grunwaldzka-7777

Jednym z elementów polityki komunikacyjnej miasta jest promowanie ruchu rowerowego, który może w znaczący sposób odciążyć sieć drogową przejmując część podróży. Promowanie ruchu rowerowego w stosunku do transportu samochodowego jest tym bardziej uzasadnione, gdyż koszty poniesionych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę rowerową są niewspółmiernie niższe.

1.  Infrastruktura istniejąca – stan aktualny na terenie Bydgoszczy (marzec 2024 rok)

Obecnie na terenie Bydgoszczy wyznaczonych jest (oznakowanych) ok. 137,5km dróg rowerowych.Duży wpływ na obecny kształt sieci dróg rowerowych ma niewątpliwie geometryczny układ miasta – mocno rozciągnięty na kierunku wschód – zachód z najdalej wysuniętymi dzielnicami Osowa Góra (kierunek zachodni) oraz Fordon (kierunek wschodni). Odległość najdalszych punktów na kierunku wschód – zachód to około 20km, natomiast na kierunku północ – południe około 9km. Powoduje to nierównomierny rozrost sieci rowerowej, która realizowana jest głównie na kierunku wschód – zachód. Efektem tego jest powstanie ciągu rowerowego na osi zachód – wschód od skrzyżowania ulic Grunwaldzka – Czapla do „Węzła Wschodniego" (skrzyżowanie ulicy Fordońska – Kamienna – Sporna). Drugim równoległym ciągiem dróg rowerowych jest trasa rowerowa wzdłuż Kanału Bydgoskiego łączącego dzielnicę Miedzyń z rondem Grunwaldzkim. We wschodniej części miasta wyznaczono drogę rowerową wzdłuż ul. Fordońskiej,na odcinku od ul. Kaplicznej, w kierunku wschodnim. Pozostałe dwie trasy w dzielnicy Fordon, to:

 1. droga rowerowa wzdłuż ulicy Twardzickiego i Pelplińskiej,
 2. droga rowerowa wzdłuż ulicy Lewińskiego i Akademickiej.

Ponadto, w północnej części miasta wyznaczono drogę rowerową z Myślęcinka
do Fordonu (przez Las Gdański), a w południowej zbudowano drogi rowerowe wzdłuż ul. Wojska Polskiego i Solskiego oraz w Bydgoskim Parku Przemysłowo
– Technologicznym.

W relacji północ – południe sieć dróg rowerowych charakteryzuje się mniejszą spójnością niż na relacji wschód – zachód. Główne trasy rowerowe wyznaczono na ciągach ulic:

 1. Koronowska, Nad Torem, Grunwaldzka i Kruszwicka,
 2. Gdańskiej od ulicy Kamiennej do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
  w Myślęcinku,
 3. Magnuszewska, Zdobywców Wału Pomorskiego i Kardynała Wyszyńskiego,
 4. Glinki, Ogińskiego i Sułkowskiego,
 5. Lewińskiego / Rejewskiego i Matki Teresy z Kalkuty / Akademicka,
 6. Kujawska,
 7. Solskiego - Wojska Polskiego (od Leszczyńskiego do Szarych Szeregów),
 8. Wyszyńskiego

  Mapa poglądowa z lokalizacją istniejących dróg rowerowych (czerwiec 2024):

  mapa-rowerowa-v

  kliknij aby powiększyć


2. Infrastruktura planowana

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wspólnie z rowerzystami przygotowuje wiele inwestycji, w ramach których powstanie nowa infrastruktura rowerowa. Dzięki inicjatywie działaczy rowerowych określono kierunki kształtowania i rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta,

ze wskazaniem na konkretne priorytety. W najbliższych latach zaplanowano powstanie infrastruktury rowerowej w różnorakiej formie: wydzielone drogi rowerowe i pasy rowerowe. W tym celu opracowywana jest stosowna dokumentacja techniczna,
a na realizację zaplanowano odpowiednie środki finansowe. 

Zrealizowane zadania i oddane do użytku w 2022 i 2023 roku:

- przebudowa wzdłuż ul. Fordońskiej, od ul. Kaplicznej do ul. Inflanckiej (odcinkowo) – ciąg pieszo – rowerowy na długości – ok. 1,4km,

- budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łowiskowej, od ul. Zimorodkowej w kierunku ul. Rekinowej na długości – ok. 0,3km,

- wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Bełzy, na odcinku od ul. Spokojnej do Jaru Czynu Społecznego, na długości – ok. 0,5km,

- budowa nowej estakady drogowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego (nad ul. Jana Pawła II) – infrastruktura rowerowa na długości wiaduktu – ok. 0,2km,

- przebudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do Rajskiej (oraz odcinek na ul. Biwakowej) – infrastruktura rowerowa na długości– ok. 3,2km,

-  Jeździecka, od ul. Podkowa do ul. Hipicznej i od ul. Słowackiego w Osielsku do ul. Gdańskiej – wspólny ciąg pieszo – rowerowy, bitumiczny o długości – ok. 2,2km,

 - budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Andersa, na odcinku od ul. Gryfa Pomorskiego do ul. Geodetów na długości – ok. 0,4km oraz na odcinku od ul. Palińskiego do ul. GOPR-u na długości – ok. 0,2km, a także na odcinku na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. St. Duboisa – ok. 0,6km,

-  Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo – rowerowej na os. Wyżyny (Program BBO)

- ciągi piesze i rowerowe wzdłuż bulwarów Brdy na lewym brzegu rzeki na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej w Bydgoszczy – ok. 0,3 km,

- budowa ciągu rowerowego wzdłuż ul. Magnuszewskiej (strona wschodnia), na odcinku od zjazdu do sklepu Intermarche do ul. Bohaterów Kragujewca na długości – ok. 0,2km,

- wyznaczenie pasów rowerowych na Al. Ossolińkich – ok. 0,4 km,

- przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej, usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 w Bydgoszczy – infrastruktura rowerowa na długości – ok. 0,6km,

- przedłużenie drogi dla rowerów na al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO) – ok. 0,2 km,

- budowa wzdłuż ul. Chemicznej, na odcinku od ul. Dachtery do Wojska Polskiego – ciąg pieszo – rowerowy na długości – ok. 1,1km,

- rozbudowa ul. Promenada – wydzielona infrastruktura rowerowa na długości – ok. 0,5km,

- w ramach zmian organizacji ruchu w centrum miasta (Strefa Płatnego Parkowania) wprowadzono rozwiązania dedykowane dla ruchu rowerowego, takie jak: pasy rowerowe (Powstańców Wlkp. i Plac Weyssenhoffa), kontrapasy (Świętojańska – Hetmańska – Sobieskiego i Mazowiecka) oraz kontraruch rowerowy (na wielu ulicach jednokierunkowych),

- wydzielona droga rowerowa wzdłuż ul. Hutniczej i Nowołęgnowskiej związana z budową magazynu na zlecenie Zalando – ok 0,6km.

 Realizowane zadania: 

- budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy – infrastruktura rowerowa na długości – ok. 1,8km,

- odcinek Wielkiej Pętli Fordonu – ciągi pieszo – rowerowe wydłuż ulic Geodetów i Wierchowej (Program BBO) – ok. 1,0km, zakończono dokumentację, trwają roboty budowlane,

- ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szpitalnej do ul. Chemicznej), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 2km – trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego,

- ul. Sułkowskiego (odcinek od ul. Kamiennej do ul. Modrzewiowej), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 1,8km – zakończono opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i zbuduj”,

- ul. Glinki (odcinek od ul. Dąbrowa do BPP-T), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 1,9km – trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego,

- ul. Kielecka od ul. Smoleńskiej do ul. Toruńskiej trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego – ok. 0,8km, zakończono opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i zbuduj”,

- ul. Sudecka i ul. Wyzwolenia (odcinek od granicy miasta do połączenia z istniejąca infrastrukturą na ul. Pelplińskiej), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 1,4km – trwa opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego, zakończono opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i zbuduj”,

- DW 244 – przy moście na Smukale droga dla rowerów łącząca wykonane w ubiegłych latach odcinki z infrastrukturą projektowaną w ramach przebudowy mostu (inwestycja ZDW) – 0,1 km – zakończono projektowanie, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych,

- Ul. Magnuszewska (odcinek Wojska Polskiego – Grzymały siedleckiego – 0,2 km – zakończono projektowanie, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych,

- ul. Biwakowa (w ramach przebudowy mostu nad Brdą w ciągu ul. Biwakowej) – trwa projektowanie – 0,4km,

- ciąg ulic: Krasińskiego – Markwarta – Sieńki – Moniuszki – Skłodowskiej-Curie – Łęczycka, infrastruktura rowerowa na długości – ok. 4,5km – zakończono aktualizację koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Trwa projektowanie (przetarg na samo projektowanie ze względu na nieudany przetarg na wykonawstwo w formule „zaprojektuj i zbuduj” -zbyt wysokie oferty),

 - ul. Fordońska (od Wiaduktów Warszawskich do ul. Ametystowej wraz z ul. Ametystową i Kasztelańską do Andersa) oraz budowa kładki przez tory kolejowe w rejonie ul. Sochaczewskiej, infrastruktura rowerowa na długości – ok. 4,5 km trwa opracowanie koncepcji dla odcinka Sochaczewska – Wiślana – celem realizacji odcinka obejmującego kładkę nad torami kolejowymi – ok 0,9 km,

 - ul. Nakielska (Lisia – Słoneczna), trwa projektowanie – ok. 6,3 km,

 - „Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)”

- odcinek Bołtucia – Kromera ok. 2,9km, realizacja WIM, projekt częściowo zakończony, dla ostatniego odcinka trwają jeszcze prace projektowe,

-  „Wielka Pętla Fordonu – odc. Bołtucia – Przylesie – ok. 0,5 km, realizacja WIM, trwają prace projektowe,

- „Wielka Pętla Fordonu – odcinek Kromera – Tatrzańska – Sudecka (Program BBO) – ok. 1,3km, realizacja ZDMiKP, ze względu na wątpliwości związane z wykupami gruntów w ramach projektu BBO odcinek może ulec skróceniu,

