / valid from 01.07.2022.
TRASA PRZEBIEGU Route DWORZEC LE¦NE > Le¶ne > Su³kowskiego > Ogińskiego > Powstańców Wielkopolskich > Wyszyńskiego > Rondo Fordońskie > Fordońska > Dworzec Wschód > Fordońska > Bydgoska > Stary Fordon > Wyzwolenia > Andersa > Pi³sudskiego > NAD WIS£”
PRZYSTANEK / Stop : POWSTAŃCÓW WLKP. / LELEWELA
KIERUNEK / Direction : NAD WIS£”
Powszedni
Workday
Sobota
Saturday
Niedziela handlowa
Trading Sunday
Niedziela
Sunday
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
450£        
517£  32  49£  512£  43  523£  43  517£  47  
609£  27£  42  57£  612£  42  612£  42  612£  39  
712  27£  42  57  712£  47  712£  47  709£  39  
812£  27z  31  49  815£  37  56  815£  37  56  809£  39  
906£  27  47  917£  37  56  917£  37  56  909£  39  
1008£  27  47  1017£  37  56  1017£  37  56  1009£  39  
1108£  27  47  1116£  36  56  1116£  36  56  1111£  42  
1208£  27  45£  59  1216£  36  56  1216£  36  56  1209£  39  
1313£  26  42  57£  1317£  34  47  1317£  34  47  1311£  42  
1413  26£  40  56£  1408£  28  50  1408£  28  50  1412£  41  
1511  27£  42  56£  1512£  32  55  1512£  32  55  1512£  42  
1613  28£  42  56£  1616£  36  56  1616£  36  56  1612£  40  
1713  23z  29£  47  51z  1716£  36  56  1716£  36  56  1712£  41  
1808£  28  47  1816£  38  1816£  38  1809£  39  
1908£  30  47  1907£  17  40  1907£  17  40  1907£  39  
2006£  39  2009£  39  2009£  39  2009£  39  
2109£  39  2109£  39  2109£  39  2109£  39  
2209£  39£  2209£  39£  2209£  39£  2209£  39£  
2309  2309  2309  2309  
£ - kurs wyd³uæony do przystanku £oskoń
z - kurs skrócony do przystanku Rondo Fordońskie
AUTOBUSY NISKOPOD£OGOWE / Low-floor buses
*** Aktualno¶ci i rozk³ady jazdy na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bydgoszcz.jakdojade.pl *** Informacja na temat bieæ±cych zmian w ruchu na przystankowych tablicach elektronicznych oraz facebooku ZDMiKP***
TRASA PRZEBIEGU
Route
¦redni czas jazdy
Travel time
PRZYSTANEK
Stop
 £zWARIANT TRASY
-42-Dworzec Le¶ne
-42-Le¶ne
-42-Su³kowskiego / Czerkaska
-42-Su³kowskiego / Kamienna
-42-UKW
000Powstańców Wlkp. / Lelewela
222Wyszyńskiego / Powst.Wlkp.
333Rondo Skrzetuskie
55-Rondo Fordońskie
66-Fordońska / Ba³tycka
88-Most Kazimierza Wielkiego
99-Fordońska / Fabryczna
1111-Fordońska / Wy¶cigowa
1313-Dworzec Wschód
1515-Fordońska / Kapliczna
1616-Fordońska / Sochaczewska
1717-Fordońska / Wi¶lana
1919-Fordońska / £owicka
2121-Fordońska / Traktorzystów
2323-Dworzec Akademia
2424-Fordońska / Wyszogrodzka
2525-Dworzec Fordon
2727-Fordońska / Wiadukt
2929-Fordon Rynek
3030-Wyzwolenia / Styki
3131-Wyzwolenia / Swobodna
3333-Niepodleg³o¶ci
3535-Pi³sudskiego / Swobodna
36 -Nad Wis³±
 36-Nad Wis³±
 38-Bora-Komorow. / Kiedrowskiego
 39-Bora-Komorow. / Gieryna
 40-Bora-Komorow. / Braci Baæ.
 41-£oskoń
  4Rondo Fordońskie