Aktualności

Czytaj więcej...Prace budowlane będą prowadzone od ul. Sybiraków do ul. Korfantego. Fragment trasy położony przy nowych budynkach wielorodzinnych, wyposażymy w przejścia dla pieszych i chodniki. Zazieleni się też skwer przy ul. W. Korfantego. Prace potrwają 7 miesięcy i będą realizowane etapami. Rozpoczynamy pierwszy z nich.

Czytaj więcej...W czwartek 23 maja rozpoczyna się I etap prac od ronda Matki Teresy z Kalkuty do ul. Romana Kaczmarczyka.
Odcinek ulicy zostanie zamknięty. 
Objazd dla aut i wybranych linii autobusowych zostanie poprowadzony pobliskimi ulicami: Matki Teresy z Kalkuty - Trybowskiego - Jasiniecką.
Prace na tym odcinku bedą realizowane przez około 2 miesiące a ich zakończenie pozwoli przystąpić do kolejnego etapu.

Czytaj więcej...Zakres wszystkich tegorocznych robót obejmuje przebudowę odcinka ul. Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego o łącznej długości około 700 metrów.
Zadanie obejmuje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz chodnika, który powstanie po południowej stronie jezdni.
Pojawi się też peron autobusowy i oświetlenie.

Czytaj więcej...Doświetlone zostaną również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. W. Korfantego przy skrzyżowaniu z ul. Pod Skarpą oraz na skrzyżowaniu z ul. Frydrychowicza.
W ramach prowadzonych prac przewidujemy spory pakiet nasadzeń. Pojawi się 40 drzew (brzóz, sosen i świerków) i ponad 500 krzewów (pięciorników, dereni i kosodrzewin).

Wykonawcą robót jest firma CZiLL Sp. z o.o.
Wartośc zadania to ponad 4,4 mln zł
Zadanie będzie realizowane przez 7 miesięcy.

Czytaj więcej...To jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem (ul. Zamczysko i Pod Skarpą).
W ostatnich latach przebudowaliśmy odcinki trasy pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej długości 3,6 kilometrów. Na trasie wprowadziliśmy też elementy poprawiające bezpieczeństwo, o które apelowali mieszkańcy (progi zwalniające, wysepki, rondo na połączeniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty, nowe oznakowanie). Nowe ulice i nawierzchnie pozwoliły też w ten rejon miasta skierować autobusy komunikacji miejskiej.

Czytaj więcej...Budowa mostów nad Brdą to największa inwestycja ostatnich lat, która usprawniła poruszanie się po Bydgoszczy.
Codziennie korzysta z nich kilkanaście tysięcy kierowców i wielu pasażerów komunikacji miejskiej. 
Zbudowaliśmy nowe jezdnie, torowiska, chodniki i drogi rowerowe. Zasadziliśmy też setki drzew i krzewów. Prace odbiorowe dobiegają końca.

Cała inwestycja pochłonęła 170 mln zł. Realizowaliśmy ją wykorzystując pozyskane przez Miasto dofinansowanie europejskie w kwocie ponad 79 mln zł.

Dwa nowe mosty zbudowane, jeden wyremontowany
Najważniejszym elementem nowej inwestycji była budowa dwóch nowych obiektów mostowych (tramwajowego i drogowego) zlokalizowanych przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Przebudowaliśmy skrzyżowania przy mostach od strony ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego. Wyremontowaliśmy też dotychczasową przeprawę mostową. Wykonane zostały chodniki i balustrady.

Czytaj więcej...Ważnym elementem zmian była modernizacja peronów przystankowych. Powstały nowe a dotychczasowe przesunęliśmy, co zdecydowanie ułatwia przesiadkę na autobus czy tramwaj.
W obrębie całej inwestycji powstały nowe nawierzchnie, torowiska, chodniki i drogi rowerowe. Przy skrzyżowaniach zamontowaliśmy też blisko 40 podpórek rowerowych.
Wszystkie latarnie wyposażone są w nowoczesne oprawy oświetleniowe LED zużywające minimalną ilość energii.

