Aktualności

Czytaj więcej...Zgodnie z rządową ustawą Miasto Bydgoszcz musi zmniejszyć całkowite zużycia energii elektrycznej o 10 procent.
Obecnie trwają działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii przy oświetleniu bydgoskich ulic, placów i budynków.
Pomimo podjęcia tak radykalnych działań w tym roku Miasto i tak zapłaci za energię elektryczną ponad dwa razy więcej niż w 2022.


W Bydgoszczy w związku z realizacją Ustawy wymuszającej wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, zdecydowano się na działania związane między innymi z:
- ograniczeniem oświetlenia ulic (bez ograniczeń w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych)
- wyłączeniem iluminacji obiektów architektonicznych, budynków posiadających iluminacje, pomników, drzew
- ograniczeniem oświetlenia obiektów sportowych (boiska, orliki, place zabaw)

Czytaj więcej...Dziś prawie połowa lamp oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy należy do Spółki Enea Oświetlenie. Pozostałą część, czyli majątek Miasta, obsługuje ZDMiKP.

Z roku na rok rozwijamy własne energooszczędne instalacje oświetlenia ulic. Nowoczesne energooszczędne lampy miejskie powstają między innymi przy nowych inwestycjach drogowych.

W oświetleniu stanowiącym własność Miasta, kontynuujemy wdrażanie ograniczeń w zużyciu energii na kilku tysiącach lamp zlokalizowanych przy bydgoskich ulicach:
- lampy LED świecą z mniejszą mocą w godzinach nocnych (od 22.00 - 5.00 rano), ograniczyliśmy również ich moc w godzinach popołudniowych
- wyłączamy podświetlenie obiektów sakralnych, budynków użyteczności publicznej, pomników i fontann.
- w zakresie starego oświetlenia ulicznego (bez źródła typu LED) wyłączona zostanie co 3 lampa oświetlająca bydgoskie ulice i chodniki, a w lapach posiadających kilka opraw na jednym słupie wyłączone zostanie 50% z nich.

Nie wyłączamy jednak lamp w bezpośredniej bliskości przejść dla pieszych, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań.

Czytaj więcej...Aby mieszkańcy wiedzieli, które lampy są wyłączone celowo, są one specjalnie oznakowane.
Tym samym unikniemy nieuzasadnionych zgłoszeń ze strony mieszkańców o ewentualnych awariach oświetlenia.
Lampy z metalowymi słupami posiadają specjalną naklejkę z napisem „oprawa wyłączona", a słupy betonowe będą oznakowane żółtym pasem wymalowanym farbą.

Program oszczędnościowy jest obecnie wdrożony też na lampach należących do zewnętrznego operatora - Spółki Enea Operator – która zarządza drugą połową lamp w Mieście.

Czytaj więcej...Do Bydgoszczy zwożone są pierwsze segmenty nowego mostu drogowego i montowane na wykonanych wcześniej filarach i podporach.
Jednocześnie wykonawca robót firma Trakcja SA wdraża nową organizację ruchu na połoduniowym brzegu rzeki. Umożliwi to rozbudowę skrzyżowania ulic Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.

Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...Jesteśmy gotowi do dokończenia rewitalizacji ulic na Starym Mieście.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tych inwestycji środkami centralnymi. Otrzymaliśmy zakładane 30 mln zł więc prace budowlane mogą ruszyć jeszcze w tym roku.
Do programu zgłosiliśmy zadania, które posiadają gotową dokumentację i niezbędne pozwolenia. 
Zadania są dofinansowane w 50%, pozostała część będzie opłacona z budżetu miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej...W projektu zaplanowanliśmy przebudowę 20 bydgoskich ulic.
Bardzo ważnym elementem jest dokończenie przebudowy historycznego układu ulic na Starym Mieście (m.in. ul. Pod Blankami, Grodzkiej, Jan Kazimierza). To niezbędny element kompleksowej rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
Kolejną grupę zadań stanowią ulice ułatwiające dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej (Iławska, Kromera).

Ostatnią najliczniejszą grupę ulic do przebudowy stanowią drogi bez twardej nawierzchni.
Będzie to ważne uzupełnienie innych miejskich programów, które pozwoliły w ostatnich latach utwardzić ponad 120 ulic o łącznej długości ponad 35 kilometrów.

