Aktualności

Czytaj więcej...Rusza rywalizacja o tytuł najbardziej rowerowego miasta w Polsce.
W tym roku w imprezie wezmą udział 62 miasta. Nowością będzie udział gmin – w sumie wystartuje ich 90. 

„Zbieranie" kilometrów potrwa od 1 do 30 czerwca.
Na najlepszych cyklistów czekają nagrody.

To już piąta edycja zabawy, którą od początku organizuje miasto Bydgoszcz. 
Dotychczas o puchar RSP mogli rywalizować jedynie rowerzyści z miast prezydenckich. Zainteresowanie zabawą na terenach pozamiejskich było jednak spore – teraz pojawiła się możliwość, by i rowerzyści z mniejszych ośrodków mogli „kręcić" kilometry.

Przejechane kilometry będą przeliczane na punkty wg specjalnego przelicznika – w zależności od liczby mieszkańców danego miasta lub gminy. Punkty będą potem decydować o pozycji w rankingu.

Czytaj więcej...Pobierz bezpłatną Aplikację Aktywne Miasta
Żeby wziąć udział w Rowerowej Stolicy Polski i dołożyć swoją cegiełkę do wyniku swojego miasta/gminy wystarczy rower i smartfon.
Zainstalowanie darmowej aplikacji Aktywne Miasta z właściwego dla siebie sklepu, w której dołączamy do rywalizacji „Rowerowa Stolica Polski " wystarczy, by kręcić kilometry.

W kolejnym kroku wybieramy miasto lub gminę, dla której będziemy zbierać przejechane kilometry. Aby jeszcze lepiej motywować się do jazdy na rowerze, przygotowano podgrupy – zakłady pracy, osiedla, szkoły i inne.

Czytaj więcej...Znajdź swoich znajomych i razem weźcie udział w rywalizacji!
Udział w zabawie jest całkowicie bezpłatny!

Miasto, które wygra rywalizację otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Polski".
W przypadku wygranej trzy razy z rzędu, Puchar zostaje na stałe w posiadaniu danego miasta.
W ubiegłym roku wgrała Biała Podlaska.

Czytaj więcej...W Bydgoszczy mamy ponad 100 obiektów inżynierskich. Nieodzownym elementem są ich okresowe remonty i naprawy.
Na bieżąco prowadzimy prace utrzymaniowe oraz inwestujemy w budowę nowych przepraw mostowych.
Nasze działania mają na celu zachowanie ciągłości ruchu, a przede wszystkich bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Już od pewnego czasu prowadzimy prace diagnostyczne Mostu Pomorskiego.
W ostatnich dniach wykonywane były badania specjalistyczne, polegające na pomiarach ugięć konstrukcji mostu. Do wykonania tych prac wykorzystaliśmy barkę zacumowaną bezpośrednio pod obiektem.

Most pomiędzy rondami Fordońskim i Toruńskim to wysłużona konstrukcja kablobetonowa. Obiekt w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku zaprojektował Maksymilian Wolff z zespołem z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku.
Wtedy była to pierwsza w Polsce realizacja obiektu w tej technologii tzw. montażu nawisowego (prefabrykaty belek głównych składane były wspornikowo z obu przyczółków ku sobie, jeden po drugim, by połączyć się nad rzeką). Most oddano do użytku w roku 1970.

W ostatnim czasie zdiagnozowaliśmy jednak zarysowania 1 z 5 belek nośnych tego mostu, która może świadczyć o wyeksploatowaniu tego elementu obiektu mostowego.

Czytaj więcej...Aby zdiagnozować przyczyny tego zarysowania i dokładnie sprawdzić elementy wysłużonego obiektu, poprosiliśmy o konsultację merytoryczną prof. Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej.
Wstępna ocena uszkodzenia belki mostu wymusiła profilaktyczne ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych na samym obiekcie.

W ostatnich czasie zgodnie z wytycznymi specjalistów branży mostowej, zainstalowaliśmy też specjalne mierniki na belkach, które pozwolą na długotrwałe szczegółowe pomiary ugięć (obserwowanie uszkodzeń) w czasie.
Prace pod mostem wykonywaliśmy przy wykorzystaniu dużej barki zacumowanej na rz. Brdzie bezpośrednio pod mostem.
Roboty nie utrudniały ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów na samym obiekcie.

W międzyczasie opracowujemy plan dalszego postępowania zabezpieczenia uszkodzenia oraz analizę możliwości jak najszybszego przywrócenia mostu do pełnej sprawności.
W zależności od otrzymanych wyników badań, będziemy prowadzili kolejne działania, które w przyszłości skutkować mogą wyłączeniem niektórych pasów ruchu na moście.

