ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

Prowadzenie robót związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy

Wykonawca robót wynikających z realizacji projektu "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), prowadzonych w pasie drogowym jest zobowiązany złożyć:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w ramach zadania "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" wraz z wymaganymi załącznikami:
  • plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
  • ksero uzgodnionego z zarządcą drogi (ZDMiKP) projektu odbudowy konstrukcji drogi (odcinka objętego rozkopami),
  • ksero uzgodnienia z zarządcą drogi (ZDMiKP) spodziewanych zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji publicznej (jeżeli występują),
  • ksero zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
  • harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

Wniosek złożyć można:

  • osobiście w kancelarii ZDMiKP
  • listownie na adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie w/w wniosku zostanie sporządzona umowa która będzie określała warunki zajęcia pasa drogowego, odtworzenia elementów jego konstrukcji oraz pozwoli na koordynację prac prowadzonych w pasach drogowym.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót będzie się odbywać  po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora ZDMiKP na rzecz Wykonawcy.