grunwaldzka-7777

Jednym z elementów polityki komunikacyjnej miasta jest promowanie ruchu rowerowego, który może w znaczący sposób odciążyć sieć drogową przejmując część podróży. Promowanie ruchu rowerowego w stosunku do transportu samochodowego jest tym bardziej uzasadnione, gdyż koszty poniesionych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę rowerową są niewspółmiernie niższe.

1. Infrastruktura istniejąca – stan aktualny na terenie Bydgoszczy (2021 rok)

Obecnie długość dróg rowerowych na terenie Bydgoszczy wynosi ok. 100 km.
W przypadku zliczenia poprzez sumowanie dróg rowerowych położonych po dwóch stronach drogi długość wyniesie – ok. 120 km. Ponad połowa dróg rowerowych posiada nawierzchnię bitumiczną, a pozostałe nawierzchnię z kostki betonowej i gruntową.

Duży wpływ na obecny kształt sieci dróg rowerowych ma niewątpliwie geometryczny układ miasta – mocno rozciągnięty na kierunku wschód – zachód z najdalej wysuniętymi dzielnicami Osowa Góra (kierunek zachodni) oraz Fordon (kierunek wschodni). Odległość najdalszych punktów na kierunku wschód – zachód to około 20km, natomiast na kierunku północ – południe około 9km. Powoduje to nierównomierny rozrost sieci rowerowej, która realizowana jest głównie na kierunku wschód – zachód. Efektem tego jest powstanie ciągu rowerowego na osi zachód – wschód od wjazdu do miasta (skrzyżowanie ulic Czapla – Grunwaldzka) do „Węzła Wschodniego" (skrzyżowanie ulicy Fordońska – Kamienna – Sporna). Drugim równoległym ciągiem dróg rowerowych jest wyznaczona odcinkowo trasa rowerowa wzdłuż Kanału Bydgoskiego łączącego dzielnice Miedzyń i Dolną Osową Górę z rondem Grunwaldzkim oraz dalej z rondem Toruńskim.
We wschodniej części miasta, wzdłuż ulicy Fordońskiej, wyznaczono drogę rowerową na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brzechwy.

Pozostałe trasy w dzielnicy Fordon, to:
a) droga rowerowa wzdłuż ulicy Twardzickiego i Pelplińskiej,
b) droga rowerowa wzdłuż ulicy Lewińskiego i Akademickiej.
Ponadto, w północnej części miasta wyznaczono drogę rowerową z Myślęcinka
do Fordonu (przez Las Gdański), a w południowej zbudowano drogi rowerowe wzdłuż ul. Wojska Polskiego i Solskiego.
W osi północ – południe sieć dróg rowerowych charakteryzuje się mniejszą spójnością niż na relacji wschód – zachód. Główne trasy rowerowe wyznaczono
na ciągach ulic:
a) Koronowska, Nad Torem, Grunwaldzka i Kruszwicka,
b) Gdańska od ulicy Kamiennej do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
w Myślęcinku,
c) Magnuszewska, Zdobywców Wału Pomorskiego i Kardynała Wyszyńskiego,
d) Ogińskiego i Sułkowskiego.

