Aktualności

Czytaj więcej...Rada Miasta Bydgoszczy zgodziła się z propozycją Rady Osiedla Szwedrowo by nowe rondo u zbiegu ulic Inowrocławskiej i Bielickiej nosiło nazwę Szwederowiaków.
Inwestycja realizowana była w oparciu o środki miasta.
Wybrali ją mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.Rondo oddaliśmy do użytku pod koniec ubiegłego roku.
Zastąpiło niebezpieczne skrzyżowanie, na którym kierowcy wyjeżdżający z podporządkowanej ulicy Bielickiej, często tracili czas w korkach.
Zdecydowanie poprawiło się też bezpieczeństwo pieszych, którzy zyskali nowe przejścia rozdzielone wysepkami.
Zainstalowaliśmy również nowoczesne systemy oświetleniowe poprawiające widoczność w obrębie zebr.
Zabrukowana wyspa centralna mimo niewielkich rozmiarów pozwala na bezproblemowy przejazd nawet większych pojazdów.
Inwestycja pochłonęła 350 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...Zadanie do realizacji zostało wybrane bezpośrednio przez mieszkańców Szwederowa w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.
Stąd pomysł Rady Osiedla by nowemu rondu patronowali właśnie szwederowiacy.
Rada Miasta Bydgoszczy w czasie ostatniej sesji przychyliła się do tego wniosku i zdecydowała o nadaniu takiej nazwy.


Czytaj więcej...W ostatnich latach w Bydgoszczy powstało 7 nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda to jedno z najlepszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Rzadziej dochodzi na nich do wypadków i kolizji. Ronda swoją konstrukcją ograniczają do niezbędnego minimum przeplatanie strumieni ruchu i wymuszają ograniczenie prędkości, czym zapewniają kierującym lepszą widoczność innych uczestników ruchu.

Nowe ronda w Bydgoszczy
• Stawowej i Broniewskiego (rondo G. Kufel)
• Gdańskiej i Rekreacyjnej (ronda S. Frelichowskiego)
• Modrzewiowej i Sułkowskiego (rondo Żołnierzy Górników)
• Glinki i Magnuszewskiej (rondo 4 czerwca 1989)
• Ujejskiego i Karpackiej
• Chemicznej i Wojska Polskiego
• Nakielskiej i Łochowskiej

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie 7 kilometrów ważnych ścieżek, które zdecydowanie poprawią spójność sieci rowerowych dróg na terenie miasta.
Połączą one szereg istniejących już tras.
Do budowy nowej infrastruktury chcemy wykorzystać środki unijne z nowej perspektywy.

W Bydgoszczy istnieje już ponad 120 kilometrów rowerowych dróg. W porozumieniu ze środowiskami rowerowymi wyznaczone zostały kolejne priorytetowe zadania. Kluczowa jest poprawa spójności bydgoskiej sieci.
Dlatego zlecamy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji wzdłuż następujących ulic.

ul. Wojska Polskiego (Szarych Szeregów – Chemiczna, długość 1,3km, połączy ona istniejące drogi przy węźle Szarych Szeregów ze ścieżką wzdłuż ul. Chemicznej)
ul. J. Sułkowskiego (Kozietulskiego – Modrzewiowa długość 1,2 km, połączy ona istniejące drogi rowerowe wzdłuż ul. Ogińskiego, Kamiennej z dworcem przy ul. Leśnej)
ul. Glinki (Dąbrowa – Bydgoskich Przemysłowców, długość 1,9 km, połączy ona nową infrastrukturę wybudowaną podczas II etapu trasy Uniwersyteckiej ze ścieżkami na terenie BPPT)
ul. Kieleckiej (Nowotoruńska – Toruńska, długość 0,9 km, połączy ona drogi rowerowe wybudowane wzdłuż ul. ks. Dachtery i Spornej)
ul. Sudeckiej / Wyzwolenia / Pelplińskiej (pętla Tatrzańskie - granica miasta, długość 1,5km, połączy ona nową drogę rowerową na terenie gminy Osielsko ze ścieżką wzdłuż ulicy Pelplińskiej).

Czytaj więcej...Zadaniem projektantów ma być opracowanie optymalnego rozwiązania dla budowy infrastruktury rowerowej, w uzgodnieniu z miastem.
Zamówienie obejmuje przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Na tej podstawie będzie można zlecać prace projektowo-budowlane.


Czytaj więcej...Dokumentacja ma powstać w ciągu 12 miesięcy.
Obecnie trwa przetarg, który wyłonić ma wykonawcę prac planistycznych.

Ze szczegółami zamówienia można zapoznać się na naszej stronie w zakładce "Zamówienia puibliczne" 

Czytaj więcej...Kończymy prace projektowe niezbędne do wybudowania nowego przejścia dla pieszych na Wyżynach.
Pozwoli ono korzystać również osobom starszym i z niepełnosprawnościami z przystanków tramwajowych.
Zyskają też rowerzyści – nowy przejazd połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy Wojska Polskiego.
Prezentujemy wizualizacje nowych rozwiązań.

W ubiegłym roku zleciliśmy opracowanie koncepcji, która miała za zadanie rozwiązać problem ograniczonej dostępności przystanku na Wyżynach.
Z 40-letniej kładki nie mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, starsze oraz rowerzyści.

Przed decyzją o sposobie rozwiązania tego problemu prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Nieco więcej głosów oddana na nową kładkę. Jednak zdaniem społeczników, stowarzyszeń reprezentujących pieszych, a także ekspertów od organizacji ruchu zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest nowoczesne przejście dla pieszych. Dlatego projektanci kontynuują prace związane właśnie z bezpiecznym przejściem i przejazdem rowerowym.

Czytaj więcej...Stowarzyszeni i społecznicy za przejściem

Rada Osiedla Wyżyny, a także Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z niepełnosprawnościami (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach), a także osobom w podeszłym wieku.

Z kolei stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.

Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.

Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Wyżyny.

Czytaj więcej...Przy projektowanym rozwiązaniu zamontowana zostanie nowa sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej.
Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Dodatkowymi zaletami tego wariantu są zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybkiej realizacji.
Nie zachodzi też konieczność likwidacji miejsc parkingowych.
Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami ( asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe).

Czytaj więcej...Obecnie projektanci kończą prace projektowe.
Na tym etapie opracowali również wizualizację nowych rozwiązań.
Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń w najbliższych miesiącach ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów połączony z rozbiórką starej kładki.
Po zabezpieczeniu środków finansowych, prace budowlane będa mogły być prowadzone w przyszłym sezonie budowlanym.

Czytaj więcej...Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku.
Konstrukcja umożliwia pieszym dojście do przystanków tramwajowych oraz przekraczanie ruchliwych jezdni.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych przystanki na Wyżynach stały się popularnym miejscem przesiadek. Mieszkańcy często wskazywali też na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca. 

 

Strona 1 z 357