Aktualności

Czytaj więcej...W październiku zakończyła się umowa na obsługę Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA). 

Mimo trudnej sytuacji w tej branży, chcemy aby rower miejski nadal funkcjonował w naszym mieście.
Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który będzie utrzymywał i obsługiwał rower miejski w sezonie 2022.

Podobnie jak w tym roku ma obowiązywać system pomostowy. Oznacza to, że umowy zostałaby podpisana na jeden sezon a usługa oparta byłaby wyłącznie na istniejących stacjach i rowerach.

To rozwiązania wprowadziliśmy mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, spadającą liczbę wypożyczeń, trudną sytuację tej branży w innych miastach Polski oraz problemy z produkcją komponentów do takich systemów rowerowych.

Czytaj więcej...Rower BRA - podsumowanie sezonu 2021
W mijającym roku bieżącym Bydgoszczanie mieli do dyspozycji prawie 500 rowerów, które można było wypożyczyć w 56 stacjach. Średni czas wypożyczenia roweru na dzień to 24 minuty.
Łączna liczba wypożyczeń rowerów w sezonie 2021 wyniosła ponad 58 tysięcy.
W systemie zarejestrowanych było prawie 6000 użytkowników.

Niestety okres trwającej pandemii Covid zmienił trwale nastawienie osób dotychczas korzystających z rowerów publicznych.
Pomimo większej liczby dróg rowerowych w mieście, system BRA tak jak inne tego typu systemy w kraju, co roku traci użytkowników.
Tendencja spadkowa utrzymała się również w roku 2021.
Ponadto pandemia ograniczyła też dostępność do części zamiennych do rowerów.
Spadek popularności rowerów publicznych ma obecnie tendencję ogólnokrajową.

Czytaj więcej...Rower BRA - plany
Przypominamy, że obsługa BRA w 2021 roku, kosztowała blisko 1,3 mln zł.
Usługę świadczyła firma Homeport Polska Sp. zo.o z Warszawy, która jako jedyna zgłosiła się w ubiegłorocznym przetargu.
Analizę funkcjonowania systemu BRA w mijającym roku przedstawiliśmy na posiedzeniu Zespołu do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy. Biorąc pod uwagę obecną sytuację podjęto  decyzję o kontynuacji obecnego „systemu pomostowego" również w przyszłym sezonie.

01 grudnia ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który miałby utrzymywać i obsługiwać bydgoski rower aglomeracyjny w 2022 roku.
O postępach w przetargu informować będziemy na bieżąco.

Czytaj więcej...Zakończyliśmy prace przy doświetleniu kilkunastu przejść dla pieszych.
Od 2018 roku dodatkowe lampy przy "zebrach" zamontowaliśmy już w blisko 70 punktach Bydgoszczy.
Dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym, poprawimy bezpieczeństwo jeszcze w kilku dodatkowych miejscach.

Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych instalujemy też dodatkowe znaki, progi zwalniające, azyle lub sygnalizacje świetlne.
Wszystkie te działania mają wpływać na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
Jest to szczególnie ważne w okresie jesiennym i zimowym.

Czytaj więcej...W tym roku doświetliliśmy kilkanaście przejść dla pieszych. 
Wszystkie zaplanowane prace zostały właśnie zakończone.
Dzięki jednak zaoszczędzonym środkom finansowym, doświetlimy jeszcze pięć dodatkowych przejść.

Przejścia doświetlone w 2021 roku :
• ul. Nad Torem / Żnińska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Inowrocławska / Brzozowa / Bielicka – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Nakielska / Wrocławska / Dolina – jedno przejście dla pieszych
• ul. Sułkowskiego / Czerkaska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Wojska Polskiego / Łukasiewicza – dwa przejścia dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Wojska Polskiego / Baczyńskiego – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Akademicka / Igrzyskowa – jedno przejście dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Żwirki i Wigury – Kcyńska - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Gołębia - dwa przejścia dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Jaskółcza - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Kossaka - jedno przejście dla pieszych

Dodatkowe zadania:
ul. Żwirki i Wigury przy ul. Potockiego - dwa przejścia dla pieszych - wykonane
ul. Żeglarska przy ul. Szyperskiej - jedno przejście - w trakcie realizacji
ul. Fordońska przy ul. Traktorzystów - dwa przejścia - w trakcie realizacji

Czytaj więcej...Poprawa doświetlenia wymaga montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.
Akcja została zainicjowane w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

Niektóre z miejsc są też zgłoszone zostały przez mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO).

Czytaj więcej...Zakończyła się budowa buspasa wzdłuż ul. M. Kolbego.
Inwestycja na Osowej Górze została powiązana z budową dróg rowerowych, chodników i licznych parkingów.
Dodatkowo doświetlone zostały też przejścia dla pieszych. 
Rozwiązaliśmy szereg problemów zgłaszanych wcześniej przez mieszkańców w tej części miasta.


