biker-logo_tcm29-104893
Na podstawie zarządzenia nr 338/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja powołany został Zespół ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy. W jego skład weszli przedstawiciele środowiska rowerzystów oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Przewodniczącym zespołu jest Łukasz Niedźwiecki, zastępca prezydenta miasta.
Do zadań zespołu ds. polityki rowerowej należy:
  •  opracowanie założeń polityki rowerowej miasta, ze wskazaniem możliwości finansowania realizacji tej polityki,
  •  konsultacja i opiniowanie standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Bydgoszczy,
  •  podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy i rozwoju komunikacji, sportu oraz turystyki z wykorzystaniem rowerów na terenie miasta oraz ich ewaluacja,
  •  współpraca z przedstawicielami społeczności i organizacji lokalnych na rzecz rozwoju komunikacji, sportu i turystyki rowerowej,
  •  propagowanie i inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów,
  •  konsultowanie dokumentacji projektowych w zakresie infrastruktury rowerowej i jej zgodności z przyjętą w Bydgoszczy polityką rowerową.
Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu, a protokoły z tych spotkań będą publikowane na stronie internetowej ZDMiKP
Załączniki:
Pobierz plik (Mapa Wyszyńskiego_1.pdf)Mapa Wyszyńskiego_1.pdf[ ]9118 kB
Pobierz plik (Mapa Wyszyńskiego_2.pdf)Mapa Wyszyńskiego_2.pdf[ ]24298 kB
Pobierz plik (Mapa Wyszyńskiego_3.pdf)Mapa Wyszyńskiego_3.pdf[ ]7557 kB
Pobierz plik (Protokół z 1 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 1 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]149 kB
Pobierz plik (Protokół z 2 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 2 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]897 kB
Pobierz plik (Protokół z 3 posiedzenia Zespołu  ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 3 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1114 kB
Pobierz plik (Protokół z 4 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 4 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2392 kB
Pobierz plik (Protokół z 5 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 5 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1263 kB
Pobierz plik (Protokół z 6 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 6 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1591 kB
Pobierz plik (Protokół z 7 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 7 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]935 kB
Pobierz plik (Protokół z 8 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 8 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1256 kB
Pobierz plik (Protokół z 86 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 86 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1550 kB
Pobierz plik (Protokół z 9 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 9 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]950 kB
Pobierz plik (Protokół z LI zespołu rowerowego.pdf)Protokół z LI zespołu rowerowego.pdf[ ]1008 kB
Pobierz plik (Protokół z _10 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z _10 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]941 kB
Pobierz plik (Protokół z_11 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_11 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1272 kB
Pobierz plik (Protokół z_12 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_12 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1740 kB
Pobierz plik (Protokół z_13 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_13 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1748 kB
Pobierz plik (Protokół z_14 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy .pdf)Protokół z_14 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy .pdf[ ]1047 kB
Pobierz plik (Protokół z_15 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_15 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1326 kB
Pobierz plik (Protokół z_16 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_16 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1616 kB
Pobierz plik (Protokół z_17 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_17 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1522 kB
Pobierz plik (Protokół z_18 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 18 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1271 kB
Pobierz plik (Protokół z_19 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_19 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1084 kB
Pobierz plik (Protokół z_20 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_20 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1638 kB
Pobierz plik (Protokół z_21 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_21 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1267 kB
Pobierz plik (Protokół z_22 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_22 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1167 kB
Pobierz plik (Protokół z_23 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_23 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1427 kB
Pobierz plik (Protokół z_24 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_24 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1446 kB
Pobierz plik (Protokół z_25 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_25 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1015 kB
Pobierz plik (Protokół z_26 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_26 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1027 kB
Pobierz plik (Protokół z_27 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_27 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]828 kB
Pobierz plik (Protokół z_28 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_28 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]423 kB
Pobierz plik (Protokół z_29 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z 29 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]914 kB
Pobierz plik (Protokół z_30_posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_30_posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1071 kB
Pobierz plik (Protokół z_31 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_31 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1507 kB
Pobierz plik (Protokół z_32 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_32 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1314 kB
Pobierz plik (Protokół z_33 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_33 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1341 kB
Pobierz plik (Protokół z_34 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_34 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1688 kB
Pobierz plik (Protokół z_35 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_35 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]665 kB
Pobierz plik (Protokół z_36 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_36 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1589 kB
Pobierz plik (Protokół z_37 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_37 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1381 kB
Pobierz plik (Protokół z_38 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_38 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1319 kB
Pobierz plik (Protokół z_39 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_39 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1416 kB
Pobierz plik (Protokół z_40 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_40 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1246 kB
Pobierz plik (Protokół z_42 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_42 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]892 kB
Pobierz plik (Protokół z_43 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_43 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1614 kB
Pobierz plik (Protokół z_44 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_44 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]866 kB
Pobierz plik (Protokół z_45 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_45 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1358 kB
Pobierz plik (Protokół z_45 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_45 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1358 kB
Pobierz plik (Protokół z_46 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_46 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1298 kB
Pobierz plik (Protokół z_47 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_47 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1261 kB
Pobierz plik (Protokół z_48 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_48 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]843 kB
Pobierz plik (Protokół z_49 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_49 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]429 kB
Pobierz plik (Protokół z_50 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_50 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]656 kB
Pobierz plik (Protokół z_51 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_51 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]941 kB
Pobierz plik (Protokół z_52 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_52 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1429 kB
Pobierz plik (Protokół z_53 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_53 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]821 kB
Pobierz plik (Protokół z_54 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_54 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1201 kB
Pobierz plik (Protokół z_55 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_55 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1470 kB
Pobierz plik (Protokół z_56 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_56 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1269 kB
