Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla nowej trasy tramwajowej na Szwederowie.
To ważny i niezbędny krok do rozpoczęcia oczekiwanej inwestycji.
Przygotowaliśmy wizualizacje planowanej trasy. To jedna z kilku tramwajowych inwestycji, które zrealizujemy w najbliższych latach.

Czytaj więcej...Głównym celem inwestycji jest budowa trasy tramwajowej przez Szwederowo od ronda Kujawskiego do ul Bielickiej. Wymaga to dostosowania ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi i torowiskiem po środku wraz z budową pętli tramwajowo–autobusowej przy ul. Bielickiej.

Czytaj więcej...W ramach przedmiotowego zadania węzeł przesiadkowy Rondo Kujawskie zostanie doposażony w dwa dodatkowe przystanki tramwajowe.
Przebudowana zostanie też podziemna infrastruktura wokół nowej tramwajowej trasy.
Część ulic poprzecznych zostanie rozbudowana lub przebudowana w celu upłynnienia ruchu tramwajowego i samochodowego.

Między rondem Kujawskim a ul. T. Lenartowicza wytyczymy też dodatkowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym na wysokości centrum handlowego. Przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym powstanie także na wysokości ul. Konopnej.

Na trasie powstaną też zielone torowiska oraz przystanki z roślinami rosnącymi na dachach.
W ramach obecnych prac zaprojektowane zostały też elementy zmniejszające hałas i drgania oraz zadaszony parking rowerowy w obrębie pętli przy ul. Bielickiej. Nowością będą też kieszeniowe parki wzdłuż ul. Solskiego (m.in. przy ul. Konopnej, Bielickiej oraz przy ul. Kossaka). Zależy nam by trasa miała dużo zieleni.

Czytaj więcej...Za ul. ks. I. Skorupki planowane torowisko zakończy się ślepo, a ulica Solskiego zostanie sprowadzona do istniejącego przekroju jednojezdniowego.
To rozwiązanie z myślą o realizacji II etapu inwestycji w kolejnych latach – tj. trasy tramwajowej wzdłuż ul. Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej aż do ronda Grunwaldzkiego, dla której posiadamy gotową koncepcję. W tym newralgicznym miejscu wprowadzone zostaną też tymczasowo buspasy, które usprawnią przejazd autobusom.

Prace projektowe realizuje firma Progreg Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Uzyskaliśmy już decyzję środowiskową dla tego zadania. Określa ona szereg rozwiązań, które w trakcie prac pozwolą zminimalizować jej wpływ na środowisko.

Za pół roku zakładamy uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek o jej wydanie został złożony w czerwcu 2024 roku. Decyzja ZRID pozwoli przystąpić do postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienia w przetargu wykonawcy robót budowlanych. Na realizację inwestycji zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich. Prace budowlane szacowane są na okres około 24 miesięcy.

Obecnie projektujemy docelową siatkę połączeń uwzględniającą także realizację II etapu inwestycji, czyli doprowadzenie torowiska do ronda Grunwaldzkiego. Na jej podstawie powstanie rozwiązanie tymczasowe uwzględniające dojazd do pętli Bielicka. Te rozwiązania będą również przedmiotem analiz i konsultacji m.in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy.

Pakiet tramwajowych inwestycji
• Finalizujemy całkowitą wymianę taboru (40 szt. „niskopodłogowców"),
• Budujemy kolejne przystanki wiedeńskie,
• Zleciliśmy gruntowną przebudowę torowiska na ul. Toruńskiej,
• Trwa modernizacja zajezdni tramwajowej.

Intensywnie przygotowujemy się do kolejnych zadań:
• Projektujemy rozbudowa pętli w Lesie Gdańskim.
• Zleciliśmy projekt modernizacji ronda Jagiellonów. 
• Mamy gotowe koncepcje nowych torowisk wzdłuż ul. S. Wyszyńskiego i połączenia Rycerskiej z ul. Gdańską. Rozpoczęcie zadań uwarunkowane zdobyciem funduszy zewnętrznych.

To już się udało
W ciągu ostatniej dekady zrealizowaliśmy pakiet tramwajowych inwestycji o wartości prawie miliarda złotych:
• Torowiska do Fordonu,
• Nowa linia na dworzec,
• Trasa wzdłuż ul. Kujawskiej i modernizacja węzła Szarych Szeregów,
• Budowa tramwajowego mostu na ul. Kazimierza Wielkiego,
• Rozbudowa pętli Kapuściska,
• Zakup 43 tramwajów,
• Pierwsze przystanki wiedeńskie.

Czytaj więcej...Sezon wakacyjny w pełni. Pogoda sprzyja, więc warto w te upalne dni poszukać ochłody nad wodą.
Do Myślęcinka czy na podbydgoskie plaże bez problemu dojedziecie bydgoską komunikacją. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, uruchamiliśmy w okresie wakacyjnym dodatkowe kursy i wydłużyliśmy niektóre trasy autobusowe. Dzięki temu szybko i wygodnie można dotrzeć na działkę czy podbydgoskie plaże.

