Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia metropolitalnego planu zrównoważonej mobilności.
Dokument będzie jedną z podstaw do składania wniosków o dofinansowanie ważnych zadań poprawiających komunikację, bezpieczeństwo i stan środowiska na terenie naszej metropolii.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Pozwoli lepiej:

- wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach bydgoskiego obszaru funkcjonalnego,
- planować rozbudowę systemu transportowego oraz utrzymywać jego wysoką jakość,
- koordynować inwestycje.

SUMP BydOF ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas czy emisja gazów cieplarnianych.

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

- transport publiczny,
- rowery,
- komunikacja piesza,
- transport elektryczny.

Eksperci pracujący nad planem zaproponowali m.in. kluczowe pakiety projektów.
Obejmują one zdania związane z:

- poprawą obsługi autobusowej (m.in. poprzez budowę węzłów transportowych integrujących różne formy komunikacji, rozbudowę siatki podmiejskich linii autobusowych,
- dalszą rozbudowę tzw. „Bydgoskiego Rusztu Tramwajowego" (kontynuację prac projektowych dla tras tramwajowych przez Szwederowo i Górzyskowo, wzdłuż ul. Wyszyńskiego i przez ul. Chocimską i Świecką do Rycerskiej. Dodatkowo eksperci proponują podjąć działania związane z wytyczeniem trasy tramwajowej wzdłuż ul. Szubińskiej na Błonie oraz docelowo połączenie torowiskiem placu Poznańskiego z rondem Bernardyńskim.
- rozbudowę aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych ( obejmującego nie tylko stworzenie spójnych połączeń gmin z Bydgoszczą i stacjami kolejowymi, ale także powstanie pełnego Bydgoskiego Pierścienia Rowerowego łączącego gminy oddalone od Bydgoszczy tj. Pruszcz, Koronowo, Sicienko, Mrocza, Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Barcin, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Rojewo oraz Solec Kujawski.


Czytaj więcej...Ważny dokument
Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy oraz określić kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców.

Podstawą planu oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli były szerokie konsultacje społeczne. W ich ramach odbywały się wywiady, warsztaty, sondy uliczne, spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.


Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Czytaj więcej...Często pytacie Państwo, na jakie zniżki w komunikacji miejskiej liczyć mogą seniorzy.

Najlepszą wiadomość mamy dla osób, które ukończyły 65. rok życia – wszystkimi miejskimi tramwajami i autobusami jeździć możecie za darmo, okazując dowód tożsamości umożliwiający ustalenie wieku osoby uprawnionej. 

Stuprocentowa ulga w opłatach za przejazdy – czyli jazda za darmo, bez biletu – przysługuje osobom, które ukończyły 65. rok życia.
WAŻNE jednak, aby w trakcie przejazdu mieć przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Przejazd dotyczy wszystkich linii autobusowych (także międzygminnych) i tramwajowych.
Nieważne jest też miejsce zamieszkania - liczy się tylko ukończenie 65 roku życia.

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULG na przejazd komunikacją miejską - TUTAJ

 

Czytaj więcej...Od kilku miesięcy kierowcy mogą korzystać z parkingów PArk & Ride w Bydgoszczy.
W kwietniu dodatkowo pojawiły się bilety okresowe w bardzo atrakcyjnej cenie.

Z każdym miesiącem przybywa użytkowników systemu, dzięki któremu można bez problemu parkować auto i podróżować komunikacją miejską za darmo.

W marcu
bieżącego roku z systemu skorzystało ponad 1200 osób. Prawie wszystkie pobrane bilety, były przeznaczone dla dwóch osób.
Większość (prawie 1000) biletów zakupionych została na ul. Grudziądzkiej i ul. Kujawskiej (180) 

Od kwietnia pojawiła się możliwość zakupu biletów okresowych a liczba użytkowników znacznie wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
W kwietniu
z systemu skorzystało już 1800 osób. Najwięcej biletów sprzedanych zostało na parkingu przy ul. Grudziądzkiej, rondzie Kujawskim i Lesie Gdańskim. Przbyło też znacznie użytkowników parkingów na węźle Zachodnim i w Fordonie.
Przez cały miesiąc sprzedanych zostało ponad 20 biletów okresowych. Z czego połowę stanowiły bilety 30 dobowe.

Przypominamy, że bilet okresowy pozwala pozostawić auta na parkingu P&R i podróż komunikacją miejską na bilecie parkingowym
Ceny są bardzo atrkacyjne:
• Bilet 1 – dobowy– 12 zł
• Bilet 5 – dobowy– 34 zł
• Bilet 14 – dobowy – 80 zł
• Bilet 30 – dobowy– 108 zł

Możesz więc kupić bilet okresowy lub zaparkować na krótszy okres czasu (bilet jednorazowy).

Czytaj więcej...Pamiętaj, że za parking Park&Ride zapłacisz gotówką lub kartą.
W tej cenie masz nie tylko parking ale też bezpłatny przejazd komunikacją miejską dla kilku osób.

Wszystkie informacje dotyczące systemu Park & Ride znajdziesz TUTAJ

 

13 maja (sobota) w związku z Nocą Muzeów wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonwaniu komunikacji miejskiej:

- do około godziny 1.00 wydłużone zostaną kursy linii nr 2, 3, 6, 9, 52, 54, 56, 58, 61, 65, 69, 71
- dla linii międzygminnej nr 40 (do Ostormecka) uruchomione zostaną dodatkowe godziny odjazdów (przyjazd do Ostromecka na godzinę 19.00; powrót z Ostromecka o godzinie 21.00)
- dla linii nr 68 wydłużone zostaną odjazdy z pętli Dworzec Leśne do pętli Park Przemysłowy / Exploseum (od godziny 18:47)
- do obsługi linii nocnych zostaną zabezpieczone autobusy przegubowe 

Strona 1 z 216