Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie ustalania i pobierania czynszu za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym dróg publicznych ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 14/2014 z dnia 22-04-2014r.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie ustalania i pobierania czynszu za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów w granicach Starego Rynku w Bydgoszczy ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 15/2014 z dnia 22-04-2014r.