Czytaj więcej...Most Pomorski pod dużym obciążeniem 
Obiekt, który stanął w ciągu ul. Szerokiej (dzisiaj Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) został zaprojektowany blisko 60 lat temu, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami i prognozami ruchu. Przez większość swojego istnienia prowadziła tutaj główna trasa tranzytowa przez Bydgoszcz (droga krajowa nr 5).

Od czasu jego wybudowania niesamowicie wzrosło jednak natężenie ruchu pojazdów, a tym samym obciążenia samego obiektu.
Pojawiły się nowe i dużo cięższe samochody ciężarowe oraz nowoczesne ale też dużo cięższe tramwaje.

W latach 2004-2005, wraz z całym układem komunikacyjnym, most został zmodernizowany – zostało przeniesione torowisko tramwajowe na środek mostu pomiędzy jezdnie (kiedyś było zlokalizowane po wschodniej stronie obiektu). Konstrukcja mostu została wzmocniony od spodu doraźnie taśmami z włókien węglowych (na tamte czasu była to nowoczesna technologia).

Biorąc pod uwagę okres wybudowania mostu, wszelkie prowadzone na bieżąco działania utrzymaniowe obiekt mostowy został w 2010 roku objęty punktami szczegółowej obserwacji geodezyjnej oraz dodatkową kontrolą okresową.

Czytaj więcej...Postępują prace przy budowie nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.
Nowy obiekt został już nasunięty nad tory kolejowe. Konstrukcja nadal jednak jest uniesiona na tymczasowych podporach. Wykonane zostały końcówki przęseł, które pozwoliły przystąpić wykonawcy do montażu łuków ogromnej konstrukcji.

W minionym tygodniu łuki zostały połączone i zespawane.
W najbliższych dniach obiekt zostanie opuszczony i osadzony na przyczółkach.
Wykonawca rozpocznie wtedy prace przy izolacji obiektu, odwodnieniu i układaniu nawierzchni oraz kap chodnikowych.


Czytaj więcej...Kontynuowane są prace przy moście tramwajowym i drogowym nad Brdą.

W kierunku mostu wykonane zostały warstwy konstrukcji przy najazdach na obiekt oraz zabetonowane zostały rozjazdy tramwajowe.
Na moście tramwajowym ułożone zostały szyny, które obecnie są łączone. Po zabezpieczeniu płyt betonowych, szyny zostaną przesunięte i osadzone w miejscach docelowych.

Właśnie zakończyło się nasuwane elementów mostu drogowego, które połączyły się nad rzeką. Trwa teraz zbrojenie, które docelowo pozwoli betonować płytę pomostu.

Czytaj więcej...Kontynuowane są roboty przy przebudowie torowiska na wysokości ul. Perłowej.
Wykonywana jest podbudowa przyszłego torowiska ul. Toruńskiej.
Zabetonowana została cześć terenu na którym zamontowane zostały rozjazdy. W tygodniu trwało też betonowanie podstawy słupów trakcyjnych.

Wykonane zostały też chodniki i podbudowa pobliskich uliczek dojazdowych (ul. Spokojna, ul. Łuczniczki. ul. Koralowa). Do wykonania pozostało tam ułożenie nawierzchni na jezdni i dojazdach do posesji.

Czytaj więcej...W związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania, kontynuujemy prace przy malowaniu oznakowania poziomego nw centrum miasta.
Znika część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadzamy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształcamy w drogi jednokierunkowe.

W trakcie prac przy malowaniu oznakowania poziomego, wprowadzamy tymczasowe zakazy parkowania.

Informacje dla mieszkańców są zamieszczone na tablicach wzdłuż konkretnych ulic oraz na katkach umieszczonych "za wycieraczkami" parkujących aut.
Kierowcy którzy nie dostosują się do zakazów parkowania, będą ukarani mandatami a ich pojazdy zostaną odholowane.

Czytaj więcej...Lista ulic na których będa prowadzone prace - od poniedziałku do piątku (29.05-02.06):

Aleja Powstańców Wielkopolskich od ul. Ogińskiego do pl. Weyssenhoffa - kontynuacja
Plac Weyssenhoffa z wpięciem w al. Ossolińskich i ul. Niemcewicza
Aleje A. Mickiewicza wraz z ulicami przyległymi - kontynuacja

nowe oznakowanie i słupki ograniczające parkowanie przy hotelu u zbiegu ulic Gdańskiej i Dworcowej,

Strona 1 z 388