- Wydłużone kursy linii nr 82 do Lasu Gdańskiego ułatwiają dojazd do Myślęcinka także od strony Fordonu.

- linia nr 41 z Dworca Bydgoszcz Leśne do przystanku Dobrcz/Urząd Gminy umożliwia dojazd zarówno do Myślęcinka, jak i na plażę w Borównie.

- na linii 99 przez okres wakacji (we wszystkie dni tygodnia) dysponowane do ruchu są wyłącznie autobusy długie, co ułatwia dojazd do podbydgoskich Chmielnik.

Dodatkowo w weekendy, zależnie od potrzeb i możliwości taborowych, do obsługi linii 41 i 99 dysponowane są dodatkowe autobusy (dublowanie linii).

Do Myślęcinka na spacer - tylko tramwajem
-W wakacyjne weekendy linia tramwajowa nr 1 kursuje na trasie Wilczak - Myślęcinek z częstotliwością co ok. 30 minut. 

- na torach napotkacie też zabytkową linię tramwajową, która kursuje na trasie Rycerska - Las Gdański co ok. 90 minut.

Rozkłady jazdy znajdują się TUTAJ

Czytaj więcej...Kończymy przebudowę pierwszego odcinka ul. Łęczyckiej na Bartodziejach.
W ramach zadania powstały nowe chodniki i wjazdy na posesje. Ułożona została też nowa nawierzchnia.

We wtorek 9 lipca przebudowany odcinek ulicy Łęczyckiej zostanie otwarty dla aut. Dzień póżniej autobusy wrócą na standardowe trasy. Zmiany pozwolą rozpocząć kolejny etap prac.

Zadanie realizowane przez firmę Strabag obejmuje remont ulicy Łęczyckiej na odcinku od ulicy Kamiennej do ulicy Fordońskiej.
Prace budowlane realizowane są etapami.

Czytaj więcej...Obecnie Kończy się I etap prac na odcinku od ul. Fordońskiej do ronda przy ul. Skłodowskiej-Curie.
Ułożona została już nowa nawierzchnia. Rozszerzyliśmy jednak zakres prowadzonych robót i zleciliśmy dodatkowo przebudowę chodnika po zachodniej stronie ulicy.
Wykonane zostały też zjazdy na posesje.
We wtorek będą prowadzone jeszcze prace porządkowe na budowie i montaż oznakowania pionowego.

We wtorek (9 lipca) w godzinach popołudniowych ul. Łęczycka od ul. Fordońskiej zostanie udostęniona do ruchu. Od środy (10 lipca) autobusy wrócą na standardowe trasy.
Obecnie linie nr 59, 64, 69, 89 i 33N kursują ul. Bałtycką.


Czytaj więcej...

Rusza II etap robót
Dzięki zakończeniu prac przy ul. Fordońskiej, wykonawca przystąpi do prac na odcinku ul. Łęczyckiej od ronda na ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Bocznej (II etap - wysokość stacji benzynowej)
W wtorek w godzinach popołudniowych (9 lipca) powyższy odcinek zostanie zamknięty dla ruchu.

Po zakończeniu tych prac, wykonawca przystąpi do ostatniego etapu robót przy ul. Kamiennej (III etap).

Czytaj więcej...Zakończenie wszystkich robót nastąpi jesienią bieżącego roku.
Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o.
Koszt zadania to ponad 7,5 mln zł.

Rowerem po ul. Łęczyckiej
Pragniemy zauważyć, że obecnie realizowane zadanie nie obejmuje przebudowy skrzyżowania na ul. Łęczyckiej z Skłodowskiej-Curie oraz chodnika po wschodniej stronie Łęczyckiej.
Docelowo planowana jest tam budowa ciągu pieszo-rowerowego, który połączy się z trasą rowerową planowaną też w ciągu ul. Curie-Skłodowskiej.
Dla tego zadania trwają już prace projektowe.

Czytaj więcej...Rozstrzygnięty został plebiscyt, w którym pytaliśmy mieszkanki i mieszkańców o propozycje patronów dla nowych bydgoskich tramwajów.

Wzbudził on ogromne zainteresowanie.
Pojawiło się kilkaset propozycji.
Wybrane zostały 33 nazwiska.


Patroni, którzy tworzyli Bydgoszcz
Część patronów nowych tramwajów wyłonionych zostało jeszcze we wcześniejszej edycji plebiscytu w 2017 roku. To Felicja Gwincińska, Zygmunt Malewski, Kazimierz Hoffman i Melchior Wierzbicki. Z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy, popartej przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jeden z pojazdów otrzyma także imię monarchy Władysława Jagiełły, który dokładnie 600 lat temu nadał prawa miejskie Fordonowi.

