Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Dziś (30 marca) rozszerzyliśmy zamówienie nowoczesnych tramwajów.
Do zamówionych już 21 pojazdów, dołączy kolejnych 19 „niskopodłogowców" z Pesy.

Za dwa lata zakończymy całkowitą wymianę taboru w Bydgoszczy.
Wykorzystamy na ten cel pozyskane fundusze europejskie.


- Bydgoszcz będzie jednym z pierwszych polskich miast z całkowicie wymieniona flotą tramwajów – mówi Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Na uwagę zwraca jednak czas w jakim tego dokonujemy. Przed dekadą posiadaliśmy dwa nowoczesne pojazdy. Wkrótce nasza flota będzie składać się z 75 nowoczesnych pojazdów. Mając na uwadze, że koszt jednego tramwaju to ponad 10 mln zł wydaliśmy na ten cel około 750 mln złotych. Ten sukces nie byłby możliwy bez europejskich środków. To chwila, w której warto docenić naszą obecność w Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej...Zamówiliśmy dodatkowe tramwaje, korzystając z tak zwanego prawa opcji.

W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na dostawę 10 pojazdów z możliwością rozszerzenia zamówienia o zakup kolejnych nowoczesnych pojazdów. Te tramwaje są już montowane w zakładach bydgoskiej Pesy.

Z początkiem roku uruchomiliśmy środki na realizację drugiej transzy zamówienia na 11 tramwajów.
Teraz domówimy kolejnych 19 sztuk.

Zgodnie z umową cały kontrakt finalizowany będzie w 2025 roku.
Po realizacji całego zamówienia i zakupie nowego taboru, wszystkie stare Konstale znikną z bydgoskich torowisk


Czytaj więcej...W ciągu ostatniej dekady Bydgoszcz zakupiła 33 nowe tramwaje.
Obsługują one między innymi nowe torowiska do Fordonu, dworca kolejowego oraz wzdłuż ul. Kujawskiej.

Intensywnie przygotowujemy się do dalszego wzmacniania tego środka transportu.

- Trwa budowa nowego mostu tramwajowego łączącego ulice Fordońską i Toruńską.

- Zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy centralnych na rozpoczęcie modernizacji zajezdni tramwajowej.
- Unijne środki wykorzystamy też na budowę nowej linii tramwajowej na Szwederowie oraz modernizację pętli w Lesie Gdańskim.

Czytaj więcej...Ustawiamy kolejne zadaszenia chroniące pasażerów przed deszczem i wiatrem. Nowe wiaty przystankowe pojawiły się już w kolejnych miejscach Bydgoszczy.
Wiele z nich powstanie w ramach dużych inwestycji drogowych.
Właśnie ruszyło też wiosenne czyszczenie wiat przystankowych na terenie miasta oraz tablic przystankowych ITS.

W ostatnim czasie nowe 4 metrowe wiaty postawiliśmy na przystanku Akademicka / Igrzyskowa oraz Nakielska / Żywiecka. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się tam liczba pasażerów.

Duży ruch pasażerski odnotowujemy też na al. Ossolińskich przy Bazylice. W związku z tym zamieniliśmy tam 4 metrową wiatę szklaną na 6 metrową.
Przemalowaliśmy ją też na kolor brązowy, który zarezerwowany jest dla przystanków w ścisłym centrum.
W tym sezonie taki sam kolor zyska też przeciwległa wiata przy centrum handlowym.

Starą blaszaną wiatę na przystanku Fordońska / Wiślana (w kierunku miasta) wymieniliśmy właśnie na 6 metrową wiatę szklaną.

W ramach realizowanych inwestycji drogowych 2 nowe wiaty pojawiły się natomiast w Łęgnowie a kolejne sukcesywnie ustawiane są w ramach przebudowy 3 km odcinka ul. Smukalskiej.

Czytaj więcej...W Bydgoszczy mamy już 602 wiaty przystankowe a kolejne sukcesywnie dostawiamy w różnych częściach miasta.
Stawiane są one zgodnie z kryteriami dotyczącymi ilości pasażerów korzystających z danego przystanku.
Dodatkowo warunkiem postawienia nowej wiaty, są możliwości infrastrukturalne czyli szerokość chodnika.

Każdego dnia z przystanków w mieście korzysta blisko 266 tysięcy pasażerów.
Ponad 94 % podróżnych korzysta już z wiat przystankowych.