- ul. Toruńska (odcinek Kazimierza Wielkiego – zajezdnia) – 0,9 km, w ramach opcji do zamówienia istnieje możliwość wydłużenia odcinka do pętli Stomil – w takim przypadku długość infrastruktury rowerowej wyniesie ok. 3,1 km,

- drogi rowerowe w ramach rozbudowy Węzła Wschodniego i przebudowy Wiaduktów Warszawskich – ok. 2,1km, trwa projektowanie,

- drogi rowerowe w ramach I etapu rozbudowy Trasy W-Z (odc. Lelewela),

- Łęczycka) – ok. 2,9km, trwa projektowanie,

- drogi rowerowe w ramach budowy linii tramwajowej na Solskiego (odc. Rondo Kujawskie – Leszczyńskiego) – ok. 2,0km, trwa projektowanie,

- ul. Matuszewskiego (odc. Bydgoskich Przemysłowców – Falkowskiego) – ok. 0,2 km – trwa projektowanie (realizacja BPPT),

- ul. Matuszewskiego (odc. Falkowskiego – Raczkowskiego) – ok. 0,9 km – trwa projektowanie (realizacja BPPT),

- ciągi piesze i rowerowe wzdłuż bulwarów nad Kanałem Bydgoskim (inwestycja prowadzona przez WIM),

- ciągi piesze i rowerowe wzdłuż bulwarów Brdy na lewym brzegu rzeki na odcinku od ul. Krakowskiej do Mostu Kazimierza Wielkiego – ok. 2,5km (inwestycja prowadzona przez WIM).

 

 drogi-rowerowe-1Planowane inne zadania z infrastrukturą rowerową:

 - ul. Kolbego (odcinek od Waleniowej do granic miasta), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 0,9km, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo projektu,

 - ul. Petersona – połączenie z S10 – 0,5km, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo projektu,

 - ul. Pod Skarpą (odc. Zamczysko – granica Miasta) – ok. 0,4 km, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo projektu,

 - ul. Wyzwolenia (odc. Sudecka – granica Miasta) – ok. 1,3 km, trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo projektu,

 - ul. Toruńska (odcinek posesja 330 – 352) – ok. 0,5km (w tym odcinki dróg serwisowych), trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonawstwo projektu, istnieje możliwość rozszerzenia zadania o opcję obejmującą sumarycznie odcinek od pętli Stomil do granicy Miasta (w takim przypadku długość infrastruktury to ok. 4,0 km) 

-  ul. Toruńska (odc. Filmowa – Perłowa) – ok. 0,2 km,

- ciąg Fordońska (od Skandynawskiej) – Ametystowa – Kasztelańska – ok. 4,4 km

- ciąg Warszawska – Śniadeckich, infrastruktura rowerowa na długości- ok. 1,1km,

- ul. Powstańców Warszawy, infrastruktura rowerowa na długości– ok. 1km,

- drogi rowerowe przy kolejnych odcinkach planowanej budowy linii tramwajowej: Piękna – Szubińska (ok. 2,6 km) i Chocimska (ok. 0,7 km),

- drogi rowerowe przy pozostałych odcinkach planowanej rozbudowy trasy W-Z – ok. 11,3km.

 

3. Inne działania promujące ruch rowerowy

 Oprócz rozbudowy infrastruktury rowerowej prowadzone są inne działania związane z ruchem rowerowym. Są to: 

 1. Umieszczanie na terenie miasta stacji naprawy rowerów.
 2. Doświetlanie wertykalne niektórych przejazdów rowerowych (w ramach doświetlania przejść).
 3. Wprowadzanie stref ruchu uspokojonego.
 4. Instalacja parkingów rowerowych „u-kształtnych”, obecnie prowadzona jest druga edycja akcji – zakończono konsultacje społeczne, trwa analiza zgłoszeń mieszkańców.dw
 5. Imprezy promujące ruch rowerowy, m.in. Rowerowa Stolica Polski. Rowerowa Stolica Polski to organizowana przez miasto Bydgoszcz rywalizacja samorządów.
 6. Rynny dla rowerów.
 7. Podpórki zamontowane zostały na Osiedlu Leśnym oraz przy okazji budowy nowych mostów na Brdzie i związanej z nią modernizacji torowiska
  na ul. Toruńskiej i Perłowej. Zaplanowane są również przy przejściu
  dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego (w miejscu kładki przeznaczonej
  do likwidacji).
 8. Odbojnice na obiektach. Kładka pieszo-rowerowa nad Al. Jana Pawła II, wiadukty w ciągu ul. Armii Krajowej nad linią kolejową, estakada w ciągu
  ul. Glinki nad Jana Pawła II wyposażone zostały w odbojnice, dzięki którym zwiększa się bezpieczeństwo przejeżdżającego kładką (tracący równowagę rowerzysta ma szansę wrócić na pierwotny tor jazdy, w innym przypadku zahaczenie kierownicą o szczeble balustrady, mogłoby się skończyć groźnym
  w skutkach upadkiem).