UKŁAD TURYSTYCZNYCH SZLAKÓW ROWEROWYCH
Przez Bydgoszcz przebiega kilka turystycznych szlaków rowerowych. Szlaki przebiegają po istniejących drogach publicznych oraz leśnych i mają charakter typowo rekreacyjno – krajoznawczy.
Są to:
1. Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1 – trasa ta przebiega przez osiedle Janowo i stanowi fragment najdłuższego szlaku rowerowego w Europie (z Calais we Francji do Petersburga w Rosji).
2. Szlak rowerowy po Dolinie Dolnej Wisły – przez Bydgoszcz przebiega fragment prawie 480 km czarnego szlaku rowerowego, prowadzącego z Cierpic do Zamku Bierzgłowskiego. Na terenie miasta szlak biegnie ul. Toruńską przez Plątnowo, Łęgnowo, Czersko Polskie i Zimne Wody, a dalej ul. Sporną przez Bydgoszcz-Wschód i przez Las Gdański, Czarnówko i Mariampol Górny wchodzi do Lasu Jarużyńskiego.
3. Szlak rowerowy dookoła Doliny Wisły – w Bydgoszczy zaczyna się i kończy 89 km zielony szlak rowerowy. Z Osiedla Leśnego przez Las Gdański, Nowy Fordon, Topólko i Gruczno dochodzi do Wisły, a po drugiej stronie Wisły przez Chełmno
i Ostromecko wraca do Starego Fordonu.
4. Rowerowy Szlak Przyjaźni Toruńsko – Bydgoskiej – przy Dworcu Głównym PKP w Bydgoszczy zaczyna się 57 km czarny szlak rowerowy łączący Bydgoszcz i Toruń. Na terenie miasta Bydgoszczy szlak ten prowadzony jest wzdłuż ulic: Zygmunta Augusta, Artyleryjska, Kamienna, Inwalidów, Lewińskiego, Akademicka, Rejewskiego i Fordońska. Wzdłuż ul. Fordońskiej trasa przebiega wyznaczoną wspólną drogą dla pieszych i rowerzystów. Na wysokości
ul. Brzechwy szlak skręca do Parku Milenijnego, aby następnie opuścić granice miasta mostem na Wiśle. Długość szlaku w Bydgoszczy wynosi 16 km.
5. Szlak Rowerowy BY 6001n – z Bydgoszczy do Chojnic prowadzi 167 km niebieski szlak rowerowy. Szlak rozpoczyna się przy stacji Bydgoszcz-Leśna i przez Las Gdański, Piaski i Smukałę dochodzi do Janowa. Wspólnie ze szlakiem R-1 prowadzi do Świekatowa. Dalej przez Bysławek, Tucholę, Woziwodę, Rytel, Mylof i Swornegacie dochodzi do Chojnic.
6. Szlak rowerowy między Bydgoszczą a Nakłem – z Bydgoszczy do Nakła prowadzi 30 km szlak rowerowy oznaczony kolorem niebieskim. Szlak rozpoczyna się przy rondzie Grunwaldzkim w Bydgoszczy. Następnie biegnie wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego oraz ul. Biskupińskiej i ul. Lisią wychodzi poza obszar miasta w kierunku Nakła.
7. Wiślana Trasa Rowerowa. W naszym województwie szlaki rowerowe rozpoczynają się powyżej Włocławka i kończą poniżej Grudziądza i wpisują się one w ogólnokrajowy projekt Wiślanej Trasy Rowerowej. Trasy biegną między innymi wzdłuż zakola dolnej Wisły, przez jedne z najbardziej malowniczych i cennych przyrodniczo miejsc naszego regionu, gdzie znajdują się: największy w województwie kompleks lasów łęgowych, dwa rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz pomniki przyrody. Przez Bydgoszcz szlak przeprowadza rowerzystów następującymi ulicami: Toruńska, Sporna, Konduktorska, Inwalidów, Lewińskiego, Akademicka, Rejewskiego, Fordońska, Flotylli Wiślanej, Bydgoska, Sikorskiego, Kapeluszników, Rybaki, Pielęgniarska i Wyzwolenia.

drogi-rowerowe-1

2. Infrastruktura planowana 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wspólnie z rowerzystami przygotowuje wiele inwestycji, w ramach których powstanie nowa infrastruktura rowerowa. Dzięki inicjatywie działaczy rowerowych określono kierunki kształtowania i rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta, ze wskazaniem na konkretne priorytety.

W najbliższych latach zaplanowano powstanie infrastruktury rowerowej w różnorakiej formie: wydzielone drogi rowerowe i pasy rowerowe. W tym celu opracowywana jest stosowna dokumentacja techniczna, a na realizację zaplanowano odpowiednie środki finansowe.

