Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Kończymy przebudowę pierwszego odcinka ul. Łęczyckiej na Bartodziejach.
W ramach zadania powstały nowe chodniki i wjazdy na posesje. Ułożona została też nowa nawierzchnia.

We wtorek 9 lipca przebudowany odcinek ulicy Łęczyckiej zostanie otwarty dla aut. Dzień póżniej autobusy wrócą na standardowe trasy. Zmiany pozwolą rozpocząć kolejny etap prac.

Zadanie realizowane przez firmę Strabag obejmuje remont ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Kamiennej do ulicy Fordońskiej.
Prace budowlane realizowane są etapami.

Czytaj więcej...Obecnie Kończy się I etap prac na odcinku od ul. Fordońskiej do ronda przy ul. Skłodowskiej-Curie.
Ułożona została już nowa nawierzchnia. Rozszerzyliśmy jednak zakres prowadzonych robót i zleciliśmy dodatkowo przebudowę chodnika po zachodniej stronie ulicy.
Wykonane zostały też zjazdy na posesje.
We wtorek będą prowadzone jeszcze prace porządkowe na budowie i montaż oznakowania pionowego.

We wtorek (9 lipca) w godzinach popołudniowych ul. Łęczycka od ul. Fordońskiej zostanie udostęniona do ruchu. Od środy (10 lipca) autobusy wrócą na standardowe trasy.
Obecnie linie nr 59, 64, 69, 89 i 33N kursują ul. Bałtycką.


Czytaj więcej...

Rusza II etap robót
Dzięki zakończeniu prac przy ul. Fordońskiej, wykonawca przystąpi do prac na odcinku ul. Łęczyckiej od ronda na ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Bocznej (II etap - wysokość stacji benzynowej)
W wtorek w godzinach popołudniowych (9 lipca) powyższy odcinek zostanie zamknięty dla ruchu.

Po zakończeniu tych prac, wykonawca przystąpi do ostatniego etapu robót przy ul. Kamiennej (III etap).

Czytaj więcej...Zakończenie wszystkich robót nastąpi jesienią bieżącego roku.
Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o.
Koszt zadania to ponad 7,5 mln zł.

Rowerem po ul. Łęczyckiej
Pragniemy zauważyć, że obecnie realizowane zadanie nie obejmuje przebudowy skrzyżowania na ul. Łęczyckiej z Skłodowskiej-Curie oraz chodnika po wschodniej stronie Łęczyckiej.
Docelowo planowana jest tam budowa ciągu pieszo-rowerowego, który połączy się z trasą rowerową planowaną też w ciągu ul. Curie-Skłodowskiej.
Dla tego zadania trwają już prace projektowe.

Czytaj więcej...Rozstrzygnięty został plebiscyt, w którym pytaliśmy mieszkanki i mieszkańców o propozycje patronów dla nowych bydgoskich tramwajów.

Wzbudził on ogromne zainteresowanie.
Pojawiło się kilkaset propozycji.
Wybrane zostały 33 nazwiska.


Patroni, którzy tworzyli Bydgoszcz
Część patronów nowych tramwajów wyłonionych zostało jeszcze we wcześniejszej edycji plebiscytu w 2017 roku. To Felicja Gwincińska, Zygmunt Malewski, Kazimierz Hoffman i Melchior Wierzbicki. Z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy, popartej przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jeden z pojazdów otrzyma także imię monarchy Władysława Jagiełły, który dokładnie 600 lat temu nadał prawa miejskie Fordonowi.

Czytaj więcej...Plebiscyt ogłoszony przez Miasto Bydgoszczy na nowych patronów tramwajów przebiegał dwuetapowo.
Najpierw prosiliśmy wszystkich zainteresowanych o składanie propozyzcji wraz z uzasadniemiem. W sumie wpływnęło kilkaset propozycji.
Z tego grona komisja złożona z m.in. rektorów bydgoskich uczelni, społeczników, przewodniczącej Rady Miasta wybrała 33 osóby, które zostaną patronami nowych bydgoskich tramwajów.

Oto oni:
- Leonard Pietraszak (urodzony w Bydgoszczy wybitny aktor, Honorowy Obywatel Miasta);

- Irena Szewińska (polska lekkoatletka, a po zakończeniu kariery działaczka sportowa, Honorowa Obywatelka Miasta);

- dr Zbigniew Pawłowicz (lekarz i parlamentarzysta, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy);

- prof. Jan Domaniewski (lekarz, wieloletni rektor Akademii Medycznej w Bydgoszczy);

- Krzysztof Penderecki (wybitny kompozytor, Honorowy Obywatel Miasta);

- Jerzy Puciata (polski malarz, wyróżniony tytułem "Bydgoszczanin Stulecia);

- prof. Józef Szala (profesor nauk technicznych, rektor Akademii Techniczno-Rolniczej);

- Aleksander Doba (podróżnik, gość bydgoskich imprez kajakowych);

- Walentyna Teskowa (działaczka społeczna, dziennikarka);

- Felicja Krysiewicz (bydgoska działaczka kulturalna, nauczycielka muzyki);

- Stefania Tuchołkowa (pisarka);

- Wacław Wawrzyniak (burmistrz Fordonu w latach 1921-1939. Zginął we wrześniu 1939 r.);

- prof. Józef Kałużny (wybitny okulista);

- Sebastian Malinowski (miłośnik Bydgoszczy, nauczyciel, regionalista);

- Feliks Stamm (trener bokserski);

- Grażyna Kufel (działaczka społeczna);

- Marek Jerzy (profesor nauk rolniczych i ogrodniczych);

