Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Liczba sprzedanych biletów na miejską komunikację wróciła do stanu sprzed epidemii. Wraz z zakończeniem kilku dużych inwestycji transport publiczny w Bydgoszczy stał się bardziej konkurencyjny w stosunku do własnego samochodu. Wprowadzamy też kolejne rozwiązania zachęcające do korzystania z tramwajów i autobusów.

W pierwszym okresie obostrzeń liczba pasażerów a co z tym związane, poziom sprzedaży biletów spadł do ok. 20% w porównaniu do wartości bazowe występującej w warunkach normalnych tj. roku 2019. Obecny poziom sprzedaży biletów i tym samy liczba pasażerów znacznie wzrosły, w stosunku do okresu największych obostrzeń.

Bydgoszczanie każdego miesiąca kupują teraz ponad 5 mln biletów. Z tego obcokrajowcy w miesiący kwietniu zakupili ponad 2,5 tysiąca biletów. W większości byli to obywatele Ukrainy.

Czytaj więcej...- Obecnie trudno jednoznacznie przewidzieć jakie zmiany nastąpią w jeszcze w tym i przyszłym roku oraz jakie ostatecznie skutki pozostawił po sobie czas pandemii. W porównaniu z 2021 r. widać już jednak odbudowywanie się ruchu pasażerskiego w komunikacji miejskiej, co nas bardzo cieszy. - mówi Rafał Grzegorzewski Z-ca Dyrektora ds. Transportu ZDMiKP w Bydgoszczy.

Mimo drastycznego ograniczenia wpływów ze sprzedaży biletów w czasie pandemii, Bydgoszcz należała do miast, które nie ograniczyły z tego powodu kursowania komunikacji miejskiej. Kontynuowaliśmy też szereg projektów wzmacniających transport publiczny. Wśród najważniejszych znajdują się m.in.
• budowa nowych torowisk (Kujawska, nowe mosty)
• budowa systemu P+R
• budowa systemu buspasów
• ograniczanie ruchu kołowego w ścisłym centrum
• rozpoczęcie kolejnego etapu wymiany taboru tramwajowego
• wprowadzenie usługi Google Transit
• wprowadzenie mobilnych płatności
• rozwój komunikacji podmiejskiej

Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy w poszczególnych miesiącach:

Rok 2020
• I 5 645 513,54
• II 5 736 154,37
• III 3 542 624,48
• IV 1 512 920,43
• V 2 539 223,62

Rok 2021
• I 3 507 835,31
• II 3 647 675,21
• III 3 527 147,13
• IV 3 528 940,63
• V 3 737 307,61

Rok 2022
• I 4 846 566,51
• II 4 353 090,81
• III 5 591 296,92
• IV 5 158 954,84

Czytaj więcej...Wraz z wymianą tramwajowego taboru niezbędna będzie również rozbudowa zajezdni. Obiekt wybudowany w latach 1956-59 nie jest przystosowany do serwisu nowoczesnych składów. Inwestycja pomoże również ograniczyć hałas na bydgoskich ulicach. Zlecenie prac jest uzależnione od uzyskania zewnętrznego dofinansowania.

Inwestycja składa się z kilku części.
Obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę:
• układu torowego i sieci zasilającej trakcję
• dostosowanie obiektów infrastruktury technicznej i obsługowej zajezdni do zapewnienia wymaganych warunków obsługiwania technicznego oraz remontów floty tramwajów niskopodłogowych.

W zakres zadania wchodzi również modernizacja infrastruktury towarzyszącej (sieć elektryczna, oświetlenie terenu, instalacja wod.-kan., c.o. i sieć trakcyjna) oraz przebudowa układu drogowego zajezdni. Wniosek o dofinansowanie złożony
Bydgoszcz zabiega o maksymalne dofinansowanie (65 mln zł) ze środków centralnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie uruchomione po uzyskaniu dofinansowania. Wcześniej inwestycja, na zlecenie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych (MZK), została przygotowana dokumentacyjnie wraz z decyzją administracyjną o pozwoleniu na budowę.