Czytaj więcej...Inwestycja z ekorozwiązaniami
Budowę mostów nad Brdą połączyliśmy z nowymi nasadzeniami. Objęły one łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów. Najwięcej nasadzeń realizowanych było po obu stronach nowego mostu.
Najbliżej Brdy po stronie Bartodziejów pojawiły się między innymi skupiska wierzb, olchy i wiązów szypułkowych.
Ulicę Kazimierza Wielkiego po stronie Kapuścisk zacienią po rozrośnięciu się szpalery klonów i brzóz. Drzewa wypełniają także wyspy dzielące jezdnie ulicy Łęczyckiej przy skrzyżowaniu z Fordońską. Tam sadzone były przede wszystkim ozdobne jabłonie i świerki serbskie.

W wielu miejscach dosadziliśmy też krzewy. Kolorowe żywopłoty utworzyły między innymi berberysy i jaśminowce posadzone pomiędzy ulicą Toruńską i osiedlem Łuczniczki.

Czytaj więcej...Dzięki nowemu systemowi odwodnieniowemu deszczówka nie trafia już bezpośrednio do Brdy.
Wody opadowe i roztopowe spływające po jezdni przechwytywane są przez żeliwne wpusty mostowe.
Następnie są odprowadzana do dwóch kolektorów zlokalizowanych pod płytą pomostu przechodzących przez przyczółki. Kolektory są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...Nie tylko mosty
W ramach realizowanej inwestycji nad Brdą, przebudowaliśmy też torowisko na ul. Perłowej i całe skrzyżowanie z ulicą Toruńską. Powstały chodniki, drogi rowerowe, przystanki tramwajowe i sygnalizacje świetlne. Nowa nawierzchnia pojawiła się też na okolicznych drogach dojazdowych. Ta część inwestycji kapitalnie uzupełniła zrealizowaną kilka lat wcześniej modernizację węzła Szarych Szeregów.

Inwestycja w liczbach:
Liczba pojazdów na dobę: ok. 14 tys.
• Długość mostu tramwajowego – 255m
Długość mostu drogowego – 253 m
• Szerokość jezdni – 7m
• Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 4,3 m
• Wartość całej inwestycji – 170 mln zł
• Dofinasowanie unijne – ponad 79 mln zł
• Długość nowych i przebudowanych torowisk - 5,6 km toru podwójnego
• Długość nowych dróg rowerowych -prawie 2 km 
• Liczba zasadzonych drzew – 360 sztuk
• Liczba zasadzonych krzewów – 1130 sztuk
• Liczba podpórek rowerowych : 40 sztuk
• Liczba nowych lub wymienionych latarni -ponad 100
• Liczba linii kursujących przez nowy most : 2 tramwajowe, 1 autobusowa - każdego dnia korzysta z nich prawie 16 tys. osób

Czytaj więcej...Wielka Pętla Fordonu to duży projekt, który zakłada budowę nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej, otaczającej wszystkie fordońskie osiedla. 
W pierwszej kolejności wykonaliśmy trasę nad brzegiem Wisły.
Teraz przyszła pora na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulic Wierchowej i Geodetów.
Prace budowalne właśnie dobiegły końca. 

Czytaj więcej...Inwestycję przy ul. Geodetów wybrali do realizacji mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski.
Prace realizowała firma Strabag.
Wartość zadania to ponad 1,6 mln zł.
Obecnie trwają prace odbiorowe.

W ramach inwestycji powstał ciąg pieszo-rowerowy, przebudowywane zostały też zjazdy na teren posesji. 
Twardą nawierzchnię i wyniesioną formę zyskało skrzyżowanie ulic Tatrzańskiej i Wierchowej.

Czytaj więcej...Na skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia pojawił się bezpieczny przejazd oraz przejście dla pieszych.
Z trasy korzystają już piesi, biegacze i rowerzyści.

