Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Intensywnie przygotowujemy się do kolejnego etapu wymiany tramwajowego taboru. Trwają prace nad umową ramową, która pozwoli kupować nowoczesne, niskopodłogowe pojazdy wraz z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy. Rządowe cięcia w finansowaniu samorządów praktycznie uzależniły tego typu zadania od uzyskania dofinansowania. Planowana jest wymiana wszystkich 46 tramwajów typu „Konstal".

Bydgoszcz w ostatnich latach dzięki zrównoważonemu budżetowi zakupiła 33 nowoczesne tramwaje. Zbudowane zostały nowe torowiska: do Fordonu, dworca kolejowego, wzdłuż ul. Kujawskiej. Trwa budowa torowego połączenia ulic Fordońskiej z Toruńską. Dalsza wymiana taboru została ograniczona ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów. Ich skutkiem jest ograniczenie nadwyżki inwestycyjnej z 300 do niespełna 20 mln zł. Pozwala to praktycznie realizować wyłącznie zadania, na które miasto pozyska wysokie dofinansowanie zewnętrzne.

- W lipcu ubiegłego roku tak jak inne miasta otrzymaliśmy zgodę na wykorzystanie kolejnych 25 mln złotych na zakup tramwajów dofinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Staraliśmy się również o zakup kolejnych tramwajów z rządowego „Polskiego ładu". Niestety ten wniosek został odrzucony, chociaż spełniał wszystkie kryteria. Mimo wszystko dalej przygotowujemy się do kompleksowej wymiany taboru. Ubiegamy się o następne centralne środki. Liczymy również na dofinansowanie zakupów tramwajów z nowej perspektywy unijnej do roku 2027. Niestety w ramach Krajowego Planu Odbudowy Rząd nie pozwolił na zakupy tramwajowych w formie dotacji. Tylko w formie pożyczek – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Czytaj więcej...Zakup usprawni umowa ramowa. Pracuje nad nią zespół specjalistów z ZDMiKP oraz MZK. Pozwoli ona wyłonić dostawcę lub dostawców taboru łącznie aż 46 tramwajów (11 krótkich i 35 długich). Natomiast zakupy będą realizowane w transzach, uzależnionych od pozyskiwanego dofinansowania. Eksperci w pierwszej kolejności określą parametry nowych pojazdów, wymagania techniczne oraz terminy pierwszej dostawy (wykorzystania dodatkowych środków unijnych w kwocie 25 mln zł, na 3 lub 4 pojazdy).

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Po Bydgoszczy kursuje nadal 46 składów typu „Konstal" 805Na . Najstarsze pojazdy mają 41 lat. To od czasów „eNek" najpopularniejsze tramwaje w Polsce (na szeroki tor produkowano model 105Na). Zarówno w wersji normalnotorowej, jak i wąskotorowej, pojawiły się we wszystkich miastach Polski. Poddawano je wielu przeróbkom i modyfikacjom. Pojazdy rozpędzają się do około 70 km/h. Zabierają prawie 150 pasażerów. Największym mankamentem jest wysoka podłoga wykluczająca z transportu osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...Rada Miasta ze względu na wysoką inflację (drożejący prąd i paliwa) oraz ograniczone dochody Miasta, uchwaliła pod koniec ubiegłego roku nowe stawki za parkowanie w centrum. Zmiany są na poziomie zbliżonym lub niższym niż w innych dużych miastach.
Nowe stawki będą obowiązywały od 1 lutego.

Zmiana obszaru Podstrefy A i B
- do Podstrefy A dołącza parking zlokalizowany przy ul. Ustronie,
- zmiana granicy Podstrefy B w okolicach Placu Poznańskiego - obecny obszar wchodzi do Podstrefy A (ul. Grudziądzka, ul. Teskowej itp.)

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zmiana wysokości opłat za parkowanie:
- opłata za pierwszą godzinę parkowania w Podtsrefie A wynosić będzie 3,80 zł (obecnie 3 zł)
Całodzienna opłata za parkowanie – 36,50 zł
- opłata za pierwszą godzinę parkowania w Podtsrefie B wynosić będzie 2,60 zł (obecnie 1,50)
Całodzienna opłata za parkowanie – 25,00 zł

Zmiany w zakresie abonamentów dla mieszkańca
- zmiana obowiązywania abonamentu miesięcznego dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważnego dotychczas na ulicy zameldowania - rozszerza się abonament o jedną dodatkową wskazaną przy zakupie ulicę przylegającą do ulicy zameldowania zlokalizowaną w tej samej Podstrefie.
Przykład: właściciel pojazdu zameldowany przy ul. Cieszkowskiego będzie mógł wskazać jedną dodatkową ulicę np. ul. Słowackiego, ul. Pomorską bądź ul. Gdańską – warunkiem jest lokalizacja dodatkowej ulicy w tej samej podstrefie co ulica zameldowania.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w przypadku gdy ulica zameldowania lub ulica przyległa przebiega przez dwie podstrefy, abonament upoważnia do parkowania wyłącznie na tej części ulic która znajdują się w Podstrefie zameldowania.