Czytaj więcej...Rozpoczęliśmy wiosenne czyszczenie wiat przystankowych w całym mieście.
Prace polegają na dokładnym oczyszczeniu wodą pod ciśnieniem: szyb, siedzisk, oparć, gablot rozkładowych i reklamowych oraz zadaszeń wiat.
Myciu podlegać będą również ławki wolnostojące na przystankach, które nie posiadają wiat.


Czytaj więcej...Oprócz typowych zabrudzeń, z przystanków usuwane będą także graffiti, nielegalne ogłoszenia i naklejki.
Prace porządkowe obejmują nie tylko same wiaty przystankowe ale także obszar peronu przystankowego.

Z zewnątrz wyczyszczone zostaną również tablice informacji pasażerskiej.
Prace potrwają niespełna dwa tygodnie.

Czytaj więcej...Od ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy o ruchu drogowym, w których określono zasady poruszania się oraz parkowania hulajnóg elektrycznych.
Określono również obowiązki wobec kierujących takimi pojazdami.
Dzięki temu na terenie Bydgoszczy odpowiednie służby, mogły skutecznie nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.
Przez ostatnie miesiące dużo się zmieniło - na lepsze.


Nowe przepisy miały przede wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w mieście. Strażnicy Miejscy konsekwentnie konfiskowali źle zaparkowane pojazdy i nakładali mandaty dla użytkowników.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy też współpracę z operatorami, którzy wynajmują mieszkańcom hulajnogi elektryczne na terenie naszego miasta.
Przyniosło to oczekiwane rezultaty.
Z każdym miesiącem zgłoszeń o odholowaniu hulajnóg jest mniej a z naszych obserwacji wynika, że kierowcy nie parkują już tych popularnych pojazdów na środku chodnika.

Czytaj więcej...Dalsze zmiany na lepsze
Obecnie trwają rozmowy z operatorami w sprawie wyznaczenia w centrum miasta specjalnych stref, w których będzie można oddać / zaparkować hulajnogę.
Strefy zostaną wyznaczone w aplikacji i tylko w tych strefach użytkownik będzie mógł pozostawić pojazd (nie planujemy malować dodatkowego oznakowania poziomego)
Obecnie analizujemy miejsca wskazane przez operatorów.

Czytaj więcej...Pamiętaj o przepisach
Zgodnie z nowymi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością do 20 km/h.
W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wówczas może jechać z prędkością do 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.
Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Hulajnogę elektryczną trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
Pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Czytaj więcej...Na ul. Fordońskiej odbywa się ruch po dwóch torach. Wykonawca (firma Trakcja S.A.) wykonuje dojazd do mostu tramwajowego.
Trwa też montaż mostu drogowego i przygotowanie do nasuwania konstrukcji.
Kontynuowane są prace przy torowisku na ulicach Toruńskiej i Perłowej.
W przyszłym tygodniu uruchomiony zostanie przystanek tramwajowy przy moście.


Czytaj więcej...W ostatnich dniach Wykonawca zdemontował rozjazdy nakładkowe i przywrócił ruch tramwajów po dwóch torach ul. Fordońskiej, co znacznie skróciło czas przejazdu na tym odcinku. Prowadzone są jeszcze prace przy przystanku tramwajowym na ul. Fordońskiej.
W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje udostępnić Pasażerom przystanki na wysokości budowanej przeprawy.

Obecnie trwa jeszcze przygotowanie trasy dojazdowej do mostu tramwajowego.
Na tym odcinku zamontowane zostały już słupy trakcyjne.

Czytaj więcej...Na samym obiekcie tramwajowym trwa żywicowanie.
Po zakończeniu robót Wykonawca przystąpi do prac przy układaniu płyt torowych i montażu torowiska na moście.
Na całym zakresie inwestycji prowadzone są roboty branżowe związane z wod-kan, siecią ciepłowniczą, elektroenergetyką, teletechniką.
Po stronie północnej i południowej rzeki Brdy budowane są komory urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...Na teren budowy zwożone są elementy mostu drogowego. 
Poszczególne elementy są łączone i nasuwane w kierunku rzeki.
Po południowej stronie rzeki na ul. Toruńskiej, gdzie obecnie zamknięte mamy jeden tor, trwają prace ziemne oraz kanalizacyjne.
Ruch aut oraz tramwajowy na objazdach, odbywa się bez większych zakłóceń.

Czytaj więcej...W miniony weekend na ul. Toruńskiej na wysokości Perłowej zamknięty został jeden tor i wprowadzono mijankę na torowisku.
Prace na tym odcinku pozwolą docelowo połączyć torowisko ulicy Toruńskiej z ulicą Perłową.

Strona 5 z 218