Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...W związku z wprowadzaniem kolejnych etapów budowy trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską, Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów (firma Trakcja S.A.) przechodzi do kolejnych zmiany na torowisku. Tym razem zostaną one wprowadzone przy ul. Perłowej.

W weekend czekają nas zmiany w funkcjonowaniu komunikacji na tym odcinku.

Czytaj więcej...Od dnia 24.03.2023 r. od godziny 18:00 do poniedziałku (27.03.2023 r. godziny 3:00) zamknięte zostanie torowisko na skrzyżowaniu ulic Toruńska / Perłowa — podczas którego nastąpi montaż rozjazdów nakładkowych na torowisku i wykonany zostanie układ jednotorowy (mijanki) dla tramwajów.

W związku z powyższym na czas zamknięcia torowiska tramwaje linii nr 6 i 8 zostaną skierowane do pętli Babia Wieś, natomiast funkcjonowanie linii nr 7 zostanie skrócone i wozy z tej linii  zjadą na zajezdnię (Toruńska i Łoskoń).

Czytaj więcej...Uruchomiona także zostanie linia zastępcza ZaT6 w relacji rondo Toruńskie (przystanek dla linii nr 76) — Łęgnowo (pętla).

Na ten czas dla linii nr 59 zostanie przesunięty przystanek pn. rondo Toruńskie. Zostanie zlokalizowany za zatoką autobusową.


Od poniedziałku (27.03.2023 r.) w związku z wprowadzeniem układu jednotorowego (mijanki sterowanej sygnalizacją świetlną) dla tramwajów wyłączone z obsługi pasażerskiej zostaną przystanki tramwajowe pn. Toruńska / Perłowa.

Czytaj więcej...To już ostatnie zmiany w najbliższym czasie na torowiskach w obrębie budowanych mostów.

Rozjazdy wprowadzone zostały już na ul. Toruńskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego, a na ul. Fordońskiej przywrócony został ruch po dwóch torach.

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na budowę nowego przejścia dla pieszych na Wyżynach w miejscu starej kładki.
Inwestycja pozwoli korzystać z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami ruchowymi.
Zyskają też rowerzyści gdyż nowy przejazd połączy drogi rowerowe po obu stronach ul. Wojska Polskiego.

Czytaj więcej...Z 40-letniej kładki nie mogły korzystać osoby starsze, rodzice z wózkami dziecięcymi oraz rowerzyści.
Przed decyzją o sposobie rozwiązania tego problemu prowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne. Nieco więcej bezpośrednich głosów oddano na nową kładkę. Jednak zdaniem społeczników, Rad Osiedli, stowarzyszeń reprezentujących pieszych, a także ekspertów od organizacji ruchu, zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest nowoczesne naziemne przejście dla pieszych.

Czytaj więcej...Przy tym rozwiązaniu zamontowana zostanie nowa sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej. Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych.
Dodatkowymi zaletami tego wariantu są zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybkiej realizacji. Nie zachodzi też konieczność likwidacji miejsc parkingowych. 

Przetarg ogłoszony
Obecnie trwa przetarg na roboty budowlane wykonywane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Wstępnie zakładamy, że nowa bezpieczna infrastruktura powstanie jeszcze w tym roku. 

Będzie to kolejna inwestycja poprawiająca bezpieczeństwo wzdłuż ul. Wojska Polskiego.
W poprzednich latach:
• zmodernizowano wiadukty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• powstało rondo na połączeniu z ul. Chemiczną
• dobudowano drogi rowerowe od węzła Szarych-Szeregów – do ronda Kujawskiego
• zmodernizowano rondo Kujawskie
• powstała sygnalizacja świetlna na rondzie Solidarności RI oraz na wysokości Kauflanda
• zmodernizowano węzeł Szarych Szeregów oraz pętlę tramwajowe na Wyżynach i Kapuściskach

Czytaj więcej...Stowarzyszenia i społecznicy zdecydowanie za przejściem
Rada Osiedla Wyżyny, a także Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z niepełnosprawnościami, a także osobom w podeszłym wieku.

Z kolei stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.

Czytaj więcej...Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.

Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.

Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - koło Wyżyny.

Czytaj więcej...W związku z wprowadzaniem kolejnych etapów budowy trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską, Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów (firma Trakcja S.A.) przechodzi do kolejnych zmiany na torowisku. Na ul. Fordońskiej przywrócony zostanie ruch tramwajowy po dwóch torach.

W weekend czekają nas zmiany w funkcjonowaniu komunikacji na tym odcinku. 

Od dnia 17.03.2023 r. od godziny 18:00 do 20.03.2023 r. do godziny 3:00 w nocy zamknięte zostanie torowisko na skrzyżowaniu ulic Fordońska / Kazimierza Wielkiego — podczas którego nastąpi demontaż rozjazdów nakładkowych z torowiska i otwarcie dla ruchu torów w obu kierunkach.

Podczas trwania prac nie będzie możliwy przejazd dla tramwajów pomiędzy pętlami Bałtycka i Wyścigowa.

W związku z powyższym na czas zamknięcia torowiska:
Linia nr 3 będzie podzielona na dwa warianty
Wilczak — Zajezdnia Tramwajowa
Łoskoń — Wyścigowa
Linia nr 5 będzie podzielona ma dwa warianty
Rycerska — Bałtycka
Łoskoń — Wyścigowa
Linia nr 7 będzie realizowała tylko wariant Niepodległości — Wyścigowa
Linia nr 10 będzie podzielona na dwa warianty
Las Gdański — Bałtycka
Niepodległości — Wyścigowa

Uruchomiona także zostanie linia zastępcza Za T3 w relacji rondo Fordońskie — Wyścigowa.

Od dnia 20.03.2023 r. obowiązywać będzie już układ dwutorowy. Nie zostaną jednak jeszcze uruchomione do obsługi pasażerskiej przystanki tramwajowe pn. Most Kazimierza Wielkiego.

Niebawem zostaną wprowadzone jeszcze zmiany na torowisku Toruńska / Perłowa, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Czytaj więcej...Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy ul. Hutniczej wraz z pętlą autobusową w Łęgnowie.
Powstanie też nowy łącznik do ul. Nowotoruńskiej, dzięki któremu ciężarówki nie będą przejeżdżać przed szkołą podstawową.
Inwestycje realizujemy we współpracy z inwestorami zewnętrznymi.

W związku z budową na ulicy Hutniczej od poniedziałku (13.03.2023 r.) od około godziny 9:00 zlikwidowana zostanie tymczasowa pętla autobusowa.
Autobusy skierowane zostaną na nowo wybudowaną drogę oraz na parking w celu wykonania zawrotki na rondzie. Na nowo wybudowanej drodze utworzony zostanie także tymczasowy przystanek techniczny. Uruchomione zostaną również dwa nowo wybudowane przystanki przelotowe w ciągu ulicy Hutniczej pn. Łęgnowo.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej:
Linia nr 59 (wariant do Łęgnowa), – zostanie skrócony do przystanków pn. Hutnicza/Świetlicowa (przystanek końcowy i początkowy dla pasażera) następnie wykona przejazd do pętli technicznej (bez obsługi pasażerskiej). 
Linie nr: 73 (wariant skrócony do pętli Łęgnowo), 76, 85 i 36N – zostaną skrócone do przystanków pn. Łęgnowo (przystanek końcowy i początkowy dla pasażera) następnie wykonają przejazd do pętli technicznej.

Więcej o przebudowie tych ulic pisaliśmy TUTAJ

Strona 7 z 218