Ceny abonamentów nie ulegają zmianie.

Zmiana wysokości opłaty dodatkowej  – 200,00 zł (obecnie 50,00 zł)
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu - opłatę pobiera się w zmniejszonej wysokości 120,00 zł (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na konto ZDMiKP).

Uruchomienie parkingu w Podstrefie C nastąpi po oddaniu jego do użytkowania (ul. Grudziądzka), a pozostałe zmiany w zakresie granic SPP zostaną wprowadzone w drugiej połowie bieżącego roku.


Czytaj więcej...Nowinki technologiczne cieszą się coraz większą popularnością wśród bydgoszczan i wypierają dotychczasowe rozwiązania w postaci papierowych biletów.
Coraz rzadziej korzystamy też z infokiosków zamontowanych na bydgoskich ulicach.
Wszystkie urządzenia tego typu zostały właśnie wyłączone.

Technologiczna rewolucja
W ostatnich latach wprowadziliśmy w Bydgoszczy kilka wygodnych i nowoczesnych form płatności zarówno za bilety jednorazowe jak i okresowe. Można je zakupić z wykorzystaniem karty płatniczej, przez internet lub za pomocą aplikacji w telefonie.
Innowacje technologiczne cieszą się coraz większą popularnością wśród bydgoszczan i wypierają wiele dotychczasowych rozwiązań.

Czytaj więcej...Sprzedaż biletów przez urządzenia stacjonarne znacznie spadła.
W infokioskach zamontowanych na bydgoskich ulicach, można było zakupić wyłącznie bilet jednorazowy i czasowy, a urządzenia nie posiadały możliwości płatności „kartą".
Dodatkowo wysoki koszt ich utrzymania i serwisu, oraz ograniczona dostępność części serwisowych, zaczęła przewyższać dochody ze sprzedaży biletów przez ten kanał dystrybucji.
Wiele urządzeń funkcjonujących w naszym mieście od blisko 7 lat, wymaga już wymiany.

Infokioski nie są już dostosowane to współczesnych rozwiązań.
Wszystkie urządzenia tego typu zostały wyłączone a niebawem rozpocznie się ich demontaż z bydgoskich ulic.
Nadal można oczywiście zakupić bilet papierowy lub okresowy w kilkunastu biletomatach. Możliwa jest tam zarówno płatnośc kartą jak i gotówką. 

Pasażerów zachęcamy jednak do korzystania z nowych kanałów zakupu biletów za przejazd komunikacją miejską.
Do tego celu można wykorzystać kartę płatniczą lub aplikacje w telefonie. 

W ubiegłym roku za bilet jednorazowy aplikacją zapłaciło już ponad 3 mln osób.
Zakup biletów miesięcznych z wykorzystaniem nowych technologii również cieszy się coraz większa popularnością. Już co piąty bilet miesięczny kupowany jest za pomocą internetu lub w aplikacji.

Nowoczesne kanały dystrybucji w Bydgoszczy wychodzące naprzeciw trendom w zakresie zachowań pasażerów

Płatności zbliżeniowe kartami płatniczymi w pojazdach bez drukowania biletu.
Open Payment System to system poboru opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej z wykorzystaniem technologii płatności zbliżeniowej. W pojazdach komunikacji miejskiej na terminalach pokładowych można wnosić opłaty za bilety jednorazowe i czasowe przy użyciu zbliżeniowej karty płatniczej. Dodatkowo na urządzeniach jest możliwość sprawdzenia stanu Bydgoskiej Karty Miejskiej, oraz zakodowanie na niej biletu okresowego nabytego przez Internet.

Open Payment System to uproszczenie procesu zakupu uprawnienia do przejazdu komunikacją miejską. Działanie rozwiązania ogranicza się do dwóch kroków – wyboru odpowiedniego biletu na dotykowym ekranie, a następnie zbliżenia karty płatniczej do czytnika, które równoznaczne jest z nabyciem i skasowaniem biletu, a tym samym uzyskaniem uprawnienia do przejazdu.

Internetowy system sprzedaży biletów okresowych komunikacji miejskiej, których identyfikatorem jest bankowa karta zbliżeniowa
Pasażerowie mają możliwości korzystania z biletu elektronicznego polegające na zakupie online, poprzez portal pasażera, biletów okresowych, dla których identyfikatorem potwierdzającym uprawnienie do przejazdu są zbliżeniowe karty płatnicze. Wystarczy założyć konto na stronie Bydgoskiej Karty Miejskiej i powiązać je ze swoją kartą płatniczą, zakupić wybrany dla siebie bilet okresowy i swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej. Zbliżeniowa karta płatnicza stanowi potwierdzenie naszego prawa do przejazdu transportem publicznym w ramach biletu okresowego. Zakupiony bilet jest aktywny od momentu sfinalizowania transakcji za pośrednictwem portalu pasażera Bydgoskiej Karty Miejskiej bez potrzeby korzystania z automatu stacjonarnego czy wizyty w biurze obsługi klienta lub innym punkcie, gdzie możemy doładować kartę miejską. Istotą tego rozwiązania jest umożliwienie pasażerom zakupu biletów okresowych przez internet bez konieczności jego kodowania na jakimkolwiek nośniku. Identyfikatorem biletu okresowego są zbliżeniowe karty płatnicze. Co istotne, rozwiązanie, w którym zbliżeniowa karta płatnicza jest identyfikatorem biletu okresowego to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych na świecie.