Czytaj więcej...Plebiscyt ogłoszony przez Miasto Bydgoszczy na nowych patronów tramwajów przebiegał dwuetapowo.
Najpierw prosiliśmy wszystkich zainteresowanych o składanie propozyzcji wraz z uzasadniemiem. W sumie wpływnęło kilkaset propozycji.
Z tego grona komisja złożona z m.in. rektorów bydgoskich uczelni, społeczników, przewodniczącej Rady Miasta wybrała 33 osóby, które zostaną patronami nowych bydgoskich tramwajów.

Oto oni:
- Leonard Pietraszak (urodzony w Bydgoszczy wybitny aktor, Honorowy Obywatel Miasta);

- Irena Szewińska (polska lekkoatletka, a po zakończeniu kariery działaczka sportowa, Honorowa Obywatelka Miasta);

- dr Zbigniew Pawłowicz (lekarz i parlamentarzysta, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy);

- prof. Jan Domaniewski (lekarz, wieloletni rektor Akademii Medycznej w Bydgoszczy);

- Krzysztof Penderecki (wybitny kompozytor, Honorowy Obywatel Miasta);

- Jerzy Puciata (polski malarz, wyróżniony tytułem "Bydgoszczanin Stulecia);

- prof. Józef Szala (profesor nauk technicznych, rektor Akademii Techniczno-Rolniczej);

- Aleksander Doba (podróżnik, gość bydgoskich imprez kajakowych);

- Walentyna Teskowa (działaczka społeczna, dziennikarka);

- Felicja Krysiewicz (bydgoska działaczka kulturalna, nauczycielka muzyki);

- Stefania Tuchołkowa (pisarka);

- Wacław Wawrzyniak (burmistrz Fordonu w latach 1921-1939. Zginął we wrześniu 1939 r.);

- prof. Józef Kałużny (wybitny okulista);

- Sebastian Malinowski (miłośnik Bydgoszczy, nauczyciel, regionalista);

- Feliks Stamm (trener bokserski);

- Grażyna Kufel (działaczka społeczna);

- Marek Jerzy (profesor nauk rolniczych i ogrodniczych);

- prof. Zbigniew Raszewski (pisarz, humanista, historyk teatru);

- Zbigniew Bigoński (nestor bydgoskich cukierników);

- Alojzy Bukolt (miłośnik sztuki filmowej, ikona Szwederowa);

- Ryszard Markwart (ksiądz, działacz narodowy);

- Andrzej Szajna (polski gimnastyk, olimpijczyk);

- Bernard Śliwiński (przedwojenny prezydent Bydgoszczy);

- Wanda Górska (działaczka społeczna, nauczycielka);

- Jan Paweł II (Polak papież, święty kościoła katolickiego);

- prof. Jan Lach (dyrygent, nauczyciel akademicki);

- Zbigniew Urbanyi (dziennikarz, żeglarz, społecznik);

- Aniela hrabina Potulicka (działaczka społeczna);

- Bronisław Malinowski (polski lekkoatleta, mistrz olimpijski);

- Franciszek Żwirko (pilot);

- Marek Rona (bydgoski plastyk i rzeźbiarz);

- Wanda Rolbieska (nauczycielka, działaczka społeczna);

- Karol Szymanowski (wybitny kompozytor).

Czytaj więcej...Niskopodłogowe, klimatyzowane i bezpieczne
W ostatnich latach przyspieszyliśmy wymianę taboru tramwajowego. W 2022 roku podpisaliśmy umowę z Pesą na zakup 10 pojazdów, z opcją domówienia kolejnych 36 sztuk. Sukcesywnie zwiększamy zakres zamówienia. Łącznie zakontraktowaliśmy 40 pojazdów. 10 z nich jeździ już po torowiskach. Kolejne są w produkcji. Całe zamówienie zostanie sfinalizowane na początku przyszłego roku.

Zamówione pojazdy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Wraz z tramwajami zamówiliśmy też specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy i świadczenia dodatkowe.

Czytaj więcej...Nowe linie i torowiska
W ciągu ostatniej dekady oprócz wymiany taboru zbudowaliśmy też nowe linie tramwajowe do dworca kolejowego, Fordonu, wzdłuż ul. Kujawskiej i na nowym moście Kazimierza Wielkiego. Kontynuujemy budowę przystanków wiedeńskich. Podpisaliśmy umowy na przebudowę torowiska na ul. Toruńskiej, przy której modernizujemy też zajezdnię tramwajowa MZK.
Projektujemy też nową linię tramwajową na Szwederowie i pętlę w Lesie Gdańskim.
Od wiosny na najważniejszych kierunkach tramwaje kursują w równych odstępach.

Strona 1 z 248