Aktualności

Z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy przeprowadziliśmy akcję nakierowaną na bezpieczeństwo pieszych. 
Za pomocą kamer obserwowaliśmy przejście na ul. Wojska Polskiego. 
Niestety nie obyło się bez upomnień i mandatów.
Liczba wykroczeń była naprawdę spora.

To już kolejna akcja, którą przeprowadziliśmy wspólnie z bydgoskimi policjantami.
Za pomocą kamer obserowaliśmy zachowanie pieszych na przejściu przy ul. Wojska Polskiego.

W ciągu całego dnia ujawnione zostały aż 52 wykroczenia popełniane przez piesztych i 45 przez kierowców.
Niechronieni użytkownicy drogi najczęsciej przechodzili przez jezdnie w niedozwolonym miejscu (33 wykroczenia) lub na czerwonym świetle (14)
W przypadku wykroczeń kierowców, zdecydowana większość z nich, (blisko 30) dotyczyła przekraczania prędkości w rejonie przejścia.

Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej...Kładka na Wzgórzu Wolności otrzymała nazwę Kładki NATO.
W środę (22 maja) taką decyzję podjęli bydgoscy Radni.

Kładka nad Trasą Uniwersytecką, która prowadzi do Parku Wolności na Wzgórzu Wolności, ma 32 metry długości i stanowi jeden z najciekawszych punktów widokowych na wschodnią część Śródmieścia.

Nadanie nazwy ma ścisły związek z 25-leciem wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 20-leciem powołania w Bydgoszczy JFTC.

Czytaj więcej...To już kolejna tego rodzaju inicjatywa.
Od marca w naszym mieście kursuje specjalny, jubileuszowy tramwaj wymalowany w symbole NATO i Bydgoszczy.
Pasażerowie mogą go napotkać na regularnych liniach.

Warto wiedzieć
Kilka lat po akcesji Polski do NATO w Bydgoszczy powstało Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) podległe Sojuszniczemu Dowództwu ds. Transformacji.
W tym roku obchodzona jest 20 rocznica powstania placówki w naszym mieście.

Czytaj więcej...Zadaniem JFTC jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład NATO oraz krajów współdziałających w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju, a także upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie działań na szczeblu taktycznym. W Centrum organizowane są wykłady seminaria, konferencje i ćwiczenia dla oficerów.
Od 2009 roku siedziba JFTC mieści się przy ul. Szubińskiej.

W Bydgoszczy swoje siedziby mają także: 3. Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO w Bydgoszczy.

 

Czytaj więcej...Trasy Rowerowe Okolic Bydgoszczy to społeczny projekt, który ma aktywizować rowerzystów.
Na schemacie wymyślonym na podobieństwo tablicy zegara, umieszczono dwanaście rowerowych pętli, mających swój początek i koniec w naszym mieście.

Na trasach wyznaczono też wiele ciekawych do zobaczenia miejsc i atrakcji.


Na początku maja ruszyła internetowa strona - Trasy Rowerowe Okolic Bydgoszczy (TROBy) - TUTAJ

Jej głównym motywem jest mapa z wyznaczonymi propozycjami dwunastu tras wokół Bydgoszczy – jak dwanaście godzin na tablicy zegara.
To społeczny projekt, który ma być inspiracją i promocją turystki rowerowej w naszym regionie.

Czytaj więcej...Bydgoszcz jak tarcza zegara
Trasy opisane na stronie są oznaczone na mapie różnymi kolorami, ponumerowane i kolejno ułożone wokół Bydgoszczy, tak jak godziny w zegarze. Wszystkie są pętlami rozpoczynającymi się i kończącymi w Bydgoszczy

Na trasach zaznaczone są różne punkty przydatne podczas wypraw rowerowych: atrakcje turystyczne, jeziora, restauracje, miejsca odpoczynku rowerzystów (MOR) i stacje PKP.

Czytaj więcej...Dodatkowo znajdziemy też miejsca na przystępne noclegi dla rowerzystów: kempingi, schroniska czy leśne strefy, w których można nocować.
Atrakcje na szlakach są sukcesywnie opisywane a strona jest cały czas w rozbudowie.
Pojawiają się nowe informacje a partnerem inicjatywy jest między innymi miasto Bydgoszcz.

Czytaj więcej...Prace budowlane będą prowadzone od ul. Sybiraków do ul. Korfantego. Fragment trasy położony przy nowych budynkach wielorodzinnych, wyposażymy w przejścia dla pieszych i chodniki. Zazieleni się też skwer przy ul. W. Korfantego. Prace potrwają 7 miesięcy i będą realizowane etapami. Rozpoczynamy pierwszy z nich.

Czytaj więcej...W czwartek 23 maja rozpoczyna się I etap prac od ronda Matki Teresy z Kalkuty do ul. Romana Kaczmarczyka.
Odcinek ulicy zostanie zamknięty. 
Objazd dla aut i wybranych linii autobusowych zostanie poprowadzony pobliskimi ulicami: Matki Teresy z Kalkuty - Trybowskiego - Jasiniecką.
Prace na tym odcinku bedą realizowane przez około 2 miesiące a ich zakończenie pozwoli przystąpić do kolejnego etapu.

Czytaj więcej...Zakres wszystkich tegorocznych robót obejmuje przebudowę odcinka ul. Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego o łącznej długości około 700 metrów.
Zadanie obejmuje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz chodnika, który powstanie po południowej stronie jezdni.
Pojawi się też peron autobusowy i oświetlenie.

Czytaj więcej...Doświetlone zostaną również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. W. Korfantego przy skrzyżowaniu z ul. Pod Skarpą oraz na skrzyżowaniu z ul. Frydrychowicza.
W ramach prowadzonych prac przewidujemy spory pakiet nasadzeń. Pojawi się 40 drzew (brzóz, sosen i świerków) i ponad 500 krzewów (pięciorników, dereni i kosodrzewin).

Wykonawcą robót jest firma CZiLL Sp. z o.o.
Wartośc zadania to ponad 4,4 mln zł
Zadanie będzie realizowane przez 7 miesięcy.

Czytaj więcej...To jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem (ul. Zamczysko i Pod Skarpą).
W ostatnich latach przebudowaliśmy odcinki trasy pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej długości 3,6 kilometrów. Na trasie wprowadziliśmy też elementy poprawiające bezpieczeństwo, o które apelowali mieszkańcy (progi zwalniające, wysepki, rondo na połączeniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty, nowe oznakowanie). Nowe ulice i nawierzchnie pozwoliły też w ten rejon miasta skierować autobusy komunikacji miejskiej.

Strona 1 z 419