Aplikacja mobilna
Aplikacja Mobilna jest dedykowaną miejską aplikacją mobilną na telefony komórkowe z systemem Android oraz IOS umożliwiającą zakup biletów jednorazowych, czasowych i okresowych, jak również okazanie biletów do kontroli w postaci kodu QR. Zakup biletu w Aplikacji Mobilnej jest prosty i intuicyjny. Aplikacja umożliwia zakup biletów z grupy biletów polecanych lub z pełnej oferty taryfowej. Płatność w aplikacji mobilnej jest realizowana w postaci wewnętrznej elektronicznej portmonetki lub obsługiwana przez zewnętrzne centrum autoryzacyjne, a ramach tych metod płatności są dostępne: płatność w ciężar karty płatniczej, portfel kartowy MasterPass, płatność z GPAY/Apple Pay, przelewy bankowe oraz BLIK. Aplikacja Mobilna wdrożona w ramach Systemu Bydgoskiej Karty Miejskiej funkcjonuje jako kanał sprzedaży powiązany ściśle z całym systemem biletowym, jednak bilet mobilny jest w tym rozwiązaniu przypisany wyłącznie do konta w aplikacji mobilnej i numeru telefonu komórkowego pasażera.

Czytaj więcej...Prawie 6 lat temu zakończyła się budowa linii tramwajowej do Fordonu.
Po zrealizowaniu tej inwestycji wokół trasy dosadzamy kolejne drzewa.
Jesienią ubiegłego roku blisko 400 drzew pojawiło się przy ul. gen. W. Andersa oraz przy pętli Niepodległości.Czytaj więcej...Tramwaj do Fordonu był największą inwestycją związaną z transportem publicznym w historii Bydgoszczy.
Dzięki niej znacznie poprawiła się komunikacja pomiędzy Fordonem i innymi dzielnicami.
Inwestycja bardzo pozytywnie wpłynęła też na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Budowa torowiska i zakup 12 nowych tramwajów kosztowały 437 mln zł.

Czytaj więcej...Po oddaniu linii do użytku, zrealizowaliśmy szereg prac przy remontach fordońskich ulic. Po przebudowie drogowej infrastruktury można było sadzić kolejne drzewa i krzewy.

Najwięcej drzew oprócz nasadzeń powiązanych z budową torowiska pojawiło się z końcem ubiegłego roku.
Wzdłuż ul. Andersa i na pętli tramwajowej Niepodległości dosadzonych ponad 400 szt. drzew takich jak: dęby bezszypułkowe, brzozy pożyteczne, klony czerwone, glediczje trójcierniowe i sosny czarne. Dzięki nim tereny wokół pętli, na której zawracają linie nr 7 i 10 mają z czasem przypominać leśny park.

W ubiegłym roku dodatkowe nasadzenia realizowane były też na pętli Glinki.
Więcej informacji o tym zadaniu znajduje się TUTAJ.

Wcześniej przy fordońskiej linii nasadzenia realizowane były między innymi pomiędzy estakadą tramwajową i ulicą Fordońską.
Przy pętli Wyścigowa powstały kwietne łąki z miejscami do odpoczynku, a także domkami dla jeży, budkami dla ptaków i tzw. hotelami dla dzikich pszczół.

Czytaj więcej...Historia tramwajowej linii w pigułce
Umowa na budowę linii do Fordonu została podpisana 22 października 2013 roku. Dla wielu bydgoszczan była to „prawdopodobnie najbardziej oczekiwana linia tramwajowa na świecie". To hasło znalazło się między innymi na pamiątkowych odcinkach szyn, które otrzymali uczestnicy uroczystego rozpoczęcia inwestycji.

Już w 1900 roku spółka tramwajowa „Allgemeine Lokal-und Strassenbahn-Gesellschaft" otrzymała koncesję i zezwolenie na budowę i eksploatację, trzeciej linii tramwajowej w Bydgoszczy. W założeniach miała ona połączyć Fordon z Wilczakiem. Do 1901 roku powstał odcinek do obecnego hotelu „Słoneczny Młyn", a Fordon ze względu na duże koszty odłożono na kolejne lata. Okazało się że tych lat musiało minąć 115.

Budowa współfinansowana ze środków unijnych, rozpoczęta w 2013 roku zakończyła się po dwóch latach. Po odbiorach i pozwoleniu na użytkowanie 16 stycznia 2016 roku na trasę wyjechały pierwsze składy. 

Strona 1 z 180