1. Oznakowanie strefy płatnego parkowania

Strefa-patnego-parkowania-due-model-v2

• Obszar na którym parkowanie pojazdów samochodowych objęte jest obowiązkiem ponoszenia opłat jest oznakowany:

  •  przy wjazdach znakami D-44 „strefa parkowania" z dodatkową informacją o właściwej Podstrefie,
  •  przy wyjazdach znakami D- 45 „koniec strefy parkowania".

• Strefa Płatnego Parkowania w Bydgoszczy podzielona jest na dwie podstrefy cenowe:

  •  Podstrefa A – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną dodatkową informacją na czerwonym tle „Podstrefa A",
  •  Podstrefa B – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną dodatkową informacją na zielonym tle „Podstrefa B",
  •  Podstrefa C – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną dodatkową informacją na pomarańczowym tle „Podstrefa C".

 2. Obowiązek ponoszenia opłat

Obowiązkiem ponoszenia opłat objęte jest parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach na obszarze całej strefy płatnego parkowania.

3. Czas funkcjonowania strefy

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP obowiązują
• od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00,
• w soboty oraz niedziele i święta opłaty nie obowiązują.

4. Obsługa interesantów

Kasa biletowa - ul. Zygmunta Augusta 10 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.30, 

Kasa biletowa - ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00, 

Kasa biletowa - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15:30

Centrum Obsługi Klienta – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynne w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00,

Biuro SPP - ul. Zygmunta Augusta 10 - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00, tel. 52 582-24-08 

  • udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania strefy
  • przyjmowanie wniosków i uwag dotyczących funkcjonowania strefy itp.