Czytaj więcej...W ramach zrealizowanej inwestycji, gruntownie przebudowywana została cała nawierzchnia ul. Kolbego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów.
Powstał dodatkowy pas ruchu dla autobusów (buspas) a wzdłuż trasy wybudowaliśmy zatoki autobusowe i zamontowaliśmy estetyczne wiaty na przystankach.

Przebudowywane zostały skrzyżowania, dojazdy do posesji i cała infrastruktura podziemna.
Powstały też nowe chodniki i drogi rowerowe, które łączą się z wybudowanymi już wczęśniej szlakami wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

Czytaj więcej...Po stronie wschodniej wybudowaliśmy jezdnię serwisową z kilkudziesięcioma miejscami postojowymi przy sklepach i posesjach.
Powstało też nowoczesne i energooszczędne oświetlenie uliczne, dające poczucie większego bezpieczeństwa.
Lepiej doświetlone zostały też przejścia dla pieszych.
Osobom z niepełnosprawnościami opriemtację na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ułatwiają elementy ryflowane (z wypustkami i wgłębieniami).

Czytaj więcej...Wykonawca do połowy grudnia musi przeprowadzić wraz z Zamawiającym prace odbiorowe, uzupełnić lub poprawić wskazane przez Zamawiającego elementy infrastruktury oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 
Koszt inwestycji to 11 mln zł.
Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskieg0

Czytaj więcej...Buspasy wzmacniają komunikację
Buspas na ul. Kolbego ułatwia autobusom wyjazd z Osowej Góry i szybkie dotarcie do ul. Grunwaldzkiej, gdzie już od dawna funkcjonuje dodatkowy pas ruchu dla autobusów.
Inwestycja nie tylko lepiej komunikuje Osową Górę z centrum miasta, ale też ogranicza negatywne oddziaływanie transportu na środowisko.

Już wcześniej w oparciu o fundusze unijne powstało w Bydgoszczy kilka innych buspasów, które skracają podróż komunikacją miejską:
• wzdłuż Wałów Jagiellońskich
• wzdłuż ul. Gdańskiej
• wzdłuż ul. Grunwaldzkiej
• wzdłuż ul. Kujawskiej

Czytaj więcej...Ważne liczby:
• Koszt zadania – 11 mln zł
• Gwarancja -8 lat
• Długość nowego buspasa – 800m
• Szerokość – 3,5m

Czytaj więcej...Dzięki nowej uchwale Rady Miasta pojawi się możliwość odholowywania źle zaparkowanych elektrycznych hulajnóg i urządzeń transportu osobistego.
W ten sposób mieszkańcy prawidłowo parkujący samochody i inne urządzenia, nie będą płacili za osoby pozostawiające pojazdy w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

W ostatnich latach hulajnogi stały się jednym z popularnych środków transportu.
W lipcu znowelizowano ustawę „Prawo o ruchu drogowym", która uregulowała szereg zagadnień związanych z tymi urządzeniami.
Ustawodawca określił warunki, na których można korzystać z tych urządzeń i zobowiązał również gminy i powiaty do uregulowania tych kwestii w swoich uchwałach.

Czytaj więcej...Nowa bydgoska uchwała Rady Miasta dotyczy kwestii związanych z usuwaniem pojazdów z dróg, chodników i dróg rowerowych.
Zaktualizowano też koszty usuwania i przechowywania innych źle zaparkowanych pojazdów.

Usunięcie źle zaparkowanej hulajnogi elektrycznej kosztować będzie od przyszłego roku 128 zł.
Tyle samo wyniosą opłaty za usunięcie z drogi roweru lub motoroweru.
Koszt usunięcia motocykla wyniesie 251 zł, a samochodu osobowego (o masie do 3,5 tony) 542 zł.
Odpowiednio wyższe opłaty dotyczyć będą większych pojazdów lub przewożących materiały niebezpieczne.

Doba przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym będzie kształtować się następująco:
Roweru, motoroweru, hulajnogi, urządzenia transportu osobistego – 24zł
Motocykla – 33 zł
Pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 46 zł
Ciężarówek(powyżej 3,5 tony) – od 60 do 154 zł
Pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne – 225 zł.

Dzięki nowej uchwale mieszkańcy prawidłowo parkujący pojazdy nie będą płacili za osoby pozostawiające pojazdy w nieprzeznaczonych do tego miejscach.

Opłaty pozwolą podpisać Miastu umowę z firmą, która usunie pojazdy oraz pokryć szereg innych kosztów towarzyszących takim działaniom m.in. ustalania i powiadamiania właścicieli pojazdów, obowiązkiem odbierania pojazdów z parkingu w związku z ich przepadkiem na rzecz powiatu w tym: koszty sądowe, zastępstw prawnych, biegłych/rzeczoznawców, przechowywania pojazdów, procedur likwidacji składników majątkowych, postępowań administracyjnych.

Strona 1 z 321