Drukuj

 

Taryfa opłat obejmuje następujące rodzaje biletów:

Bilety jednorazowe i czasowe są biletami na okaziciela. Należy je kasować niezwłocznie jako pierwszą czynność po wejściu do pojazdu.

1. Bilet jednorazowy

Uprawnia do jednego przejazdu na wybranej linii w jednym kierunku do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy.

Wyjątek: w systemie przesiadkowym AT bilet jednorazowy skasowany w pierwszym pojeździe uprawnia na wyznaczonych liniach do podróżowania drugim pojazdem, przez 60 minut od momentu jego skasowania.

Bilety jednorazowe ważne są na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.

 

Bilety-jednorazowe

 

2. Bilet czasowy

Uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów określonymi liniami przez czas określony dla jego wartości taryfowej, liczony od momentu skasowania w pierwszym pojeździe (data, godzina, minuta).

Bilety czasowe występują w następujących odmianach:

 

WAŻNE:

Bilety jednorazowe, godzinne, dobowe i 5 – dobowe o nominale zgodnym z obowiązującym cennikiem opłat emitowane wcześniej przez ZDMiKP w innych kolorach i wzorach są nadal honorowane w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

3. Bilet okresowy

Uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w czasie jego ważności na określonych liniach zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat i z uwzględnieniem stref biletowych.

Bilet okresowy można nabyć jako bilet imienny lub na okaziciela.

Bilety okresowe występują tylko w formie elektronicznej jako zapis na Bydgoskiej Karcie Miejskiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Procedury otrzymania karty BKM i dostosowania ELS jako nośnika biletów okresowych znajdują się w zakładce: jak uzyskać kartę BKM

           Karta BKMWZR EL

Rodzaje biletów okresowych:

- bilety miesięczne (ważne w danym miesiącu, ale nie wcześniej niż od momentu zakupu),

- bilety okresowe z oznaczonym czasem stosowania (ważne od daty wskazanej
przy zakupie).

Są to bilety:

Zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat bilet okresowy można kupić na wybraną jedną linię lub określoną sieć.

 

4. Bilet aglomeracyjny Bit City

Bilet aglomeracyjny Bit City występuje jako bilet jednorazowy i okresowy.

Bilet kupuje się na stacjach kolejowych i w pociągach REGIO na trasie Bydgoszcz - Toruń.