Działa już ponad 60 lat
Zajezdnia przy ul. Toruńskiej została wybudowana w latach 1956-59. Rozwiązała problem postoju i serwisu pojazdów sprowadzonych po wybudowaniu linii „Brda" w 1953 roku. Tymczasowo pełniła również rolę zajezdni autobusowej. W latach 80. XX wieku obiekt przebudowywano pod kątem dostarczanych do Bydgoszczy wagonów 805Na z „Konstalu".

Na terenie zajezdni znajduje się w sumie ponad 7,3 km torów z siecią trakcyjną. Obecnie tory odstawcze mogą pomieścić około 85 jednostek typu Konstal. Jednak liczba torów umożliwiająca przejazd i postój tramwajów niskopodłogowych, które wymagają innych parametrów geometrycznych torowisk niż tramwaje typu 805Na, jest zdecydowanie niewystarczająca.informujemy, że na potrzeby obchodów 77. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w dniach 7-8 maja 2022 roku (sobota-niedziela), wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na Placu Wolności, ul. Gimnazjalnej, ul. Piotra Skargi i ul. Konarskiego.

Na Placu Wolności i ul. Gimnazjalnej od dnia 07 maja 2022 roku od godz. 17.00 do 08 maja 2022 roku do godz. 13.00 zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.
W dniu 08 maja 2022 roku od godz. 11.00 do godz. 13.00 wskazane ulice zostaną zamknięte dla ruchu kołowego.

Ze względu na powyższe dojazd poprzez ul. Gimnazjalną, Plac Wolności oraz ul. Konarskiego, ul. Piotra Skargi, ul. Gimnazjalną, Plac Wolności do ul. Gdańskiej stanie się we wskazanych terminach niemożliwy.

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu. 

Czytaj więcej...Trwa procedura przetargowa na zakup kolejnych tramwajów w Bydgoszczy.
Zależy nam na zastąpieniu wszystkich starych wozów nowymi „niskopodłogowcami".
Na obecnym etapie chcemy zamówić 10 tramwajów.

26 kwietnia otworzyliśmy oferty w przetargu.

Zakończenie prac nad szczegółową dokumentacją techniczną, realizowaną wspólnie z MZK w Bydgoszczy, pozwoliło ogłosić przetarg na dostawę 10 szt. fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych w tym 6 szt. długich i 4 szt. krótkich.
Wraz z tramwajami chcemy zamówić specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy i świadczenia dodatkowe.

Poza podstawowym zakresem zamówienia, w przetargu przewidzieliśmy też możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy kolejnych 36 tramwajów (29 szt. długich i 7 szt. krótkich)

Czytaj więcej...26 kwietnia otworzyliśmy oferty w przetargu.
Zgłosiła się 1 firma – PESA S.A. – która za wykonanie zamówienia podstawowego zaproponowała kwotę ponad 102 mln zł. 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania podstawowego prawie 90 mln zł.

Zgodnie z przetargiem dostawa 10 tramwajów miałaby zostać zrealizowana do końca listopada 2023 roku.

Natomiast pozostałe zamówienie planujemy sukcesywnie realizować, w kolejnych 6 latach.

Czytaj więcej...Po Bydgoszczy kursuje nadal 46 składów typu „Konstal" 805Na. Najstarsze pojazdy mają 41 lat.
To od czasów „eNek" najpopularniejsze tramwaje w Polsce (na szeroki tor produkowano model 105Na).

Zarówno w wersji normalnotorowej, jak i wąskotorowej, pojawiły się we wszystkich miastach Polski. Poddawano je wielu przeróbkom i modyfikacjom.

Pojazdy rozpędzają się do około 70 km/h. Zabierają prawie 150 pasażerów.
Największym mankamentem jest wysoka podłoga wykluczająca z transportu osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami.

W ciągu ostatniej dekady Bydgoszcz zakupiła 33 nowe tramwaje.

Strona 8 z 197