Przypominamy, że pod koniec ubiegłego roku oddany został do ruchu ciąg pieszo-rowerowy na ul. Promenada nad brzegiem Wisły.
To również odcinek Wielkiej Pętli Fordonu, która docelowo będzie miała ponad 20 km długości.

Czytaj więcej...Wielka  Pętla Fordonu
Jej północna część ma przebiegać u podnóża fordońskiego zbocza od osiedla Eskulapa do Tatrzańskiego. Poprzez ulice Wierchową i Geodetów poprowadzi w kierunku wału przeciwpowodziowego otaczającego Fordon od wschodu. Dalej trasa pobiegnie w kierunku Brdyujścia, przekroczy ulicę Fordońską  i przez planowany park akademicki na zapleczu kampusu Politechniki Bydgoskiej dotrze do skrzyżowania ulic Akademickiej i Rejewskiego. Tam połączy się z istniejącą już drogą rowerową wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty prowadzącą na osiedle Eskulapa.

Czytaj więcej...Kolejne odcinki Wielkiej Pętli w przygotowaniu:
- trwają prace projektowe dla odcinka pomiędzy Szkołą Podstawową przy ul. Kromera a ul. Sudecką. Dokumentacja i niezbędne pozwolenia zostaną skompletowane w 2025 roku.
- powstaje też dokumentacja dla drogi rowerowej, która połączyć ma istniejącą drogę w kierunku Jarużyna z okolicą pętli autobusowej na osiedlu Tatrzańskim 
- obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na odcinek od Sudeckiej do granicy Miasta. 

Czytaj więcej...Rozpoczęły się pierwsze prace przy Rybim Rynku. Plac stanie się miejscem do spotkań i spacerów. Zasadzimy nowe drzewa, ustawimy ławki i stylowe lampy.
To kolejny etap rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
W jej ramach też kilka uliczek w centrum, zyskuje stylowe nawierzchnie i nowe oświetlenie.
Większość tych robót właśnie dobiega końca.


Czytaj więcej...W pierwszej kolejności wykonywane były prace na uliczkach śródmieścia.
Nawierzchnie zostały już wymienione na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) oraz ul. Malczewskiego.
Większość robót została też zrealizowana na ul. Zaułek, ul. Pod Blankami (od ul. Długiej do Jana Kazimierza) a także na Przyrzeczu (od ul. Długiej do Ku Młynom).

Czytaj więcej...Obecnie prowadzone są roboty na skrzyżowaniu ul. Pod Blankami przy ul. Trybunalskiej. Po ich zakończeniu wykonawca przeniesie się na odcinek od ul. Jana Kazimierza do ul. Długiej.

Kontynuowane są też prace przy układaniu nawierzchni na odcinku ul. Grodzkiej między Mostową a ul. Malczewskiego oraz przy Rybim Rynku.

Czytaj więcej...Wykonawca przygotowuje się już do przeniesienia zaplecza budowy z Rybiego Rynku, aby móc przystąpić do robót budowlanych w centralnej części placu.
Latem Wykonawca rozpocznie też przebudowę ul. Jana Kazimierza i ul. Przy Zamczysku.
Te prace będą realizowane na końcu, aby zminimalizować utrudnienia w obrębie Placu Kościeleckich, gdzie obecnie trwa jeszcze rewitalizacja.

Czytaj więcej...Będzie pięknie
Przebudowa Rybiego Rynku, zupełnie zmieni jego oblicze. Z placu zniknie parking. Będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego. W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też stylowe ławki i oświetlenie.

Czytaj więcej...Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, chcielibyśmy docelowo wprowadzić też dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.
Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie. Nad tym projektem pracują już studenci Politechniki Bydgoskiej.
Nad rzeką docelowo stanie też rzeźby kobiety sprzedającej śledzie a budynek spichrzy zyska dodatkową Iluminację.

Czytaj więcej...Wykonawcą przebudowy uliczek i Rybiego Rynku jest firma Betpol z Bydgoszczy.
Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace zakończą się pod koniec bieżącego roku.

Strona 1 z 419