W strefie płatnego parkowania zwolnione z opłat jest parkowanie:

1. pojazdów będących własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego tej osoby
– na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej łącznie z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej wydawanym przez ZDMiKP na dany rok kalendarzowy,
2. pojazdów stanowiących własność placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
– na podstawie karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką łącznie z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej wydawanym przez ZDMiKP na dany rok kalendarzowy,
3. pojazdów przewożących lub kierowanych przez osobę niepełnosprawną na wyznaczonym miejscu tzw. kopercie oznaczonej znakiem D-18a z tabliczką T-29
- na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,
4. motocykli,
5. oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
6. oznakowanych pojazdów służb komunalnych (dot. pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego i wodnokanalizacyjnego),
7. taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju,
8. pojazdów Policji i innych organów określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz Sił Zbrojnych RP i innych państw,
9. pojazdów służb ratowniczych,
10. autobusów szkolnych przewożących dzieci do szkoły,
11. pojazdów zarządów dróg.

Uwaga: parkowanie pojazdów zaopatrzenia w strefie płatnego parkowania nie jest zwolnione z opłat.