Ulice zaplanowane do przebudowy:
1. ul. Grodzka
2. ul. Przy Zamczysku
3. ul. Pod Blankami
4. ul. Jana Kazimierza
5. ul. Przyrzecze
6. ul. Malczewskiego
7. ul. Zaułek
8. ul. Iławska (odcinek prostopadły do ul. Fordońskiej)
9. ul. Janowiecka
10. ul. Kętrzyńska
11. ul. Ciechocińska
12. ul. Żeromskiego
13. ul. Charzykowska (od Bruskiej do Wiejskiej)
14. ul. Szamarzewskiego (od Piaski do Błotnej)
15. ul. Baranowskiego ( od Smukalskiej do Baranowskiego 71)
16. ul. Piaski (odcinek od Szamarzewskiego - do Piaski 8)
17. ul. Kotowicza
18. ul. Kromera
19. ul. Pogodna 
20. ul. Syrokomli

Czytaj więcej...

Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów nad Brdą firma Trakcja S.A. przechodzi do realizacji kolejnego etapu robót drogowych na ul. Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego .
W obszarze przyległym do nowego frontu robót wprowadzone zostaną duże zmiany w organizacji ruchu.

Cały obecny ruch drogowy po południowej stronie rzeki Brdy poprowadzony zostanie tymczasowymi rondami i drogami objazdowymi do istniejącej przeprawy mostowej.

Szczegóły zmian w organizacji ruchu, wprowadzonego objazdu oraz zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego zostały opisane poniżej.

I. Zmiany w układzie drogowym:

1. Bezpośredni wjazd na most z ulicy Kazimierza Wielkiego od strony południowej będzie niemożliwy. Wjazd i wyjazd z mostu tylko przez: ul. Nowotoruńska – tymczasowe rondo – ul Toruńska (objazdem wzdłuż torowiska tramwajowego na ul. Toruńskiej).

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot północny: ruch kołowy poprowadzony objazdem na ul. Toruńskiej wzdłuż torowiska tramwajowego, aż do tymczasowego ronda,

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/ Toruńska- wlot południowy: możliwa relacja „w prawo" w ul. Toruńską (brak przejazdu kołowego przez torowisko),

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot zachodni: odcinek ul. Toruńskiej będzie służył tylko jako dojazd do prywatnych posesji - możliwy dojazd tylko do posesji.

•skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/Toruńska- wlot wschodni: możliwa relacja „w lewo" w ul. Kazimierza Wielkiego (brak przejazdu kołowego przez torowisko).

2. Wprowadzenie tymczasowych rond:

- na wysokości skrzyżowania Toruńska/ Nowotoruńska (od poniedziałku 06 lutego)

- na skrzyżowaniu Nowotoruńska / Kazimierza Wielkiego (wdrożenie rozpocznie się od środy 08 lutego);

3. Ogólny schemat zmian w organizacji ruchu po zakończeniu wprowadzania wszystkich zmian tj. od czwartku 9 lutego 2023 r.

Czytaj więcej...

II Zmiany w transporcie publicznym:
Ruch tramwajowy będzie odbywał się bez zmian

Od poniedziałku (06.02) autobus linii nr 59 (w obu kierunkach) nie będzie kursował mostem Kazimierza Wielkiego.
Objazd dla linii nr 59 wytyczono przez: ul. Toruńska – rondo Toruńskie – most Pomorski – M. Skłodowskiej Curie – od ul. Jurasza powrót na swoją trasę.

Przystanki wyłączone w obsługi pasażerskiej:
- Skłodowskie-Curie / Gajowa (w obu kierunkach)
- Skłodowskie-Curie / Bałtycka (kierunek Błonie)
- Skłodowskie-Curie / Łęczycka(kierunek Błonie)
- Bałtycka / Skłodowskiej-Curie (kierunek Kapuściska / Łęgnowo)
- Most Kazimierza Wielkiego (w obydwu kierunkach)
- Fordońska/ Szajnochy (kierunek Błonie)
- Kazimierza Wielkiego / Toruńska ( obydwu kierunkach)

Przystanki na trasie objazdowej:
Rondo Skrzetuskie (kierunek Kapuściska/Łęgnowo)
Rondo Fordońskie (w obydwu kierunkach)
Rondo Toruńskie (kierunek Kapuściska/Łęgnowo w istniejącej zatoce ulicy Toruńskiej; kierunek Błonie po skręcie w prawo na moście Pomorskiem- przystanek tymczasowy)
Toruńska / Łuczniczki (w obydwu kierunkach – przystanek istniejący)
Nowotoruńska / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (kierunek Kapuściska/Łęgnowo przystanek tymczasowy, kierunek Błonie przystanek istniejący)

Jednocześnie informujemy, że przystanek Kazimierza Wielkiego /Toruńska dla linia nr 36N w kierunku Nakielska/Lisia, Belma - - będzie zawieszony
Linia ta będzie korzystać z przystanku Nowotoruńska / Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

Strona 1 z 374