Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla rozbudowy trasy W-Z

Raport z konsultacji społecznych dotyczących opracowania pn. „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych dla których Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego – na mocy zawartych porozumień międzygminnych."

 

Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Nakielskiej (na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej) wraz z rozbudową jezdni

 

 

RAPORT - Budowa infrastruktury rowerowej na ul. Nakielskiej (na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej) wraz z rozbudową jezdni

 

Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy trasy W-Z

 

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych (Siewna, Kapliczna, Łubinowa i Podleśna)

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych (Botaniczna, Jeżynowa, Piaski, Sanatoryjna)

 

Koncepcje programowo-przestrzenne dla zadań realizowanych w ramach „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu"


Koncepcje programowo-przestrzenne dla zadań realizowanych w ramach „Bydgosko-Toruńskiego Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu"

 

Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ciągu ul. Toruńskiej w Bydgoszczy

 

Budowa ulic Leszczyna, Osada i Byszewskiej

Raport z wyłożenia - Budowa ulic Leszczyna, Osada i Byszewskiej

 

 

Przebudowa płyty Starego Rynku

Raport z wyłożenia projektu przebudowy Starego Rynku

  

Budowa ulic: Pijarów, Gawroniej i Siedleckiej (na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej)

Raport - budowa ulic Pijarów, Gawroniej i Siedleckiej

 

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I

Raport - Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I

 

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z Toruńską.

Raport -  Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z Toruńską.

 

Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej

Raport - Przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej