Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do likwidacji kolejnych barier architektonicznych. Zamawiamy dokumentację związaną z poprawą dostępności przystanków tramwajowych przy kładce na Wyżynach.
To zmiana postulowana przez mieszkańców w trakcie konsultacji społecznych.

Wcześniej podobne prace projektowe zleciliśmy dla ronda Jagiellonów.

Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku. Konstrukcja umożliwia pieszym dojście na przystanki tramwajowe oraz przekraczanie ruchliwych jezdni.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Dodatkowo wraz z uruchomieniem nowych linii tramwajowych, przystanki na Wyżynach stały się popularnym miejscem przesiadek.

Czytaj więcej...Zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, która wskaże w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność tego miejsca.
Uruchomiliśmy postępowanie na przygotowanie wstępnej koncepcji dla trzech wariantów przebudowy kładki nad ul. Wojska Polskiego.
Umożliwi ona w przyszłych latach realizację tego zadania w trybie „projektuj i buduj".
Prace nad dokumentacją mają zostać zakończone w przyszłym roku.

Jakie warianty?
Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania trzech wariantów:
Wariant 1 - Wykorzystanie istniejącej kładki i dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. W tym wariancie przewiduje się również remont kładki i poprawę jej walorów użytkowych.
Wariant 2 - Rozebranie istniejącej kładki oraz budowa nowej kładki w miejscu istniejącej lub w pobliżu. Wariant musi zakładać możliwość przemieszczenia się na drugą stronę ulicy dla pieszych, rowerzystów oraz osób z ograniczeniami ruchowymi. 
Wariant 3 - Rozebranie istniejącej kładki oraz wykonaniu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów w poziomie jezedni. Wariant ten musi uwzględniać włączenie projektowanej sygnalizacji świetlnej do systemu ITS oraz koordynację pracy z sąsiednimi skrzyżowaniami pracującymi w tym systemie.

Czytaj więcej...Jak to zbudowano?
Kładka na ul. Wojska Polskiego powstała wraz z torowiskiem tramwajowym pomiędzy Wyżynami i ul. Karpacką w 1984 roku. Zaprojektowaną ją w 1981 roku. Wówczas miejską infrastrukturą planowano w zupełnie inny sposób. Nie uwzględniano potrzeb rowerzystów czy osób z niepełnosprawnościami.
Ulice podporządkowano ruchowi samochodowemu, stąd część miejskich ulic z tamtego okresu, przypominała drogi z ruchem przyspieszonym.

Kładka na Wyżynach jest konstrukcją stalową z przęsłami o dwóch dźwigarach i zakończoną schodami stalowymi.
Do kładki dostawione zestawy schodów stalowych umożliwiające dojście na perony tramwajowe. 

Czytaj więcej...Projektanci pracują też nad rondem Jagiellonów
Latem zleciliśmy podobne prace projektowe dla ronda Jagiellonów.
Przygotowujemy się do zmian, które również umożliwią dostosowanie tego węzła do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Więcej informacji znajduje się TUTAJ

 

Czytaj więcej...Drożejąca energia i paliwa, oznaczają znacznie większe wydatki Miasta na komunikację miejską, utrzymanie budynków, ulic przy jednoczesnym spadku dochodów.

To wszystko wpłynie na ceny biletów komunikacji miejskiej i opłat za parkowanie.
Ogranicza to także możliwości inwestycyjne.


Mniejsze dochody, większe wydatki
- W ostatnich latach przy niezmienionych cenach biletach ceny energii wzrosły o ponad 73 procent, a ceny paliw o prawie 30 procent. Jednocześnie wprowadziliśmy szereg działań wzmacniających atrakcyjność transportu publicznego: zakupy 33 nowych tramwajów, rozbudowa buspasów, nowe linie na terenie miasta i obszarze podmiejskim oraz atrakcyjne formy płatności – mówi wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. – Proponowane zmiany będą na poziomie podobnym lub niższym niż w innych dużych polskich miastach – dodaje Kozłowicz.

Czytaj więcej...Bydgoskie ceny poniżej średniej, bilety uczniowskie zostają bez zmian
Od 1 stycznia w Bydgoszczy cena biletu miesięcznego miałaby wzrosnąć do 108 złotych

Proponowana cena biletów:
- jednoprzejazdowego normalnego to 3,8 zł (ulgowy 1,90 zł)
- godzinnego – 4,80 zł

Jednocześnie wprowadzony miałby zostać nowy bilet czasowy – 20 minutowy z ceną 3 zł.

Ceny biletów uczniowskich i malucha nie miałyby ulec zmianie.
Bilet dobowy (12 zł) - bez zmian
Limit wieku dla seniorów nie ulegnie zmianie – 65 lat
Zakres uprawnień do ulg nie ma ulec zmianie

Obecnie wpływy z biletów pokrywają 24% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Pozostałą część pokrywa budżet miasta.

Czytaj więcej...Strefa płatnego parkowania – proponowane zmiany
Radnym zaproponowane zostaną też zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania, które miałyby wejść w życie 1 lutego 2022 roku.

Ceny parkowania za pierwszą godzinę w strefie I wyniosłaby 3,80 zł, a w strefie II - 2,60 zł
Zmienią się też kwoty parkowania całodziennego: w strefie I - 36,50 zł a w strefie II - 25 zł
Opłata dodatkowa (za brak biletu) wyniosłaby 200 zł

Czytaj więcej...W planach jest też zmiana granic strefy płatnego parkowania.
Łącznie znajdzie się w niej około 4500 miejsc.
Do strefy zostaną włączone m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach, Babiej Wsi i parking przy ul. Ustronie

Nie mają się zmienić jednak koszty abonamentu dla osób mieszkających na terenie strefy.
Co jednak ważne mieszkaniec będzie mógł wskazać dwie ulice, na których będzie mógł zaparkować w ramach abonamentu (ulicę zamieszkania i przyległą).
Będzie jednak musiał wykazać się opłacaniem podatku w Bydgoszczy.

Powyższe zmiany muszą zostać uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy.
Zmiany cen biletów planowane są od 1 stycznia, a opłaty w strefie płatnego parkowania od 1 lutego 2022 roku.

Czytaj więcej...W tym roku zadaszenia chroniące pasażerów przed deszczem i wiatrem, ustawiliśmy w kilkunastu miejscach Bydgoszczy.
Wiele z nich powstało w ramach dużych inwestycji drogowych.
Kolejne pojawiają się już niebawem.

W ramach przebudowy ul. Chemicznej zadaszenia dla pasażerów powstały na 3 przystankach.
Dodatkowo dwie szklane, sześciometrowe wiaty (w miejscu starych wiat blaszanych) zamontowaliśmy od 1 października w związku ze zmianą nazwy przystanków w Fordonie:
Kaliskiego / UTP na Kaliskiego / Politechnika w obu kierunkach jazdy

Uzupełniliśmy też o sześciometrową szklaną wiatę przystanek Twardzickiego – Kleina w kierunku osiedla Tatrzańskiego (po zniszczeniu poprzedniej wiaty w wypadku komunikacyjnym).

W ciągu kolejnego miesiąca zamontowana zostanie jeszcze wyremontowana wiata na przystanku Przemysłowa – Portowa a czterometrowe zadaszenie pojawi się na przystanku Fordońska – Łowicka w kierunku Centrum.

Czytaj więcej...W Bydgoszczy mamy już 587 wiat przystankowych a kolejne sukcesywnie dostawiamy w różnych częściach miasta.
Stawiane są one zgodnie z kryteriami dotyczącymi ilości pasażerów korzystających z danego przystanku. Dodatkowo warunkiem postawienia nowej wiaty, są możliwości infrastrukturalne czyli szerokość chodnika.

Każdego dnia z przystanków w mieście korzysta blisko 266 tysięcy pasażerów.
Ponad 94 % podróżnych korzysta już z wiat przystankowych.

Wszystkie wymagane prace naprawcze i utrzymaniowe bydgoskich wiat przystankowych, realizujemy na bieżąco.

Czytaj więcej...Postępują roboty rozbiórkowe wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Znaczna część obiektu została już rozebrana wraz z betonowymi podporami.

Wykonawca porządkuje teren po stronie zachodniej i przygotowuje się do przełożenia ruchu oraz dalszych prac rozbiórkowych.

Na początku października ruch pod obiektem (na al. Jana Pawła II) zostanie przełożony na jezdnię zachodnią i rozpocznie się rozbiórka dalszej części wiaduktu (od strony Wyżyn). Prace te  nie wpłyną jednak na dotychczasową organizację ruchu na obiekcie w ciągu ul. Wojska Polskiego. Obecnie ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

Warto przypomnieć, że przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych, jezdnia pod obiektem została zabezpieczona geowłókniną, na której usypana została 1,5 m grubości "poduszka ziemna".
Ma ona zabezpieczać nawierzchnię, przed spadającymi elementami demontowanego wiaduktu. 

Czytaj więcej...W międzyczasie, inspektorzy ZDMiKP dokonali audytu wytwórni konstrukcji stalowych w Kielcach i w Radomsku, który potwierdził możliwości produkcyjne, technologiczne i jakościowe Wykonawcy robót. Przęsła wiaduktu północnego, podobnie jak południowego, będą wykonane w całości jako konstrukcja stalowa, co wymusza u Wykonawcy dysponowanie odpowiednim personelem, specjalistycznymi technologiami (w szczególności dotyczącymi spawania i zabezpieczeń antykorozyjnych) i zapleczem technicznym.

Już niebawem w miejscu prowadzonych robót, powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem.
Wiadukt ma być przejezdny już zimą a całość prac zakończy się do połowy przyszłego roku.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

 

 

Strona 1 z 173