- prof. Zbigniew Raszewski (pisarz, humanista, historyk teatru);

- Zbigniew Bigoński (nestor bydgoskich cukierników);

- Alojzy Bukolt (miłośnik sztuki filmowej, ikona Szwederowa);

- Ryszard Markwart (ksiądz, działacz narodowy);

- Andrzej Szajna (polski gimnastyk, olimpijczyk);

- Bernard Śliwiński (przedwojenny prezydent Bydgoszczy);

- Wanda Górska (działaczka społeczna, nauczycielka);

- Jan Paweł II (Polak papież, święty kościoła katolickiego);

- prof. Jan Lach (dyrygent, nauczyciel akademicki);

- Zbigniew Urbanyi (dziennikarz, żeglarz, społecznik);

- Aniela hrabina Potulicka (działaczka społeczna);

- Bronisław Malinowski (polski lekkoatleta, mistrz olimpijski);

- Franciszek Żwirko (pilot);

- Marek Rona (bydgoski plastyk i rzeźbiarz);

- Wanda Rolbieska (nauczycielka, działaczka społeczna);

- Karol Szymanowski (wybitny kompozytor).

Czytaj więcej...Niskopodłogowe, klimatyzowane i bezpieczne
W ostatnich latach przyspieszyliśmy wymianę taboru tramwajowego. W 2022 roku podpisaliśmy umowę z Pesą na zakup 10 pojazdów, z opcją domówienia kolejnych 36 sztuk. Sukcesywnie zwiększamy zakres zamówienia. Łącznie zakontraktowaliśmy 40 pojazdów. 10 z nich jeździ już po torowiskach. Kolejne są w produkcji. Całe zamówienie zostanie sfinalizowane na początku przyszłego roku.

Zamówione pojazdy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Wraz z tramwajami zamówiliśmy też specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy i świadczenia dodatkowe.

Czytaj więcej...Nowe linie i torowiska
W ciągu ostatniej dekady oprócz wymiany taboru zbudowaliśmy też nowe linie tramwajowe do dworca kolejowego, Fordonu, wzdłuż ul. Kujawskiej i na nowym moście Kazimierza Wielkiego. Kontynuujemy budowę przystanków wiedeńskich. Podpisaliśmy umowy na przebudowę torowiska na ul. Toruńskiej, przy której modernizujemy też zajezdnię tramwajowa MZK.
Projektujemy też nową linię tramwajową na Szwederowie i pętlę w Lesie Gdańskim.
Od wiosny na najważniejszych kierunkach tramwaje kursują w równych odstępach.

Czytaj więcej...Dobiegają końca prace projektowe dla budowy przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej.
Cztery wyniesione perony mają poprawić bezpieczeństwo i ułatwią podróże osobom z niepełnosprawnościami.

W wakacje ruszą pierwsze prace budowlane.


Czytaj więcej...Zadanie polega na przebudowie 2 par przystanków tramwajowych na ul. Gdańskiej przy Placu Praw Kobiet oraz Placu Wolności.
Przy pierwszym zadaniu, w związku z niewielką ilością miejsca pomiędzy kamienicami, chodnik zostanie podniesiony do poziomu drzwi tramwajowych.
Przy placu Wolności podniesiona zostanie dodatkowo jezdnia. W ramach inwestycji ustawione zostaną też nowe wiaty przystankowe.

Czytaj więcej...Prace projektowe dla przystanku Praw Kobiet dobiegają końca.
Trwają ostatnie uzgodnienia i pozyskiwanie wymaganych pozwoleń. Zakończenie tego etapu pozwoli przystąpić do robót budowlanych, co nastąpi na przełomie lipca i sierpnia.
Przygotowanie dokumentacji dla przystanków na placu Wolności jest bardziej złożone, dlatego tam wykonawca planuje zakończyć prace nad dokumentacją i rozpocząć roboty pod koniec wakacji.

Wykonawca: firma Affabre
Koszt przystanku Praw Kobiet to ponad 961 tysięcy złotych a perony przy placu Wolności na prawie 1,3 mln zł.
Wszystkie prace zakończą się jesienią bieżącego roku.

Czytaj więcej...Będzie bezpieczniej
Na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest prawie taki sam jak wyniesionej jezdni.
Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwi wsiadanie do pojazdów i poprawiają bezpieczeństwo.
Wyniesiony peron wymusza bowiem zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku.

Takie rozwiązania mamy już wprowadzone na ul. Gdańskiej przy Chodkiewicza oraz na ul. Focha.

Docelowo ulica Gdańska ma zostać wyposażona w przystanki wiedeńskie niemal na całej swojej długości. Jeden taki przystanek planujemy też na ul. Jagiellońskiej przy skrzyżowaniu z ul. 19 marca.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. funkcjonowania komunikacji miejskiej w Wydziale Organizacji Transportu.

Osoba na tym stanowisku zajmować się będzie m.in:
- projektowaniem rozkładów jazdy linii funkcjonujących w ramach bydgoskiej komunikacji,
- weryfikacją obowiązujących rozkładów
- przygotowaniem i zapewnieniem właściwego obiegu rozkładów przystankowych
- przygotowaniem planów usług przewozowych, wykazów tras oraz czasów dojazdów i zjazdów
- prowadzenie kontroli jakości świadczenia usług przewozowych

Wymagane dokumenty można składać osobiście w Kancelarii ZDMiKP na ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy lub przesłać pocztą - do 10 lipca 2024 roku.

- szczegóły ogłoszenia TUTAJ

Zapraszamy do składania ofert

Strona 1 z 247