Pobierz plik (Protokół z_57 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_57 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1762 kB
Pobierz plik (Protokół z_58 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_58 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2776 kB
Pobierz plik (Protokół z_59 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_59 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]3419 kB
Pobierz plik (Protokół z_60 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_60 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1319 kB
Pobierz plik (Protokół z_61 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_61 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1080 kB
Pobierz plik (Protokół z_62 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_62 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1284 kB
Pobierz plik (Protokół z_62 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_62 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]661 kB
Pobierz plik (Protokół z_63 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_63 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2632 kB
Pobierz plik (Protokół z_63 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_63 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]884 kB
Pobierz plik (Protokół z_64 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_64 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2428 kB
Pobierz plik (Protokół z_64 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_64 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]926 kB
Pobierz plik (Protokół z_65 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_65 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2762 kB
Pobierz plik (Protokół z_65 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_65 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]818 kB
Pobierz plik (Protokół z_66 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_66 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]3084 kB
Pobierz plik (Protokół z_66 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_66 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]877 kB
Pobierz plik (Protokół z_67 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_67 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]860 kB
Pobierz plik (Protokół z_67 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_67 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]740 kB
Pobierz plik (Protokół z_68 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_68 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1731 kB
Pobierz plik (Protokół z_68 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_68 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]746 kB
Pobierz plik (Protokół z_69 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_69 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]4262 kB
Pobierz plik (Protokół z_69 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_69 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]891 kB
Pobierz plik (Protokół z_70 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_70 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1107 kB
Pobierz plik (Protokół z_70 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_70 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]635 kB
Pobierz plik (Protokół z_71 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_71 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]892 kB
Pobierz plik (Protokół z_71 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_71 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]499 kB
Pobierz plik (Protokół z_72 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_72 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1133 kB
Pobierz plik (Protokół z_72 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_72 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]635 kB
Pobierz plik (Protokół z_73 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_73 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1208 kB
Pobierz plik (Protokół z_73 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_73 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]637 kB
Pobierz plik (Protokół z_74 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_74 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1252 kB
Pobierz plik (Protokół z_74 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_74 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]709 kB
Pobierz plik (Protokół z_75 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_75 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1095 kB
Pobierz plik (Protokół z_75 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_75 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]568 kB
Pobierz plik (Protokół z_76 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_76 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1359 kB
Pobierz plik (Protokół z_76 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_76 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]711 kB
Pobierz plik (Protokół z_77 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_77 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]672 kB
Pobierz plik (Protokół z_77 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_77 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]399 kB
Pobierz plik (Protokół z_78 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_78 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1143 kB
Pobierz plik (Protokół z_78 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_78 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]512 kB
Pobierz plik (Protokół z_79 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_79 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2034 kB
Pobierz plik (Protokół z_79 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_79 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]383 kB
Pobierz plik (Protokół z_80 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_80 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1450 kB
Pobierz plik (Protokół z_80 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_80 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]269 kB
Pobierz plik (Protokół z_81 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_81 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]919 kB
Pobierz plik (Protokół z_81 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_81 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]370 kB
Pobierz plik (Protokół z_82 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_82 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]929 kB
Pobierz plik (Protokół z_82 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_82 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]359 kB
Pobierz plik (Protokół z_83 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_83 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1832 kB
Pobierz plik (Protokół z_83 posiedzenia_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_83 posiedzenia_wersja tekstowa.pdf[ ]516 kB
Pobierz plik (Protokół z_84 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_84 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1255 kB
Pobierz plik (Protokół z_84 posiedzenia_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_84 posiedzenia_wersja tekstowa.pdf[ ]466 kB
Pobierz plik (Protokół z_85 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_85 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]324 kB
Pobierz plik (Protokół z_85 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_85 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]374 kB
Pobierz plik (Protokół z_86 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_86 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]543 kB
Pobierz plik (Protokół z_87 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_87 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1754 kB
Pobierz plik (Protokół z_87 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_87 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]652 kB
Pobierz plik (Protokół z_88 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_88 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]4203 kB
Pobierz plik (Protokół z_88 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_88 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]1304 kB
Pobierz plik (Protokół z_89 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_89 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]4045 kB
Pobierz plik (Protokół z_89 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_89 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]961 kB
Pobierz plik (Protokół z_90 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_90 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]2075 kB
Pobierz plik (Protokół z_90 posiedzenie Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_90 posiedzenie Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]518 kB
Pobierz plik (Protokół z_91 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_91 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]4656 kB
Pobierz plik (Protokół z_91 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_91 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]568 kB
Pobierz plik (Protokół z_92 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_92 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]743 kB
Pobierz plik (Protokół z_92 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_92 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]553 kB
Pobierz plik (Protokół z_93 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf)Protokół z_93 posiedzenia Zespołu ds. polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.pdf[ ]1750 kB
Pobierz plik (Protokół z_93 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf)Protokół z_93 posiedzenia Zespołu_wersja tekstowa.pdf[ ]783 kB
Pobierz plik (Sygnalizacjia swietlna w miescie Bydgoszcz.pdf)Sygnalizacjia swietlna w miescie Bydgoszcz.pdf[ ]2206 kB