1. Bilety papierowe jednorazowe i czasowe należy kasować w urządzeniu kasującym bezpośrednio po wejściu do pojazdu,

2. Skasowanie biletu za pomocą telefonu komórkowego następuje w momencie potwierdzenia zakupu biletu telefonicznego przez system,

3. Skasowany bilet jednorazowy zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat upoważnia do jednego przejazdu na wybranej linii w jednym kierunku do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy, z wyjątkiem zasad obowiązujących w systemie AT,

4. Skasowany bilet czasowy uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na określonych liniach zgodnie z obowiązującym cennikiem i ważny jest od momentu skasowania przez czas określony dla jego wartości taryfowej. W przypadku przekroczenia tego czasu i kontynuowania podróży należy skasować kolejny bilet o odpowiednim nominale,

5. Kasując bilet pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności kodu kasowania. W razie braku kodu kasowania należy skasować bilet w innym kasowniku znajdującym się w pojeździe, a w przypadku niesprawności wszystkich kasowników zgłosić ten fakt obsłudze pojazdu,

6. Biletu normalnego, w przypadku posiadania ulg, nie wolno kasować dwukrotnie,

7. Dwie osoby jadące tym samym pojazdem, posiadające uprawnienie do 50% ulgi, mogą uregulować opłatę jednym biletem jednorazowym lub czasowym normalnym,

8. Dopuszcza się możliwość skasowania dwóch biletów ulgowych w celu uzyskania biletu pełnopłatnego pod warunkiem skasowania biletów w tej samej lub w dwóch kolejnych minutach,

9. Bilet jednorazowy lub czasowy nieskasowany nie może być traktowany jako ważny bilet uprawniający do przejazdu,

10. Korzystanie z przejazdu na podstawie biletu okresowego zakodowanego na karcie BKM nie wymaga kasowania biletu w urządzeniu kasującym.  

              ZASADY KASOWANIA BILETOW