Zrealizowane zadania i oddane do użytku w latach 2019 - 2022:
- rozbudowa ul. Łochowskiej – budowa infrastruktury rowerowej,
- przebudowa z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Kraszewskiego do Ronda Grunwaldzkiego (infrastruktura rowerowa po obu stronach ulicy / wykorzystanie jezdni serwisowych do ruchu rowerowego),
- budowa II etapu ul. Ogińskiego,
- przebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego,
- przebudowa ul. Matuszewskiego prowadzona przez BPPT,
- przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej nr DK5 (ul. Armii Krajowej), usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 w Bydgoszczy",
- budowa kładki pomiędzy ulicami Jednostronną a Świekatowską,
- przebudowa ul. Grunwaldzkiej (Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku
od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka"),
- przebudowa z rozbudową ulicy Kruszwickiej oraz ronda Poznańskiego.
- rozbudowa ul. Kujawskiej („Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego"),
- przebudowa z rozbudową ulicy Focha,
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Zalew.
- budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu ul. Fordońskiej od ul. Kaplicznej do Inflanckiej.

Realizowane obecnie zadania:
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej (odcinek Podkowa – Gdańska),
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego (w ramach budowy połączenia tramwajowego pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską),
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Promenada (w ramach Rewitalizacji Starego Fordonu – Etap I),
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Smukalskiej (odcinek Błądzimska – Rajska, w ramach rozbudowy ul. Smukalskiej)

Zespół do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy wskazał ulice, wzdłuż których w najbliższych latach, w pierwszej kolejności, powinna powstać infrastruktura rowerowa, są to:
1. Ciąg ulic: Krasińskiego – Markwarta – Sieńki – Moniuszki – Skłodowskiej-Curie – Łęczycka.
2. Ciąg Warszawska – Śniadeckich.
3. Ul. Fordońska (od Wiaduktów Warszawskich do ul. Magazynowej) wraz z budową kładki przez tory kolejowe w rejonie ul. Sochaczewskiej.
4. Ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szpitalnej do ul. Chemicznej).
5. Ul. Sułkowskiego (odcinek od ul. Kamiennej do ul. Modrzewiowej).
6. Ul. Glinki (odcinek od ul. Dąbrowa do BPP-T).
7. Ul. Chemiczna (odcinek od ul. Wojska Polskiego do ul. Dachtery), wraz z ul. Kielecką od ul. Smoleńskiej do ul. Toruńskiej.
8. Ul. Sudecka i ul. Wyzwolenia (odcinek od granicy miasta do połączenia z istniejąca infrastrukturą na ul. Pelplińskiej).
9. Ul. Powstańców Warszawy.
10. Ul. Magnuszewska (odcinek od ul. Bohaterów Kragujewca do zjazdu do sklepu).
11. Ul. Kolbego (odcinek od Kormoranów do granic miasta).

Mapa poglądowa z lokalizacją istniejących oraz planowanych dróg rowerowych (kwiecień 2022):
rower-20221
k
liknij aby powiększyć

3. Inne działania promujące ruch rowerowy

Oprócz rozbudowy infrastruktury rowerowej prowadzone są inne działania promujące ruch rowerowy. Są to:
1. Umieszczanie na terenie miasta stacji naprawy rowerów.
2. Dopuszczanie na części ulic jednokierunkowych kontraruchu rowerowego.
3. Doświetlanie wertykalne niektórych przejazdów rowerowych (w ramach doświetlania przejść).
4. Wprowadzanie stref ruchu uspokojonego.
5. Montaż stojaków rowerowych.
6. Montaż rynien ułatwiających prowadzenie rowerów po schodach (starsze wiadukty i mosty).
7. Imprezy promujące ruch rowerowy, m.in. Rowerowa Stolica Polski.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Standardy rowerowe Bydgoszczy.pdf)Standardy rowerowe Bydgoszczy.pdf[ ]4083 kB