Rodzaj biletów

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu

Normalnego

Ulgowego

50%

I. BILETY JEDNORAZOWE – uprawniające do jednego przejazdu

1. Bilet jednorazowy
- ważny na wybranej linii dziennej lub nocnej od momentu skasowania w danym pojeździe do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

I + II

3,00 zł

1,50 zł

2.Bilet jednorazowy
- ważny na wybranej trasie linii łączonych
w systemie przesiadkowym AT przez 60 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe
(stosuje się zwykły bilet jednorazowy)

I

3,00 zł

1,50 zł

BILETY CZASOWE– uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie oznaczonym na bilecie

1. Bilet godzinny

- ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 60 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I

4,20 zł

2,10 zł

2. Bilet dobowy
– ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I + II

12,00 zł

6,00 zł

3. Bilet   5 dobowy
– ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 120 godzin od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I + II

34,00 zł

17,00 zł

4. Bilet 1 dniowy rodzinny1) uprawniający obojga lub jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 4 do 16 lat do przejazdu wszystkimi liniami dziennymi
- ważny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe do ostatniego kursu w danym dniu
(w trakcie kontroli wiek dziecka uczącego się potwierdza się legitymacją szkolną)

I

13,50 zł

1) bilet rodzinny dostępny tylko w automatach biletowych, w systemie telefonicznej sprzedaży biletów i w punktach sprzedaży biletów okresowych BKM
(z wyłączeniem kas ZDMiKP).

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LIV/1203/18 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 stycznia 2018 r.w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy wraz z późniejszymi zmianami