1. Zasięg stref biletowych

Obszar obsługiwany przez komunikację miejską organizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podzielony jest na dwie strefy biletowe:

I strefa biletowa obejmuje obszar Miasta Bydgoszczy w jego granicach administracyjnych (do I strefy zaliczone są w całości także linie wybiegowe nr 56, 80, 35N),
II strefa biletowa obejmuje obszar Gminy Osielsko, Gminy Białe Błota, Gminy Dobrcz, Gminy Nowa Wieś Wielka, Gminy Dąbrowa Chełmińska.

2. Ważność biletów w strefach

 • w I strefie biletowej można podróżować na podstawie biletów ważnych w strefie I lub I i II,
 • w II strefie biletowej można podróżować tylko na podstawie biletów ważnych w strefie I i II,
 • bilety jednorazowe i czasowe mają nadrukowane oznaczenie strefy biletowej w której są ważne,
 • bilety jednorazowe (także z występującym nadrukiem I strefa), bilety dobowe i 5 - dobowe ważne są w I i II strefie biletowej tj. w całej sieci,
 • bilety godzinne ważne są tylko w I strefie biletowej (miejskiej),
 • skasowany bilet jednorazowy na linii międzygminnej uprawnia do przejazdu na całej trasie tej linii, także na odcinku przebiegającym w I strefie (miejskiej),
 • skasowany bilet godzinny uprawnia do przejazdu liniami międzygminnymi (40, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99) tylko na odcinku przebiegającym w granicach I strefy biletowej tj. do ostatniego przystanku w I  strefie,
 • oznaczenie ważności wszystkich biletów z uwzględnieniem stref biletowych podane jest w cenniku opłat.

3. Nazwy przystanków granicznych na liniach przebiegających przez dwie strefy biletowe:

 • linia nr 40 - ostatni przystanek w I strefie: Fordon Rynek; pierwszy przystanek w II strefie: Strzyżawa,
 • linia nr 90 - w kierunku Łochowska/Nakielska/Zajęcza ostatni przystanek w I strefie : Belma; w kierunku Garbary pierwszy przystanek I strefy: Belma,
 • linia nr 91 i nr 92 - rozpoczęcie podróży z przystanku Błonie w kierunku Białych Błot i odwrotnie oznacza z punktu widzenia taryfowego przejazd II strefą biletową,
 • linia nr 93 - ostatni przystanek w I strefie: Gdańska / Jeździecka; pierwszy przystanek w II strefie: Osielsko / Myślęcinek,
 • linia nr 94 - ostatni przystanek w I strefie: Jeździecka / Ogród Botaniczny; pierwszy przystanek w II strefie: Niemcz / Kasprowicza,
 • linia nr 95 - w kierunku Strzelc Górnych ostatni przystanek w I strefie : Wyzwolenia/Geodetów; w kierunku Tatrzańskie pierwszy przystanek w I strefie: Wyzwolenia/Brzegowa.
 • linia nr 96 - rozpoczęcie podróży z przystanku Błonie w kierunku Przyłęk i odwrotnie oznacza z punktu widzenia taryfowego przejazd II strefą biletową,
 • linia nr 97 - w kierunku Kozielca ostatni przystanek w I strefie : Wyzwolenia/Geodetów; w kierunku Tatrzańskie pierwszy przystanek w I strefie: Wyzwolenia/Brzegowa.
 • linia nr 98 - ostatni przystanek w I strefie: Pod Skarpą / Przemysła II; pierwszy przystanek w II strefie: Czarnówczyn,
 • linia nr 99 - ostatni przystanek w I strefie: Al. Jana Pawła II/Wąbrzeska; pierwszy przystanek w II strefie: Stryszek.

Uwaga:
Podróżując liniami międzygminnymi systemy głośnomówiące w pojazdach informują o przekroczeniu granicy stref biletowych.